1944
september
Afbeelding

Zwaar bombardement vliegveld Eindhoven

Werden we verrast  door een zwaar bombardement op het vliegveld van Eindhoven. Van alle kanten vielen de bommenwerpers op het vliegveld aan, de hele zaak dreunde en duidelijk zagen we de lucht trillen. Maandag kwam het bericht dat de Engelsen Breda bereikt hadden. Het resultaat was vermakelijk. In doodsangst vernietigden de Duitsers hun vliegvelden en het ene munitiedepot na het andere vloog in de lucht.

Nu begon de terugtocht pas voor goed, waarbij de onmogelijkste vehicles werden gebruikt. De wijdingen die op 10 sept in onze kapel zouden plaats hebben en ook het begin van het schooljaar werden uitgesteld.

 

(Bijgevoegd een luchtfoto genomen door de geallieerden van het munitiedepot, waar rond de bunkers ook nog bominslagen zijn te zien.)

 

more
more
more
Standaard

Mitrailleurvuur

 

Vannacht om ongeveer 1 uur werden we eensklaps verrast door geweldig mitrailleurvuur uit vliegtuigen. ’t Is vlakbij geweest. De D. worden zenuwachtiger en laten hun hebben en houwen wat verder van ’t kanaal afbrengen. De vliegtuigen zijn vandaag wat rustiger.

We beginnen ongeduldig te worden. Iedere avond en iedere morgen zijn we dankbaar, dat we er allemaal nog zijn. Opnieuw zijn ze weer om een fiets geweest, maar de deur was op slot.

 

more
Standaard

Campo 3

Ook vandaag weer Campo met ’s namiddags roken. Vannacht om 1:00 uur werden we haast allemaal opgeschrikt door gemitrailleur boven het huis. Het was plots heel druk op de gangen. De rest van de nacht betreft het echter rustig. Ook de dag ging vrij kalm voorbij. De Tommys komen nog steeds niet opdagen. “Ze prutsen zei pater Folder.

 

more
Standaard

Mitrailleurvuur

Vannacht drie keer weer met mitrailleurs geschoten; op en neer rijden met wagens en motors door de Koestraat. Overigens was het rustig.

Vandaag abnormaal rustig. Om± 6 uur hevige dreun, alles schudt en trilt; niemand weet de oorzaak. Vanavond in de verte telkens oplichten en hevige knallen.

 

 

more
Standaard

Ontruiming

Bevel tot ontruiming zuidzijde kanaal, koestraat, zuidzijde markt, zuidzijde Rijkesluisstraat en de Molenstraat en Kanaalstraat.

Voor 18 sept moet ontruimd zijn.

more
Standaard

Geschut komt dichterbij

Hoe het ten Zuiden van Oirschot is, weten we niet. Zelf meen ik het geschut vandaag weer dichterbij gehoord te hebben, maar de actie der vliegtuigen was weer zeer gering. De spanning gaat er wat uit, je voelt een stilstand, niettegenstaande de maatregelen dat ’t halve dorp in de omgeving van de brug op ’t eerste bevel moet evacueren. ’t Geeft weer veel last en gesjouw. Wij hoeven ’t niet, vallen juist buiten de strook. Frans wil weeten waarom, ook ten opzichte van onze veiligheid. ’t Leven wordt er niet gemakkelijker op. De distributiedienst geeft noodkaarten uit, de winkels raken zonder voorraad. En de brug op den Heuvel is nog intact. Ook op den weg is niets anders geworden. Aan de brug in Spoordonk is een bom bevestigd geweest; geringe schade aangericht.

more
Standaard

Preken

Vandaag gewoon vakantie reglement. Pater Tesser is sinds gister ook belast met de critiek op de preken. Voor de verschillende klassen zijn datums bepaald waarop de preken bij pater Tesser  ingeleverd moeten worden. Dit alles kregen we te horen gisteravond om 6:00 uur in de studiezaal. Ook zullen de preken 20 minuten moeten duren; anders krijgt men nog gelegenheid een tweede in elkaar te zetten. Voor het souper maakte Pater Overste de val van Maastricht bekend: de eerste bevrijde stad in Nederland. De recreatie werd een kwartier verlengd, waaronder er nog bijzonderheden over het gebeurde vernamen. (Na de radio uitzending van 8:15 uur).

more
Standaard

Ontruiming

Maastricht en IJsden hebben ze ingenomen zijn in de handen van de Fngelschen

In Oirschot worden plakaten aangeplakt, dat er vele huizen ontruimd zullen worden aan de kant van het kanaal. De menschen brengen geheel den dag alles weg waar ze denken dat het veilig is. Op het eerste teken dat ze zeggen dat ze er uit moeten, hebben ze slechts éên uur tijd en moeten er dan alles inlaten.

De Duitschers hebben geheel de week fietsen bij de menschen opgevorderd, hebben er veel meegenomen maar er zijn er nog veel verborgen, bij de boeren vorderen ze paarden op, ook deze hebben ze hebben ze veel ver van huis gedaan, dat ze ze niet zouden vinden.

more
Standaard

Evacuatie

Administratie enz. in de kluis bij de spreekkamer gebracht; microscopen en filmtoestel uit het natuurkundelokaal in de andere kluis. Het is vandaag weer opvallend stil. De Eerwaarde Moeder vervolgt intussen de visitatie. Haar Eerwaarde is uiterst kalm. Deze morgen kwamen de Duitsers vragen om 10 platte en 10 diepe borden+ 10 bekers en een  koffiekan, we gaven een geëmailleerde, maar ze wilden een porseleinen !! Ze moesten óók weer een kachel hebben; de secretaris was erbij. Daar de Eerwaarde Moeder       beweerde, geen kachel meer te hebben, moesten ze de keukenkachel zien. Tot nu toe is het nog goed afgelopen! Volgens berichten, die we opvingen , was er de eerste dagen nog niets te doen, want de   geallieerden waren nog niet over de grenzen, wel enige patrouilles, die weer teruggingen.
De strijdende  legers zijn op de grens ten Zuiden van Valkenswaard. Welke kant zullen ze  uit aangaan?? Bruggen, ook de vernielde, sterk bewaakt, kanonnen erbij. Bij de Duitse troepen zijn nu de S.S.mannen aangesloten (de meest gevreesde en niets ontziende lui).
Vanavond is per bulletin aangekondigd, dat in Oirschot alles ten zuiden van het Wilhelmina-kanaal en ten zuiden van de weg Best-Oirschot-Middelbeers vanaf het sportpark, alsook ten noorden van die weg vanaf onze Montessori­ school (richting  Oostelbeers) gereed moet zijn voor evacuatie. Dus ook onze zusters op het St.Franciscushof! Arme stakkerds! Op het bevel daartoe moeten ze onmiddellijk met het allernoodzakelijkste vertrekken! Maastricht door de geallieerden genomen. Twee Fraters hebben hier overnacht  van 15 op 16 sept. Alle zusters, behalve het Bestuur , vreesden, dat het spionnen zouden zijn! Sommige zusters sloten uit angst heel de nacht de deur van de Cel; maar ze hadden ook elders de deuren  zorgvuldig gesloten, zodat Sr. Immacuata en ik waren ingesloten!!  (2 piloten)

 

more
more
Standaard

Bombardement

Bombardement in de hei om 9 uur door Mitchels 2-motorige toestellen. Splinterbommen bij protestants kerkhof, bij Raaymakers (53 stuks), op eiland van ‘s Heeren Vijvers en in de bossen rond de bunkers. Alle bossen werden gebombardeerd, niet alleen in Oirschot. Splinterbommen geven een krater van plm. 1.00 m diep. Bom ontploft in duizenden kleine stukjes.

Krater ondiep maar breed.

Landingebn te Son, St Oedenrode, Veghel tussen 12.00 en 2.00 uur.

Er vielen diverse Dakota’s. Er werd geschoten o.a. dor geschut dat stond opgesteld bij café in het Zand.

Tussen de notel en de paters viel een zendinstallatie plus aggregaat aan parachute. Werd meegenomen door Jan en Harrie van Lijsdonk en de onderduiker Evert Akringa en zonen van Cees Roefs uit de Papketel (o.a. Frans Roefs). Zender werd een eind meegenomen en verstopt en toen Scholman gewaar schuwd. Scholman heeft hem getest, hij werkte. Scholman heeft hem meegenomen naar het gasthuis. De drie para’s (van v.d. Moosdijk) hebben hem meegenomen.

Duitse versterkingen kwamen vanuit richting Middelbeers te voet en liepen over de Bestseweg naar Best. Troepen van de Wehrmacht, geen SS. (59  ID, Walter Poppe.)

Dagenlang gevochten door de Amerikanen. Verspreide groepjes die verloren gevallen waren

Verspreide groepjes die verloren gevallen waren. 5 à 6 vliegtuigen vielen ten noorden van de paters.

more
Standaard

Explosies

Nellie komt uit de kerk met het bericht dat vermoedelijk de bel is geweest om te waarschuwen voor ’t laten springen van bommen en munitie. Om ± 9 uur zware explosies met rookwolken uit de hei, vrij dichtbij. In de kerk onder de H.Mis begeeft het een raam; angst en schrik onder de menschen. De explosies blijven een uur duren. Geen vliegtuigen, af en toe in de verte in ’t Z. geschut. Omstreeks 11 uur verschijnen vele bommenwerpers. In de geheele omgeving, ook dichtbij op den kanaaldijk worden bommen geworpen: luchtalarm! We verdwijnen in de kelder, bevelen ons nog eens extra aan Boven aan. ’t Duurt 3/4 uur. In de kerk onder de Hoogmis begeeft het raam het helemaal: paniek onder de menschen, die allemaal onder de banken willen kruipen. Pastoor bidt rozenkrans. Daarna krijgt Frans telefonisch bericht, dat de Duitsche commandant met enkele notabelen om 2 uur een bespreking wenscht. Bij nadere informatie blijkt, dat Maandagmorgen om 7 uur alle mannen van 17-45 jaar op de markt moeten komen met schoppen en zagen. Komen ze niet, dan zijn de notabelen aansprakelijk en zullen naar Duitschland gevoerd worden. Ook zal de evacuatie van ’t dorp, nu in zijn geheel met 300 m. buiten de kom, dus ook wij, besproken worden. Frans en nog meer notabelen besluiten niet te gaan. Het geheele gemeentepersoneel verdwijnt met het bevolkingsregister. Spanning overal. Tegen 2 uur verschijnen een groot aantal vliegtuigen uit

het Z., schuin over ons heen vliegend, zeer laag. We beginnen te tellen, komen aan ± 80, maar zien er nog veel meer komen. Dan begint een heksenketel van ontploffingen: bommen, afweergeschut, kanongebulder, mitrailleurs, geweren, enz., enz. Alles is in werking, veraf en dichtbij op den kanaaldijk. ’t Is vreeselijk, in de hel moet het, daarbij vergeleken, stil zijn. 1½ uur zitten we in de kelder en bidden. Vanuit het kelderraam zien de kinderen, dat vliegtuigen aan een ‘touw’ vooruitgetrokken worden. We weten nog niet, wat dat allemaal beteekent, vermoeden forceren van een bruggenhoofd over ’t kanaal. Maar dan moeten de Amerikanen of Engeslchen toch al dichtbij zijn. Er komen boodschappen van getroffen paarden en koeien. Frans gaat uit, komt terug met het bericht dat massa’s vliegtuigen en parachutisten geland zijn tusschen Rooij, Schijndel, Boxtel. Alleen ’t dorp aan beide zijden tot aan ’t Sportpark moet evacueren, wordt ‘Sperrgebiet’. Goede berichten dus. Op de bespreking waren 5 menschen, die allen ook besloten te verdwijnen. Weer begint het gesjouw van de bevolking. In Oirschot zitten enkele parachutisten uit een aangeschoten vliegtuig. Frans verdwijnt. We verwachten veel van de radioberichten, maar halverwege wordt de elektriciteit uitgeschakeld. We gaan vroeg slapen.

more
Standaard

Formaties zweefvliegtuigen

Landde het eerste Britse luchtleger in Best,Boxtel en St Oedenrode , als onderdeel van de grote operatie tegen Arnhem.  De formaties zweefvliegtuigen vlogen hier zo laag over, dat we duidelijk de sleepkabels tussen transport- en zweefvliegtuig konden zien. Dit duurde tot 20 sept. Intussen raakten we zonder elektriciteit, wat wel enige maanden geduurd heeft. Het gevolg was dat er ook geen water meer was en de bakkerij niet meer werkte.

Langzamerhand begon het leven in het dorp gevaarlijk te worden.

Nu worden de zieken uit het Gasthuis met 3 zusters naar Bijsterveld geëvacueerd en we hijsen dus maar de Roode Kruis vlag. Wegens nachtelijke beschietingen voelen de mensen zich niet meer veilig en ’s-Nachts komen er 80 op het klooster slapen. Bijsterveld wordt in staat van verdediging gebracht; schuilloopgraven en barricades worden aangebracht.

more
Standaard

Een dag om nooit te vergeten!

Een dag om nooit te vergeten. De jagers zaten voor het ontbijt al in de lucht. Maar eventjes voor negen kwamen er een paar klappen van de Heikant dat je oren ervan zuiden. Een donkere zwarte rookwolk steeg op. Onder de mis (een Hoogmis was het niet) ging het knapperen en knetteren steeds door. Het leek wel schieten maar men denkt dat het nog steeds ontploffingen waren. Veel mensen die niet naar de parochiekerk durfden (wegens opvordering van mannen of wegens de evacuatie)  woonden onze missen vanmorgen bij. In de voormiddag kwamen de tommy’s ons nog verrassen met een zeer sensationeel bombardement. Het schijnt dat de kanaaloever voorbij de Heilige Eik getroffen werd. Overal schuilden de paters en fraters. In de onderste gang werd flink gebeden. De strikvallen of wel de spijkerlinie (loop graven de vijver opzij van de kapel) werden goed gebruikt. Overal hadden de greppel en pas gegraven gaten goede aftrek. Tijdens het diner lieten de Engelsen ons met rust maar even daarna begon het spel weer. Honderden vliegtuigen hebben vanmiddag boven ons huis en omgeving gecirkeld: heel laag ging ze over, weer werd vurig gebeden in de schuilkelder. Pater Somers gaf het goede voorbeeld. Het is een echte oorlog’s toestand. Grote onzekerheid. Moeten we evacueren of niet?  In het dorp hangt op dat alle mannen tussen 18 en 45 jaar morgen op de markt moeten komen om te werken. Enige fraters die onverstoorbaar vanmiddag alles afgekeken hebben beweren parachutisten te hebben waargenomen.

Pater Weerts is erg onder de indruk van het gebeurde. Het is ook verschrikkelijk. Het is ook een verschrikkelijke toestand voor broeder Urbanus en frater van Geffen in het gasthuis. Zij zijn beiden zo bang. Dat zet hem geweldig achteruit. We denken allemaal dat de Tommys het bedrijdingsoffensief hebben ingezet. Het is te hopen. Opgemerkt moet nog worden dat frater Roel tijdens dat ontzaglijk lawaai vanmiddag van door elkaar vliegen en laag duikende toestellen rustig geslapen heeft in die door frater  Hupperts c.s. aangelegde schuilplaats bij de eendenren.

Pater Erkens, die bij de eerste charge nog buiten was zocht dekking achter een betrekkelijk dunne boom wat zijn lichaamsomvang in overweging genomen en vrij moeilijke opgave was.

Het zijn inderdaad parachutisten geweest vanmiddag. De Overste zij het even na het souper. Rustig blijven nu het ondergrondse leger zal zijn werk wel doen met de landingstroepen. Best (twee bruggen) is al door de partizanen bezet. Ook in Liempde en in andere plaatsen in de omtrek hebben landingen plaatsgehad. Pate Overste zei ons voor het avondgebed dat de tanks onderweg zijn. We moeten binnen blijven anders worden we voor partizanen af voor moffen aangezien. Nu de nacht in. Wat zal het worden

 

more
Standaard

Zwaar geschut

Tussen 10 en 11.00 uur zwaar geschut. In de kerk de hoogmis aan de gang – bijna·paniek, Daarna geronk van vliegtuigen. Geschut bij kanaal schiet erop.

 

more
Standaard

Bevrijding komt nabij

Vier van de vooraanstaande mannen uit Oirschot moeten bij elkaar komen op eene vergadering te Oirschot bij den opperbevelhebber uit Eindhoven, dat ze er voor moeten zorgen den volgende dag 100 jongen aan te wijzen voor de Duitschers om aan het kanaal te gaan werken.

De vergadering is bepaald. Des morgens zitten de heeren, die aangewezen zijn om te komen, te wachten op den opperbevelhebber uit Eindhoven die het moet uitmaken, of de heeren moeten naar Duitschland of de menschen komen werken. De heeren wachten al twee uren lang er komt niets, ineens komt er bericht hij kan niet komen, het geval is, er zijn honderden vliegmachines aangekomen Engelschen en Amerikanen, waarin wel 1500 man komt uitgesprongen met parachuten, dus de vergadering vervalt, alles is vrij, weer bijzondere hulp van O.L.Heer. Noordbrabant begint te leven de bevrijding komt nabij.

more
Standaard

Beschietingen

‘s Morgens beschietingen uit vliegtuigen bij de Wijers en Israel.kerkhof. Bivakeren op de Banisveldsedijk; op het einde hiervan tegen Boxtel is een soort schijnvliegveld. ’s Middags na het eten aanzwellend lawaai. Buiten de bosrand 4 grote slierten vliegtuigen met glijders – nno Arnhem; nno       Nijmegen; no Grave; OzO Son,Best. Gekleurde parachutes te zien boven horizon.

Vliegtuigen en zwevers komen omlaag; 1 valt in de buurt van Oirschot (den Bongerd? ) Vraag heer L. Termeer, die zorgde voor de piloten. In spoordonk bij Viermennekesbrug, (v.d. Schoot – de Pijn). Later na ontdekking door ..

uit evacuatie door hem naar Boxtel(? ) gebracht.

Op Moleneind een brandend  tegen het huis van  Hannes v.d.  Hijden  (dit  is niet juist, ook de datum niett).

Duitsers schieten met revolvers en geweren op vliegtuigen.

more
Standaard

Hevige beschietingen

Bij het begin van de Hoogmis hevige knallen; een grote gele gloed boven Eindhoven, later grote, hoge stofwolken. In de kapel vallen bij genoemde knallen de kleine ramen naar beneden, de grote stuk en geheel verbogen. Mijnheer de Rector beduidt ons de kapel te verlaten. In de kweekschool en elders zijn ramen en deuren stukgeslagen of ontwricht. De H. Mis stil voort­ gezet; veel gerommel buiten, maar niemand begrijpt de oorzaak. Ik ga kijken, sta voor een Duitser, die door de stukgeslagen voordeur is binnen gekomen.

Hij vraagt om een liter en een weegschaal??

± Half elf overtocht  van veel vliegtuigen; twee keer is het luchtalarm; in de hei worden de Duitse stellingen gebombardeerd; alles dreunt ontzettend. Men draagt de zieken naar beneden. Om 16.00 uur komen de zusters van het Hof. De Rode Kruismannen dragen haar op een brancard naar boven of naar de naaikamer. In allerhaast zijn de cellen in het ziekenkwartier en nog enkele, als de naaikamer ingericht. Iedereen helpt mee!

Verschillende zusters en novicen hebben nu geen cel meer, maar brengen haar strozak in de appelkelder o.a . Sr.Fulgentia en Sr.Norbertha. Wat was het een droeve stoet van het Hof naar hier. Ook de heer Poulssen reed met een ziekenwagentje van het Hof naar het Moederhuis en terug. Ook enkele van de zusters brachten nog wat beddengoed en huisraad over. De beste dekens hebben ze daar moeten laten; die zijn gestolen.

Weldra kwam de bekendmaking, dat heel de Koestraat moest ontruimen v6ör maandag 18 september 12.00 uur tot 300 meter vanaf het kanaal. Wij mogen op eigen risico hier blijven. Het wordt angstig! Wat hangt ons boven het hoofd? Veel zusters filosoferen over het “op eigen risico”, (uiting van angst), maar tenslotte denken we allemaal: gehoorzaamheid! Nu is het werkelijk een offer!

‘s Middags wordt er hevig geschoten en veel vliegtugen komen over. We zitten allemaal in de schuilplaatsen of kelders,’ maar wagen er nu en dan een oogje aan om te kijken! Er moeten veel parachutisten (Engelsen) om­ laag gekomen zijn. Maar waar? Hier nog geen te zien!

Maatglas en weegschaal hebben de Duitsers teruggebracht. Hoe eerlijk! ‘s Avonds zegt de Zeereerwaarde Moeder, dat we deze nacht ons habijt zullen aanhouden. We mogen naar bed gaan of beneden blijven, naar keuze.

Sr.Avelina had geen bed en heeft op mijn bed gelegen en ik in een ligstoel ernaast. Jongens, wat heb ik het die nacht koud gehad! Mijnheer de Rector en de Heer Schaberg sliepen samen onder de trap bij de spreekkamers. Ze  vonden het er niet rustig vanwege het op en neer lopen naar de W.C. vanuit het Noviciaat. Overigens een rustige nacht.

more
Standaard

Evacuatie

Meer mensen gaan Oirschot uit. Aantal is intussen gestegen tot 3000. Vinden allen een onderkomen in de wijken C,D,E en F. Organisatie wordt verlegd en enkele personen zijn bereid te helpen.

more
Standaard

Engelse jagers

Engelse jagers werpen benzinetanks af. Dat deden ze, ze kwamen op reserve (die tanks dus) naar hier en wierpen de tanks af om sneller te zijn en wendbaarder om te vechten en duiken en mitrailleren in de Sonse hei bij Best.

more
Standaard

Britse tanks in Best

Ik heb aan een stuk geslapen en niets gehoord. Frans heeft veel paardenmateriaal Bestwaarts horen gaan. Om 8 uur wordt ons verteld dat de Britsche tanks in Best zijn en dat Eindhoven gisteren is bevrijd. En dan verwondert het ons, dat het zoo rustig is. Om 11 uur ziet Nellie een gewonde soldaat uit Best, aangevoerd per motor, bij Janus Vogels, waar inkwartiering is, afgeleverd worden. Frans verteld even later dat het een half ingevroren varken was! Er is een patiënt voor hem in Spoordonk. Hij krijgt een briefje en een fiets in leen van de Duitschers, om er heen te gaan. Even na 12 uur hooren we vliegtuigen waarop door het geschut dat in de Boterwijk staat, geschoten wordt. Dit wordt om half 4 herhaald. Om half zes vliegen honderden bommenwerpers en jagers door elkaar vanuit het Zuiden over ons heen, richting Best. ´t Is een veel en veel massaler vertoon van vliegen dan op 10 Mei 1940, waaraan ´t je toch onwillekeurig herinnert. ´t Geschut in de Boterwijk zwijgt.

 

more
Standaard

Campo en Dampo

De voormiddag was abnormaal rustig. We hebben nauwelijks een schot gehoord. Het reglement was weer evenals de vorige dagen: Campo en Dampo. Frater van Cuijk, die in de buurt zijn geëvacueerde familie was gaan opzoeken, bracht een souveniertje van de parachutisten mee: een doosje, waarin voedingsmiddelen gezeten hadden (suiker, kauwgom) het was afkomstig uit Chicago.     ’s Namiddags tegen drie uur begon enige vliegtuig activiteit. Tegen zes uur een prachtige formatie, laag over komende transporvliegtuigen, richting Nijmegen dat door de geallieerden reeds bereikt schijnt te zijn. Het nieuws dat  P. Meyer ons ’s avonds in de Cloitre kwam vertellen was tamelijk schaars. We zijn maar bang dat het grote leger ons voorbij zal trekken, zodat we in zogenaamd Kessel of zak komen te zitten. Dan kan het nog even duren eer we bevrijd zijn. Na het avondgebed beveelt ons pater overste de feesteling van morgen in de gebeden aan.

 

more
Standaard

Quatertemperwoensdag

De morgen is tot nog toe (half 9) buitengewoon rustig. Kwart voor 7 te Communie. Daarna H.Mis. Dat was een verrassing ! We konden haar nog niet in      het missaal volgen, daarvoor was het te donker. Vandaag, Quatertemperwoensdag. Tot nog toe heel de dag mogen praten, vandaag zwijgen uit boete!

Wel gewone recreaties. Alles helpt elkaar.

De bewoners van het rectoraat komen van alles te kort:  wijnglazen (om de rest van de wijn van de Rector op te maken), kopjes, schoteltjes, bordjes, soepterrien, enz. Ze hebben koffie gezet in de lampetkan van de Heer Schaberg! Uit de omliggende ontruimde huizen is veel gestolen of stuk geslagen. Verder een rustige dag, vroeg naar bed. Sr.Bathilde

heeft enkele strozakken in de appelkelder gebracht, ook die van mij. Ik voel me er erg veilig!

 

more
Standaard

Dropping benzinetanks

Geen wind. Gemalen voorraad is op. Engelse jagers gooien vier benzinetanks uit boven wijk D. Bij Roefs staat een maalmolen met benzinemotor. Zijn weer even gered.

 

more
more
Standaard

Onrustige nacht

We hebben onze eerste onrustige nacht gehad en 1½ uur in de kelder doorgebracht. Vóór 1 uur was ‘t, op enkele schoten na, vrij rustig geweest. Maar toen kwamen de projectielen gierend over ons heen en sloegen dichtbij in. Zoo vlug we konden brachten we de slapende kinderen de kelder in. Zoo goed mogelijk trachtten we daar een ligplaats te krijgen, maar ’t bleek zeer slecht te gaan. We hebben ’t er, zoo lang ’t hoog noodig bleek, in uitgehouden, maar toen zijn we toch maar weer naar bed gegaan. De rust was echter van korten duur, want om 5 uur begon aan den overkant van ’t kanaal een verwoed mitrailleur en artilleriegevecht, in de richting van Wintelre. ’t Bleef echter aan dien kant van ’t kanaal, waar we op verschillende plaatsen ook flinke branden zagen. Om half acht worden we weer ons bed uitgeschoten, de projectielen vlogen weer over ons heen. Frans merkte gauw, wat de bedoeling was. Onze prachtige toren! De stukken vlogen er al af. De Duitschers bleken een uitkijkpost in de toren te hebben en deze moet er nu aan ten slachtoffer vallen. ’t Is vreeselijk, vreeselijk! En intusschen maken ze aan onze kant van ’t kanaal weer allerlei stellingen, gericht over ’t kanaal heen. Ze worden dus blijkbaar ook aan den overkant verwacht. Niettemin wordt het er voor ons in Oirschot niet mooier op, want vanuit Best komt ook nog steeds geschut, en we moesten ook weer een half uur naar de kelder, omdat we midden in ’t vuur liggen. Frans vindt ’t niet meer verantwoord, dat ik met de kinderen en Nellie nog langer in deze hel blijf. Hij gaat naar Wilh. Kemps en spreekt af, dat ze ons met een stootkar, om nog wat bedden goed mee te kunnen nemen, komen halen. ’t Is even een slag voor me, waar ik overheen moet. ’t Ergste is dat Frans niet meegaat en thuis blijft. Maar als je de situatie aan alle kanten bekijkt, dan is deze toch de beste oplossing. Om 2 uur nemen we afscheid, bevelen huis en haard nog eens extra aan ’t Lieve Vrouwke en we starten.

Na een veiligen overtocht, waarbij zelfs een enkele maal een granaat over ons heen vliegt, komen we om ± 3 uur bij Kemps aan (nu Straten 18, red.), waar we hartelijk verwelkomt worden, ook door de fam. Smits en Tante Jaantje met haar 2 Zeeuwse évacués, die reeds vanaf Zondag hun bivac hier hebben opgeslagen. Met een groot hart, goede wil en Brabantsche gastvrijheid is hier veel mogelijk, want ook Hertha (hun hond, red.) is met ons, als een trouwe geleider, meegegaan. Inderdaad is ’t hier veel rustiger. We hooren wel ’t schieten van allerlei geschut in allerlei richtingen, maar je krijgt een veiliger gevoel, nu je niet meer zóó dicht onder de vuurlinie zit. Maar ook hier wordt de rust gestoord. Om 7 uur komen een paar Duitschers kwartier maken voor 80 man, 40 paarden en 20 karren. Er is niet vanaf te komen. ’t Brengt weer een enorm extra werk mee: schuren moeten ontruimd worden en alles goed opgeborgen. Er blijven voorloopig 3 man, de anderen zullen nog komen. Om 10 uur komen er 4 soldaten bij: zware baarden, zwarte gezichten en handen, doodvermoeid en zeker 2 gewond, een schot in de kuit. Met warm water en een noodverband is de man weer geholpen. Ze eten wat korsten brood en vertrekken weer. ’t Is afschuwelijk! Blijkbaar waren deze verdwaald, of knijpen ze eruit? Om 11 uur, na een gezamenlijk avondgebed gaan we naar bed.

more
Standaard

Kanonvuur

Het kanonvuur dat gisteren tegen Oirschot begonnen is gaat nog steeds door: aanhoudend horen we de projectielen fluiten en inslaan. Ja, het valt waarachtig niet mee bevrijd te worden. Pater Weerts moet ook al gezegd hebben “Dat is geen oorlog meer”, inderdaad men krijgt geen overzicht over de toekomst. Dan vechten ze weer hier dan weer daar en ondertussen hoor je dat bij Nijmegen reeds het grote leger zit.  De stemming onder de scholastieken is er natuurlijk ook  naar. We hadden ons die bevrijding heel anders voorgesteld: wat lawaai van tanks over de grote weg met veel vliegtuigen erboven. Maar dat het zo langzaam en ingewikkeld zou verlopen had niemand vermoed. Pater overste zucht ook heel hard en met reden, want het is geen lolletje om in zulke omstandigheden de verantwoordelijkheid te dragen. Vanmiddag werden door pater Rutte de schuilkeldesr in het park gezegend. Het is te begrijpen dat er deser dagen  heel wat gerookt wordt. Daarom heeft de tabakszaak reeds twee maal uitreikingen gedaan. Daar het machien kapot is, kan de tabak niet gesneden worden maar dat is zo’n bezwaar niet we zullen het wel klein krijgen. Voor onze zieke confraters in het gasthuis (broeder Urbanu,s  frater Hacking, frater Lommerse, frater Spobech en van Geffen) is het ook geen lolletje. Pater van Eunen en pater Tessen zijn er vanmorgen nog geweest.  Vanavond profiteerden de paters Hermans en Peeters nog even van de stilte om naar de zieken te gaan. Lang zwijgen de kanonnen  echter niet. Pater Tessen en Eumen waren er vanavond op uitgegaan om nieuws te horen. Jammer dat Grün Polizei reeds daar was. Zodoende moesten zij rechtsomkeer maken. Wel wist G van Eunen nog het een en ander te weten te komen.

more
Standaard

Hele nacht granaatvuur

Raam in recreatie wordt uit elkaar geslagen, 5 van de 6 ruiten stuk. In keuken hele raam met lijst en al naar buiten gedrukt. En ook nog een celraam.

Alleen veilig in kelder met zandzakken ervoor (wordt gedaan door Schoenmakers en zonen. ,_

Hele nacht granaatvuur

more
Standaard

Hevige inslag

Kwart over 6 opgestaan. In de refter morgengebed en meditatie, half 8 te Communie, getijden, ontbijt.

Sr. Dafrosa is met een Rode-Kruis-auto naar het gasthuis om de gewonden te helpen. Een van onze arbeiders is gewond. Een Duitser wil onze kelder binnen; we hebben hem afgescheept naar onze boerderij.

Het overige van dit verhaal is in de schuilkelder geschreven .

Onder het middagmaal hevige granaatinslagen.

1°. In het dak van de slaapzaal (Alverna) van de postulanten.

2°. Opnieuw de nieuwe slaapzaal van de kinderen.

3°. De kleine slaapzaal langs de straat.

Wij gaan eens in de kelder kijken. Toch was je huiverig om erin te gaan: de gedachte: een voltreffer hierboven en dan bedolven onder het puin, lacht ons niet toe!

De zieken van het Hof betrekken de appel- of aardappelkelder onder de bij­ keuken enz.

Even later een hevige inslag, in de gang tegenover het washuis.

De Heer Schaberg is gewond. Ik stond er geen meter van af, voelde veel stof, puin langs me vliegen, kwam met de          schrik vrij.

Mijnheer de Rector en Schaberg betrekken de droogkelder. Een gedeelte van de zusters in de vleeskelder, verder in de kleine, oude kelder en onder de trap bij Moeders kamertje. Hevige inslagen! Je denkt:”Er schiet  niets  van man en muis over.” Veel zusters denken, dat haar laatste uur geslagen is, bidden angstig gebeden voor de stervenden. Zoiets werkt geweldig op je zenuwen . Ik zit ook nog op de begane grond onder de trap. Bij een rustig ogenblik komt er een boodschap van de Eerwaarde Moeder, of allen in de kelder zijn. Die onder de trap gaan zitten gaan nu grotendeels naar de grote kelder, de rest verdwijnt in het kleine keldertje bij de mantels. Novicen in keldergangen en kolenkelder.

Grote gaten in het dak boven de dormter van de Zeereerwaarde Moeder, in de kapel, in het noviciaat, boven de dormter van Moeder, de glazen novicengang.

more
Standaard

Volop wind

Weer volop wind. Verbruggen draait weer. Duitsers laten hem nog steeds ongemoeid. Hij maalt van vroeg tot laat en vormt een voorraad. In wijk C en E  nog enkele bakkerijen ingericht. Volledige evacuatie van Best. Alles zit opgehoopt in Aarle wat grenst aan onze wijk D. Bestorming van onze bakkers. Zij en wij doen wat mogelijk is .

more
Standaard

Airlift op Grave

Regen weer in de voormiddag . Airlift op Grave om 5 uur. Schieten bij Van Hoof met geweren op Dakota’s . Sleepkabel in boomgaard
Zwever landt op Lennisheuvel.

more
Standaard

Weer een zeer onrustige nacht

Alhoewel we hier niet in een kelder moeten kruipen, blijkt het ook weer een zeer onrustige nacht te zijn. Op de eerste plaats de ongewone slaapplaatsen, wat bij de kinderen zeer goed merkbaar is. Dan om 2 uur komen de verwachte gasten. ’t Geeft veel lawaai, al heerscht er discipline. Orders zijn uitgevaardigd: stilte, omdat er kinderen zijn, niet rooken en geen water, dan alleen voor de paarden, wegens watergebrek, wat hier in de omgeving dan ook zeer nijpend is. Na 3 uur is ’t weer stil, doch om 5 uur weer een helsch lawaai van

schieten, allemaal in de richting van ’t dorp. Wat moet er toch veel kapot zijn; ’t duurt ruim een uur lang. Als we opstaan, zien we volop Duitschers rond ’t huis; 45 hebben er geslapen, 4 paarden en 4 karren. Ze ruïneren in korte oogenblikken den geheelen hof. Ze zijn als opgejaagd wild, want tegen 10 uur schijnt er een minder prettige tijding binnen te komen. Vliegensvlug moet alles ingepakt en ingespannen worden. Ze staan klaar voor vertrek, ook die in de verdere omgeving, maar ’t vertrek gaat toch niet door. En in ’t dorp blijven ze de toren beschieten en het Duitsche geschut, dat in de Boterwijk staat. Om 2 uur vertrekt Nellie naar ’t dorp. Dan om 5 uur verschijnen Engelse jagers boven ’t dorp. We hooren schieten en bommen vallen en even later zien we een zware rook tusschen de kerk en de molen. En dan komen zwermen vliegtuigen met zweefvliegtuigen over, zwermen en nog eens zwermen. Enkele worden blijkbaar niet ver geland. Wat moet dat toch gaan worden? De Duitschers komen hier helemaal ingesloten. Nellie komt gelukkig goed uit ’t dorp terug, maar brengt slechte en goede berichten mee. De slechte zijn, dat er op ’t sportpark naast ons huis een kanon opgesteld wordt en de bediening ervan met de commandant in de stal van ons huis wordt ingekwartierd. ’t Is niet fraai. Ik geef nog maar weinig kans dat we er enigszins behoorlijk afkomen op deze manier. Frans blijft nog steeds thuis, doch kleedt zich niet meer uit en blijft voortaan in de kelder slapen. Met het eten behelpt hij zich en scharrelt hier en daar wat in de buurt met Arie samen op. Wat ’n leven, wat ’n chaos! ’n Goed bericht is, dat de Engelschen geprobeerd hebben bij de Bast met bootjes over ’t kanaal te komen, wat jammer genoeg mislukt is. Intusschen wordt onze toren nog steeds beschoten, hij begeeft het nog niet. Juist voor Vriens zijn huis is door een Engelse jager een Duitsche munitieauto in brand geschoten. Alleen de Duitschers zijn erbij verongelukt; bij Vriens veel huisschade, zij waren in de kelder. Wij zagen het van Kemps uit gebeuren; wisten natuurlijk niet, wat er geraakt was, maar zagen zware rookwolken opstijgen. Eenige zijn er in de schuilkelder geweest. Verdere berichten ontbreken totaal; wij weten van geen andere oorlog af. Maar ’t is hier verschrikkelijk genoeg. ’t Ergste is, dat er af en toe een verdwaald projectiel in de Piekenhoek terecht komt. Daar bevinden zich zeer veel Bestsche geëvacueerden op de boerderijen, bij eenige van 80-150 toe. ‘t Heeft reeds verschillende slachtoffers gevraagd (4 dood) en ook zwaar en licht gewonden. De toestand is daar verschrikkelijk. Veel honger en dorst, veel kinderen ziek; vrouwen die bevallen moeten en niets meer bezitten; vrouwen juist bevallen, die alweer rondtobben. En in den avond begint het nog te regenen ook. Hoe moet dat in die volgepropte lekkende schuren? En dat duurt nu al bijna een week! O.L.H. geef toch uitkomst a.u.b.! Tegen 7 uur ’s avonds rijdt er op ‘ons’ erf een volle munitiewagen binnen. De schrik bevangt ons, we praten met de menschen, maar ’t helpt niets: hij blijft! We krijgen juist een verhaal, dat er bij Mieke v.Krieken in Spoordonk naast het huis ook een munitiewagen stond. Deze werd door een toevallig overvliegende granaat precies getroffen. Van ’t huis is niet veel meer over, maar ze leven gelukkig nog. Dan wordt ‘s avonds de zeug van Kees Roefs gevorderd en meteen geslacht. Hij krijgt wel uitbetaald en na lang bedelen ook een stukje vleesch. Je hebt niets en niets te zeggen. Ze staan direct klaar met het geweer; ’t is een ware terreur. En zij voelen ook heel goed, dat zij onze vijand zijn. We gaan laat naar bed.

more
Standaard

Hevig kanonvuur

Tegen vier uur vanmorgen begon weer eenn hevig kanonvuur dat menig scholastiek zijn bed uit dreef. Opvallend veel fraters waren er vroeg in de kapel voor het morgen gebed. De communiteit mis werd opgedragen voor het behoud van Oirschot. Overigens alles meer zoals de vorige dagen, alleen beginnen we ons met het idee te verzoenen dat het grote leger met de bevrijding nog wel een tijdje kan uitblijven. Om 5:00 uur vanmiddag zagen we in weer een prachtige formatie Amerikaanse vliegtuigen met zweefvliegtuigen overtrekken. Nieuws was er vanavond maar bitter weinig wegens de radiostoringen. Vanmiddag kwamen frater Spobeek en frater Lommerse te voet (langs een binnenweg) terug uit het gasthuis, waar het  hun al te warm werd. In de tuin waar hun keetjes stonden was een projectiel terecht gekomen en een stoel bij frater Spobeek‘s bed had al een knauw meegekregen, zodat de patiënt zijn beurt liever niet bleef afwachten. Ze liggen nu in het recreatiezaaltje van de broeders en voelen zich daar heel wat veiliger.

more
more
Standaard

Exploderende munitie

Op een middag op ‘t einde van deze week zaterdag 23 sept vrachtauto beschoten door Engelse jager in de Gasthuisstraat. Explo derende munitie . Chauffeur dood, viel op claxon die bleef  loeien. Wagen in brand. Munitie explodeert, voedsel, blikken boter enz. verbranden.

more
Standaard

In de kelder

Allemaal de nacht in de kelder op een stoel doorgebracht . (Het Hof heeft bedden, wisselen af). Om 4 uur ‘s morgens weer een hevige beschieting. We hebben veel angst, maar ook veel vertrouwen. O.L.Heer, Maria en de Heiligen moeten ons helpen!

Voormiddag rustig. Vanmiddag hevig geschutvuur; duidelijk twee soorten te horen. Bij de hevige knallen opnieuw gaten in kapel (een onontplofte granaat ligt er; Sr.Apolline en Sr.Clementine gaan telkens kijken), bij de bakkerij (granaat in de grond), in de boerderij. Gisteren drie torentjes van de kapel beschoten . Vannacht ook het vierde. De Duitsers hadden hun uitkijkpost daar.

Nu is het ‘s avonds 19.15 uur. We zien geweldig op tegen de nacht. Eten, drinken, W.C.: alles in de kelder. (Dit laatste voor sommige , hoor!)

De glazen gang van de Kweekschool heeft een paar voltreffers; door de muur van de gang voor de recreatiezaal van de Ulo heen geschoten. Veel puin en stukken!

more
Standaard

25 september tot 1 oktober 1944

Regelmatig overdag vuur op de toren uit westelijke richting.

Op ‘t eind van de week geëvacueerd naar Spoordonk. Toen was Oirschot praktisch  ontruimd. VVO (voedselvoorziening in oorlogstijd) ook geëvacueerd – hr. Smits, Piet v.d. Ven en Jan v.d. Sanden vanuit kantoor ‘oude naaischool’ in de Koestraat. Broodbonnen aangewezen door functi­ narissen voor bevolking. Spoordonk werd nu ‘ frontdorp’. Komende dagen: winkels uit dorp leeghalen; mensen registreren (tussen 2500 – 3000), in oude school winkel inrichten; men kan op bonnen kopen.

Sliepen ‘s nachts met 100- 150  man in de kelders van de kerk en pastorie  te Spoordonk. Hulppolitie gevormd, gelegaliseerd door de ‘Ortscommandant’. Was een artillerieofficier die op de toren van Spoordonk z’n bureau had. Verleende veel medewerking: ‘Bescheinigungen’ voor: ophalen van koeien, het bezoeken van Oirschot, uitdoen van aardappels enz. Bezoeken werd onmogelijk toen zijn commandant, gelegerd in Villa v/d Berg-Krabbedam te Moergestel eiste, dat de bevolking moest werken voor de Duitsers.

Evacuatie van huizen tussen Spoord.weg en wilhelminakanaal. Inkwartiering van verdere Duitse troepen. Vlees verkopen van dodelijk getroffen koeien en kalveren met Dr Roelvink en VVO. Rode kruis gevestigd op Spoord. weg ten huize van Kees Smits. Jan v. Overdijk en Kees Smetsers transporten van zieke mensen naar Paters Montfortanen, waar ook veel oude bedlegerige mensen waren ondergebracht.

In oude school van Straten véel mensen onder Duits toezicht gelegerd, die moesten werken voor Duitsers langs spoorlijn Best-Boxtel. Frieda Louwers (uit Wenen) heeft toen veel geholpen omdat zij als Weense de Duitse taal machtig was.

Horen in deze weken dat ‘t front opschuift: ten w van Oirschot lijn Middelb eers- Diessen – Hilva­ renbeek; ten oosten van Oirschot de lijn Best-Boxtel.

Op ‘ n morgen loopt er een vreemde man rond:- geruch t en later vraag: moet over het kanaal zijn gekomen, afkomstig uit Den Haag. (Ik meen weggebracht door Gust van Loon ).      p..,.     -./t!;. /’?

Schoenen en sigaretten halen (aurora) in Oisterwijk via Balsfoort. Van Woerkom en anderen ge grepen bij deze tocht. Schut doodgeschoten.

Vlemminx doodgeschoten  bij passeren front.

 

more
more
more
Standaard

Slecht weer

Vannacht zijn enkele granaten over ons heen gegaan, ik kon niet meer uitmaken van en naar welke richting ’t kwam en gaat. Maar ze slaan niet dichtbij in, dus ik blijf liggen. Al vroeg krijgen we een bericht uit ’t dorp, dat het daar vannacht ontzettend geweest is, maar bij Frans is alles toch nog goed. Van den oorlog krijgen we geen hoogte meer. Volgens mij houdt de Engelschman met zijn geschut de Duitscher hier vast, maar is niet van plan Best en Oirschot te nemen.

Vandaag is ’t weer zeer slecht, zware regenbuien af en toe. Maar wanneer ’t even droog is, dan schieten de vliegtuigen, vooral jagers, vooral laag, zelfs zeer laag door de lucht. Ze verkennen hier de geheele omgeving. Oppassen dus, want ze zien drommels goed, dat er hier ook Duitschers met wagens en paarden zijn. Hoe zou ’t met onze eigen paarden zijn? Ik weet er niets meer van en ’t gaat aan mijn hart. Maar je krijgt het gevoel steeds meer, dat alles minder waarde krijgt, als je maar de hoofden bij elkaar kunt houden. En dat zal nu ook grote zorg gaan worden, want wat zal er gebeuren, wanneer de vliegmachines gaan beginnen? In ’t dorp hooren we nog steeds de granaten inslaan. Dan komt om 4 uur ’t bericht, dat het dorp op zich geheel ontruimt moet worden, binnen de 5 minuten. Frans blijft nog. Maar we zien de menschen weer sleepende langskomen, bijna nergens is meer plaats. Ze zien er ontdaan uit, ook al van de vele slapeloze nachten, die deze menschen in hun kelders doorbrachten. En ook worden even verder de écvacués er weer uitgestuurd, omdat er Duitschers worden ingekwartierd! Een boerderij van Der Kinderen moet geheel ontruimd worden, de een zegt voor lazaret, de ander vanwege de munitie. Maar ’t is weer vreeselijk, vreeselijk. Hoe zal ’t voor ons nog afloopen? Nellie is niet meer naar ’t dorp geweest.

 

more
Standaard

Besmettelijk

Maandag. Ook vandaag waren er in onze kapel drie heilige missen, bijgewoond door een hele schare van gelovigen. Het regende zeer hevig en de oorlog Luc niet zo heel veel van zich merken, behalve die harde plasser van kanonnen die avond toe nog doen schrikken. ’s Namiddags werden de familie van Tiel bij ons ingekwartierd: een zeer talrijk gezin dat nu op de bibliotheek is ondergebracht. Het schijnt dat alle dorpelingen die achter de kerk wonen moet evacueren. De Duitsers zouden hem beschuldigd hebben van terrorisme haakje (schieten op de Duitsers en wij even naar de Engelse) we hebben ook een roodvonk patiënt gekregen: een jongen van 19 jaar. Waterpersen zou hem oppassen. Hij ligt op de kamer naast de kleermakerij. Pater overste waarschuwde ons dringend daar weg te blijven: het is zeer besmettelijk!

more
Standaard

Voltreffers

Scherf door ruiten. Pastoor en Kapelaan an Lierop komen nog mis lezen. Weer granaatinslag bij buurman Hems,

Rustige nacht. Pastorie heeft meerdere voltreffers gehad.

more
Standaard

Evacuatie

Half drie n.m. werd er gezegd aan eene kant van de straat allen uit de huizen om drie uur. We gingen allen uit den kelder, deden van alles op een handwagentje en reden naar ons Mina, daar hebben we allen geslapen. De andere menschen die bij ons waren zijn allen naar boerenmenschen gegaan, ‘s Anderendaags mochten we weer naar huis gaan.

more
Standaard

Vannacht onrustig

Vannacht onrustig. Om 24.00 uur, 1.00 uur en 3.QO.uur veel geschoten met zwaar geschut. Geen H.Mis of H.Communie.

De voormiddag is zeer kalm. Het been van de Heer Schaberg doet veel pijn, is erg stijf.

Half 12 hevige beschieting van de grote dorpstoren. De knechts zagen de grote steenbrokken eraf vliegen. Maar de toren staat er nog!

Veel ramen zijn gisteren met platen en latten dichtgespijkerd, daar er telkens Duitsers doorkomen.

Lekken in de gang van de Kweekschool, tegenover het godsdienstlokaal. Het water loopt er door naar beneden. (Een voltreffer in dak en voormuur). Grote klas en lokalen nog intakt. Duitsers op de boerderij vroegen om melk. Graad zei: “Ga je gang!”, wijzend op de koeien. Ze vertrokken weer onverrichterzake. Over drie of vier dagen zou de Krieg uit zijn, dachten ze.

Eindhoven, Eersel, Oerle, Best (?) bevrijd, men kan de Engelsen iedere dag verwachten.

Nu en dan zien we, dat een dode soldat (Duitser) op brancard wordt weggedragen (begraven in de akker).

Vandaag is de commandant van de Duitsers nergens te vinden. Gewond? Weg? 16.30 uur. In de kelder zijn we aan het voorlezen uit het boek: “Nadat   ik Christen was”, van Jörgensen. Opeens een stem aan het luik in de vleeskelder:”Hallo! Hier dokter Scholman! Ik heb gehoord, dat hier een gewonde is. Waar kan die zijn? Eigenlijk kwam Z.Ed. alleen maar kijken, hoe het nog met de   zusters was.

Tussen al de bedrijven door heeft de Zeereerwaarde Moeder met het oog gericht op de wijnflessen ons een glas wijn beloofd, als we ongedeerd uit de kelder komen!

Ik snak ernaar, om van kelderrat weer een bovenaards wezen te worden! Het regent erg; alles ligt stuk en kapot en open en wordt drijfnat.

De plafonds vallen af, geheel doorweekt, bedden erg nat – nu en dan nemen ze het water op, maar het helpt niets.

De kom yan het dorp moet vandaag binnen enkele uren (vóór 15.00 uur) ontruimen in de stromende regen. Gasthuis mag blijven. .

Voltreffers op de dorpskerk. ‘n Begin van brand is er geblust.

De Duitse troepen hebben opdracht, hier in Nederland zoveel mogelijk te stelen. Er heersen treurige toestanden, soms 140 mensen op één boerderij!

Best is nog steeds in handen van de Duitsers.  Engelse patrouilles voor het kanaal schieten op een 500 meter afstand van ons. Wij krijgen de indruk dat het nog lang zal duren. Het moet de Engelsen aan het verstand

gebracht worden, dat het zó niet moet. De dokter is tot Best geweest, om te horen hoe het met zijn collega’s was, heeft nog gewonden geholpen, die “niet goed verbonden” waren. Alles bij elkaar ziet het er nog niet zo rooskleurig uit. Kanonnen komen op de Markt. De dokter heeft al 26 voltreffers op ons huis geteld.

more
Standaard

Aardappelen schillen

Na de jongens worden nu ook meisjes opgepikt voor het schillen van aardappelen.

Duitsers trekken terug uit  Best en maken stellingen in Straten die door opgepikte  boerenjongens (Willem  van Hout e.a.) moeten  worden gegraven.

more
Standaard

Stille nacht

Vannacht is ’t zóó stil geweest als in geen weken. Ik heb geen enkele ontploffing gehoord. In de verte moet wel mitrailleurgeschut geweest zijn. Maar we zijn juist op, of in de richting Boxtel-Liempde begint een geweldig artillerie-duel, gesteund van vliegtuigen. Later vernemen we, dat er nu in Olland gevochten wordt. ’t Gaat hard. Om 11 uur ga ik een paard met longontsteking inspuiten. Op de terugweg bemerken we aan drie kanten vuren! Er wordt gevuurd over Oirschot heen in de richting Boxtel. Dan vallen er granaten in de Notel; blijkbaar wordt de weg onder vuur gehouden. En ’t derde vuren is onder Liempde. We hooren de granaten langs ons gieren en gooien ons plat op de grond. ’t Gaat langs ons heen, nog op flinken afstand. Tevens wordt er in die richting door enkele jagers iets onder schot genomen. We zien ze achter elkaar duiken, schieten en stijgen; ze blijven cirkelen en herhalen hun vuren, totdat we een zware, zwarte rookwolk zien opstijgen. Dan vliegen ze terug en wij gaan ook naar huis. Intusschen zijn er berichten binnen, dat Schijndel vrij is, maar plat geschoten is. Rooij is ook vrij en verder een lijn die van Eindhoven over Rooij-Grave naar Nijmegen loopt. Op de weg onder Oirschot is opnieuw een auto in de lucht gesprongen. De boosdoener schijnt de Tommy te zijn. Hij zou ’s nachts over ‘t kanaal komen om op de weg landmijnen te leggen. ’t Kanaal zou bijna droog zijn, in ieder geval doorwaadbaar. Hoewel ’t mij wat phantastisch klinkt, laat ik het maar zoo. Moeder Kemps is nog niet in orde: hartkloppingen. Onze paarden maken het gelukkig nog goed. In Best zouden reeds 23 burger slachtoffers zijn. In Oirschot nog steeds één, hoewel de gevallen met scherfwonden steeds grooter worden. Vanmiddag is er weer grondvuur in de Notel, het kost 3 slachtoffers aan gewonden. In aansluiting hierop wordt de toren weer onder vuur genomen. We kunnen ’t van ‘t Huufke af zien. Groote stof- en rookwolken komen er uit en we zien de granaten midden in de toren ontploffen. Maar nog steeds staat hij er.

In de richting Liempde is nog voortdurend vuren. Dan komen tegen 6 uur opnieuw geallieerden bij ons aan. De spoorbaan moet binnen de 3 km ontruimd zijn. Nogmaals moeten deze menschen een ander onderdak zoeken. En wanneer is ’t einde daar? We beginnen weer hoop te krijgen, als tegen den avond eenige paarden en wagens gaan vertrekken. Maar de Duitsers vertellen zelf, dat ze naar een andere Dienststelle in Tilburg en Dordrecht overgaan, waar ze met minder materiaal zitten. Dus nog steeds is er ’n commando en ’t is ook geen op zichzelf opereerende troep, die hier bezig is. Weg onze hoop!

more
Standaard

Rustige nacht

De nacht is tamelijk rustig geweest. Degene die hun kamer verlaten hadden om elders een veilig heenkomen te zoeken waren allen tevreden. Wel was de lucht wat droog of het stro wat hard, maar ja: het is nu eenmaal oorlog. We moeten ons trouwens wel wat beperkingen opleggen vanwege de geëvacueerden. De laatste dagen hoorden wij geen nieuws meer, maar gisteravond heeft de  familie van Cuijk (die gedurende de nachten in de patersalon zullen logeren) ons meer zo’n ding bezorgd, waarmee nieuws te beluisteren valt. Pater Overste wees er ons vanmorgen na het ontbijt op, dat er wat betreft de geëvacueerden, de grootste reserve in acht moeten nemen. Voorts werd gewaarschuwd voor sensatie zucht. De berichten die de radio ons vanmiddag doorgaf, waren niet zo verheugend (nederlaag bij Arnhem). Het schijnt dat de bevrijding hierdoor verlengd en verergerd gaat worden.

Verschillende geëvacueerde huismoeders hebben zich georganiseerd om voor ons de was te doen. Vanmiddag heeft dan ieder (het werd hoog tijd) een hemd en onderbroek plus zakdoeken ingeleverd. Het gevalletje staat nu bij Doris Habraken reeds in de week. Frater Trek heeft zich verdienstelijk gemaakt door met de jongens der gr evacueerde families soldaatje te spelen. Ze noemen hem waarachtig al kapitein. Reeds heeft hij plannen om morgen op de vijver invasietje te gaan spelen.

more
more
Standaard

Hevige beschieting

Vannacht hevige beschieting: zijbeuk van O.L.vrouw in de kapel verschillende voltreffers, ook een in de Franciscuskamer (kweek).

Deze morgen om kwart voor 8 te Communie, daarna H.Mis in de keldergang, tegenoverde stoomkelder. Dit was de eerste H.Mis sinds vrijdag. Wat waardeert men nu de H:Mis en de H.Communie.

We vrezen, dat heel de kapel, klooster en kweekschool weggeschoten zullen worden. Het staat de oorlogvoerenden in de weg. God alleen kan uitkomst geven. Het zijn zware dagen, de stemming is down, hoewel iedereen het voor een ander wil verbergen. In het donker, tijdens het gebed, valt er hier en daar menig traantje. Het vraagt ook zoveel van je uithoudingsvermogen! De angst voor het onzekere neemt toe. We zoeken wat afleiding in voorlezen van een mooi boek.

Heel de morgen kanongebulder en overtrekken van vliegtuigen. Uit de kapel worden missaals en breviers gehaald, vooral Sr.Clementine .z . g . maakt zich verdienstelijk. Haareerwaarde zou alles willen redden, maar begint in te zien, dat ze het nergens veilig kan opbergen. Wat gisteren nog gespaard was, is vandaag verwoest. Tussendoor bidden we veel en vurig en met veel aandrang. O.L.Heer stelt ons vertrouwen zwaar op de proef. Ondanks ons gevoel willen we toch op Hem blijven hopen!

Deze middag weer voltreffers op de kapel en boven de ramen van het priesterkoor. Het Franciscusbeeld is van de Communiebank afgevallen, ongeschonden! Een stuk van de geel-bruin-boog er boven is eruit geschoten, door een bank heen, achter in de kapel.

Bericht van het Gasthuis: Sr.Herma wordt daar in een apart gezegend graf (voorlopig) begraven.

Vannacht 12 voltreffers op het Gasthuis: zusters en zieken ongedeerd Alle ruiten van het huis stuk; kapel beschadigd. Men heeft 12 moeilijk vervoerbare zieken met een paar zusters naar de Paters Montfortanen gebracht; ook van ons gaan er een paar zusters heen om te helpen. Sommige zusters worden ziek en erg moe. Daarom een paar matrassen en

kussens op de grond om hen te kunnen laten rusten. Ze wisselen elkaar ‘s nachts af.

Kanongebulder en mitrailleurgeratel is deze middag niet van de lucht. Vanavond zeer hevig: het voorste deel van de boerderij stuk, het trappenhuis van het Noviciaat, door de buitenmuur van de Kweekschool, overloop bij de Ulo, in Ie en 2e Ulo gaten in het plafond.

 

28 september

 

Een rustige nacht. In de verte zwaar geschut – deze morgen H.Mis en H.Communie. Om de andere dag wassen we ons een beetje in de stoomkelder. Ook wordt er iedere dag de was gedaan (vandaag broeken, morgen bandjes , enz.) De telefoondraad rond het huis is weggenomen, zover we kunnen zien. Dr.Scholman geweest. Er zou een sluis stuk geschoten zijn, het water in het kanaal 2,5 _m. gezakt.

Alle beelden zijn uit de kapel gehaald, idem de kerkboeken, harmoriuums, Kruisweg enz. Bij de Heer Rector in de kelder lopen de muizen over de verwarmingsbuizen!

Sr.Prisca is bedroefd, zou zo graag naar Brasil willen en wanneer kan dat nu? Wij willen ook wel!

more
Standaard

Geschut

Tussen Oostelbeers en De Baest werd na de bevrijding van Middelbeers nog dagenlang (10? ) gevochten . Navragen bij Schilders in Beers.

Belangrijk. Vermoedelijk is het geschut op de steenovenweg de 27e daar neergezet. Eerder schoten ze vanaf richting Wintelre en ook wel richting Acht

 

more
Standaard

Rustig slapen

We slapen tegenwoordig rustig. ’t Is of de oorlog met al zijn verschrikkingen op een klein afstandje langs ons heen is gegaan. Maar we moeten benijd worden, er moet dus iets gebeuren en we houden ons vóór, dat we eigenlijk nog niets meemaakten. Volgens schattingen zou er nu in Hilvarenbeek flink gevochten worden. Ik vraag me af – als dat zo is – is dat dan ’t leger, dat reeds in Oirschot aan ’t kanaal kwam, of is het een leger dat uit België aanrukt? De radio schijnt gezegd te hebben: nog 8 km van Den Bosch af. Niet onmogelijk, aan het schieten te hooren tenminste, maar ’t is vandaag dien kant uit veel rustiger. Af en toe komt een geschut hier dichtbij in actie, hooren en zien vergaat dan. We raken getraind in het plat neervallen, wat we automatisch doen, zoo gauw we iets dichtbij ons hooren. Vanmorgen lag ik met de drie kinderen midden in de brandnetels in een sloot! Maar ’t ging netjes langs ons heen. Om 2 uur hooren we in de verte, richting Tilburg, een flink bombardement. Even later komen massa’s bommenwerpers hoog over. Zo komen uit het Zuiden en vliegen Noord-Oost. Om 6 uur wordt onze prachtige toren weer onder vuur genomen. ’t Is heviger dan eergisteren. We zien stof- en rookwolken aan alle kanten en af en toe gesteente naar beneden vallen. Hoe zal hij eruitzien en wat zal er nog van overblijven?

more
Standaard

Best bevrijd?

Best zou bevrijd zijn. De laatste dagen zijn erg rustig geweest. Wel ging vanmiddag een zware macht bombardement vliegtuigen over. Daar de broeders het zo druk hebben, steken de fraters hun armen ook ijverig  uit de mouwen. Enigen hebben de gangen geveegd en geschropt, de kapel, weer andere zorgen voor de wateraanvoer, wat een hele affaire is. Nu is naast de filter een pomp geplaatst op de filterput, zodat we nu dicht bij kunnen halen.

Het aantal evacués die ons huis betrokken hebben, neemt nog steeds toe. Op de middaggang zijn bezet: de bibliotheek, de tweede … , de daartegenover liggende kamer. Beneden is het heel oude gedeelte in beslag genomen. In het nieuwe huis is de logeerkamer beneden ingenomen door een meisje dat erg T. B. C. is. Enige kamers verder ligt frater van Geffen, weer even verder (naast de kleermakers) een roodvonk patiënt, verpleegd door G. Tesser. In de bidzaal liggen die oudjes uit het gastenhuis die niet meer …. volgen kunnen. Drie zusters zijn belast met de verpleging, geholpen door enige meisjes van het rode kruis Tegen zeven uur moet het zoontje van de smid Louwers verbonden worden en naar het gasthuis gedragen. De jongen was in het been door een scherf getroffen. Na het avondgebed hadden we gedurende enige minuten het schieten zeer dichtbij, want het huis rammelde ervan. De evacués vluchten naar beneden. Blijft toch betrekkelijk rustig. Fr Jenniskens heeft een  scheersalon geopend voor de  evacués.

more
more
Standaard

Treurige ontdekking

Een rustige nacht, H.Mis en H.Communie in de Kelder. Treurige ontdekking in de Kweekschool. Wat een vandalisme!! In natuurkundelokaal – kamertje – studieklas, klas van Sr.Electa: alle doosjes opengemaakt, de inhoud

over de vloer tot in de gang toe. Dropjes, pepermunt, hoesttabletten met trommels en al meegenomen. Ook scharen en mesjes v.d. biologie, gedeelten van de instrumenten “georganiseerd” gestolen. Het is verschrikkelijk. Veel stuk getrapt. Wij hebben er nog wat uitgehaald. Boeken laten ze ongemoeid. De eikenhouten kast in de recreatiezaal ingeslagen. Andere eikenhouten kasten opengebroken. De bibliotheekkast ingeslagen.

Geruchten: Bladel bevrijd. Ook Best. De Duitsers zouden uiterst bang van de naderende Tommys zijn. We zouden er goed vóórstaan! Weinig geschoten tot 16.30 uur. Nu weer wel. Vanavond de petroleumlampen aangemaakt, Die Dr.Scholman ons bezorgd heeft. Kleren, breekwaar enz. van de familie Schaberg uit het Rectoraat gehaald. De officieren zijn weg, de kleren van Mijnheer Schaberg zelf zijn meegenomen.

Vanmiddag een broeder Montfortaan geweest. Langs het kerkhof komende, werd hij gewenkt door de schilder Kruysen (72) en een Duits officier. Kruysen moest door de Duitser doodgeschoten worden, omdat hij volgens zijn zeggen twee Duitsers had doodgeschoten. De broeder moest getuige zijn.

Blijkbaar hadden beide een glaasje te veel op, maar het is toen niet gebeurd.

more