Evacuatie

Administratie enz. in de kluis bij de spreekkamer gebracht; microscopen en filmtoestel uit het natuurkundelokaal in de andere kluis. Het is vandaag weer opvallend stil. De Eerwaarde Moeder vervolgt intussen de visitatie. Haar Eerwaarde is uiterst kalm. Deze morgen kwamen de Duitsers vragen om 10 platte en 10 diepe borden+ 10 bekers en een  koffiekan, we gaven een geëmailleerde, maar ze wilden een porseleinen !! Ze moesten óók weer een kachel hebben; de secretaris was erbij. Daar de Eerwaarde Moeder       beweerde, geen kachel meer te hebben, moesten ze de keukenkachel zien. Tot nu toe is het nog goed afgelopen! Volgens berichten, die we opvingen , was er de eerste dagen nog niets te doen, want de   geallieerden waren nog niet over de grenzen, wel enige patrouilles, die weer teruggingen.
De strijdende  legers zijn op de grens ten Zuiden van Valkenswaard. Welke kant zullen ze  uit aangaan?? Bruggen, ook de vernielde, sterk bewaakt, kanonnen erbij. Bij de Duitse troepen zijn nu de S.S.mannen aangesloten (de meest gevreesde en niets ontziende lui).
Vanavond is per bulletin aangekondigd, dat in Oirschot alles ten zuiden van het Wilhelmina-kanaal en ten zuiden van de weg Best-Oirschot-Middelbeers vanaf het sportpark, alsook ten noorden van die weg vanaf onze Montessori­ school (richting  Oostelbeers) gereed moet zijn voor evacuatie. Dus ook onze zusters op het St.Franciscushof! Arme stakkerds! Op het bevel daartoe moeten ze onmiddellijk met het allernoodzakelijkste vertrekken! Maastricht door de geallieerden genomen. Twee Fraters hebben hier overnacht  van 15 op 16 sept. Alle zusters, behalve het Bestuur , vreesden, dat het spionnen zouden zijn! Sommige zusters sloten uit angst heel de nacht de deur van de Cel; maar ze hadden ook elders de deuren  zorgvuldig gesloten, zodat Sr. Immacuata en ik waren ingesloten!!  (2 piloten)

 

Comments are closed.