1944
september
Standaard

Wederom Campo

Het bericht verspreid zich dat de geallieerden dicht bij de Belgische grens zitten. Er is toch wel spanning in onze omgeving. Pater Fessen, die de retraite zal geven animeerde ook.. We kregen de nieuwe plaatsen in de kapel. Dit jaar is alles zo bijzonder vroeg omdat er toch geen eerste gratis opleiding het Meerssen zullen aankomen dit wordt maar wel jammer gevonden.

more
Standaard

Bij de Montfortanen

Alvorens zijn morgen conferentie te beginnen gaf Pater Tessen het morgencommuniqué, om zodoende te verhinderen dat het silentium uit nieuwsgierigheid gebroken werd. Hij beloofde zulks iedere morgen te doen. Een kleine verandering werd er vandaag gebracht in het reglement: ontbijt om 8:00 uur diner om 12:00 uur  souper zeven uur.

Een zeer onrustige nacht gehad. Telkens geweldige ontploffingen in de buurt: de Duitsers laten hoogstwaarschijnlijk munitiedepots in de lucht vliegen. Om 12:00 uur vannacht Breda bevrijd. ’s Morgens geweldige ontploffingen. Het brevier moesten we onderbreken want in de kapel werd het te gevaarlijk. Veel ruiten in het oude huis werden gebroken en van 9 tot 10 uur recreatie om wat te bekomen van de schrik

 

more
Standaard

Hevig lawaai

Omstreeks middernacht werden we weer wakker van het hevig lawaai, voor oorzaak door ontploffingen in de buurt. In grote roze gloed was daarbij telkens aan de horizon waar te nemen. Gelukkig bleef het de rest van de nacht rustig. De communiteitsmis was vanmorgen “Pro tempore belli”.

more
Standaard

Retraite

Teken 10:30 uur daverde ons huis weer opnieuw; veel glasgerinkel. Onverstoord zetten wij echter de retraite voert 12:15 uur namiddag kwam frater Hacking thuis, gebracht door het rode kruis want ook hij hoopt morgen zijn eeuwige professie te doen. ’s Avonds deed de hoogste klas de plechtige toewijding aan Maria: een flink aantal dit jaar.

more
Standaard

Maria geboorte

Maria geboorte. Vandaag hernieuwden wij allen weer de gelofte terwijl om 9:15 uur de plechtige Hoogmis begon, waar onder onze oudste confraters de eeuwige geloften afleggen in de handen van pater Overste. Tot zijn grote spijt was Pater Provinciaal dit jaar niet kunnen komen. De volgende fraters werden ge profest: Jos Colijn, Willy Bosch, A van der Vleuten, H Wijnen, A Nuysters, J. Vroemen, H. Smit (die nog op III theologie zit) H. van Druten, M. Kuipers, P. Moors, J. Blokker, G. Kortleven, P. Hermans, A. Fransen, B. Van Overdijk, J. Hacking, L.Jansen, Aug. Wintraechen.

’s Middags kwam bericht van het bisdom dat Mgr. zondag aanstaande niet kan komen. Heel begrijpelijk in deze toestand. Ook maakte pater Overste ons vanavond bekend dat we om 8:00 uur niet meer op grote tour mogen, wegens de door de Duitsers afgekondigde uitzonderingstoestand. Op groepen van vijf man wordt geschoten. Het nieuws van Breda bleek vals te zijn.

more
Standaard

Campo 2

Campo voor de nieuwbakken monfortanen uit Meerssen, die we dit jaar niet zullen kunnen inhalen in ons scholasticaat. Misschien zal de toestand gauw veranderen. Pater Overste verbood  op wandeling te gaan: speciaal verlof nodig. Ondertussen komt het front steeds dichterbij. de middag kwamen meer Engelse jagers, ze schoten op een schip in de haven

Een vrouw werd gewond. Op ±40 km van Eindhoven zitten de geallieerden. We zijn erg benieuwd hoe het in Zuid-Limburg uitziet. Wat zal dat worden al als die aanval op de Siegfried linie losbarst. Iedereen is vol van de gebeurtenissen. Zelfs pater Somers ziet men bezig met de bestudering der kaarten. We zullen maar vertrouwen op onze Lieve vrouw, dat er niet iets ernstigs met ons en de onzen gebeurt. Voor het avondgebed waarschuwde pater overste dat hoogstwaarschijnlijk deze nacht de naburige bruggen in de lucht zullen vliegen. Deuren en vensters moeten wagenwijd tegen elkaar open gezet worden. Natuurlijk was er na het avondgebed ‘n geweldige drukte in huis. Verschillende fraters, die zich in het oude huis niet veilig voelden  gingen in het nieuwe slapen.

more
Standaard

Fraters blijven in het park

Vannacht is er niets gebeurd. We hebben dus voor niets in de tocht gelegen. Aanhoudend vliegen formaties van Engelse jagers over, die meer dan eens hun mitrailleurstreinen laten ratelen op of auto’s ergens in de omtrek. Nog steeds wachten we op het ontploffen van de bruggen. Aan het diner werd gezegd dat het om vier uur te verwachten was. De meeste fraters blijven in het park. Maar ook vandaag gebeurde niets.  Pater Overste zei ons vanavond de deur maar dicht te laten. Bij de eerste knal echter zal alles open gegooid moeten worden.

Opmerking: broeder Pernigrin is met het broodkarretje naar Eindhoven gegaan dezer dagen en er zonder terug gekeerd. Opgeëist door de Duitsers.

more
Standaard

Ontbijt met een dreun

Vanmorgen om 8:30 uur (onder het ontbijt) ging er een dreun door het huis. Zou dat een brug zijn. In ieder geval liepen we allemaal naar boven om deuren open te zetten. Vandaag moeten er appels geschild worden voor de winter. Pater overste zei dat we ons maar bezig moesten houden. Frater J. Wijnen heeft reeds voorbereidende maatregelen getroffen voor de aanstaande nederfeesten. De vlaggenstokken liggen al gereed. Er zijn ook Duitsers in het dorp gekomen Zelfs in Straten. Het Kanaal zal schijnbaar verdedigd worden. Dit verwekte nogal ongerustheid in het scholasticaat. Verschillende confraters begaven zich ijverig aan het kuilen graven. Voor het geval dat de kanonnen te erg beginnen te blaffen. Na het souper zei pater overste dat de Duitsers meer aan het vertrekken zouden zijn. In ieder geval moesten we niet te veel bij elkaar blijven staan als de Engelse vliegtuigen overtrokken. P. Polder kwam naar het souper de voet uit Eindhoven terug (fietsen durft hij niet: de rijwielen worden zomaar afgenomen op straat).         In het park wordt gewerkt aan schuilplaatsen, vooral frater J. Hubers werkt zeer hard. Het avondgebed moesten we afzonderlijk bidden, want het begon juist zo hard te knallen, dat het in de kapel alles behalve veilig leek. Enige fraters die op de kleine tour in het half duister hun avondgebed baden, kwamen eensklaps halsoverkop terug rennen: Duitsers in het park. Iedereen natuurlijk naar binnen bleken het broeder  Odulf en een boerenknecht te zijn geweest. Tussen negen uur en 9:30 uur vanaf een geweldige slag, die lang bleef nadreunen. De nacht verliep rustig. Zouden morgen de Tommys komen. De Nederlandse grens schijnen ze nu toch werkelijk overschreden te hebben.

more
Standaard

Geweldige knallen op de hei

We hebben Campo om de grote gebeurtenissen af te wachten. De voormiddag nog aanhoudend  geweldige knallen op de hei: een paar ruiten moesten er weer aan geloven. Zouden de geallieerden al dicht bij zijn? De berichten komen zeer schaars. Wat een teleurstelling toen ’s namiddags in plaats van de tommy’s de moffen kwamen. Een auto met vier hoge moffrikanen stopte voor de ingang. Het was na het diner, twee uur. Pater Rutten, Theo wijnen en J. Hermans stonden hen te woord. Ze komen om 5:00 uur terug. Pater Overste was naar het dorp. Het schijnt dat er zeven officieren en 100 man komen. De rest van de dag hebben we niets meer van Duitsers zien opdagen. Maar ja, je kunt nooit weten. Het avondgebed waren we in de cloitre. Pater overste verbood om met of zonder verrekijkers op het platform te gaan staan. Frater Hacking (was nog steeds gewond) werd naar het gasthuis gebracht, hij was te angstig bij ons.

more
Standaard

Campo 3

Ook vandaag weer Campo met ’s namiddags roken. Vannacht om 1:00 uur werden we haast allemaal opgeschrikt door gemitrailleur boven het huis. Het was plots heel druk op de gangen. De rest van de nacht betreft het echter rustig. Ook de dag ging vrij kalm voorbij. De Tommys komen nog steeds niet opdagen. “Ze prutsen zei pater Folder.

 

more
Standaard

De hele dag vrij, in de middag roken

Nog steeds het zelfde reglement: de hele dag vrij, in de namiddag roken. Het is nu wel rustiger. Pater Overste maakt vanavond bekend dat als alles zo blijft de klassen aanstaande maandag 18 september beginnen. Het avondgebed bidden we reeds enige dagen in de Cloitre. De preek onderwerpen kwamen uit.

more
Standaard

Preken

Vandaag gewoon vakantie reglement. Pater Tesser is sinds gister ook belast met de critiek op de preken. Voor de verschillende klassen zijn datums bepaald waarop de preken bij pater Tesser  ingeleverd moeten worden. Dit alles kregen we te horen gisteravond om 6:00 uur in de studiezaal. Ook zullen de preken 20 minuten moeten duren; anders krijgt men nog gelegenheid een tweede in elkaar te zetten. Voor het souper maakte Pater Overste de val van Maastricht bekend: de eerste bevrijde stad in Nederland. De recreatie werd een kwartier verlengd, waaronder er nog bijzonderheden over het gebeurde vernamen. (Na de radio uitzending van 8:15 uur).

more
Standaard

Grüne Polizei wil ons huis

Tegen half één werden we vanmiddag onaangenaam verrast door twee Duitsers die beweerden ons huis nodig te hebben voor Grünen Polizei. Na enige gepalaver (een van de twee bleek nog wel schappelijk) vertrokken zij. Vanavond zullen ze misschien terugkomen: dan moeten we er allemaal uit. Intussen proberen ze het elders ” Ter wille van de heren”. In spanning wachten we de gebeurlijkheden af. Er kwam niets. Pater Gundrie bracht uit het dorp de boodschap mij: dat we voorlopig konden blijven, ze zouden het morgen in Best proberen. Vandaag weer vaak gemitrailleer van vliegtuigen. Onder het avondgebed hevige schokken. Grote gloed was waar te nemen vanuit de voorkant van het huis.

more
Standaard

Een dag om nooit te vergeten!

Een dag om nooit te vergeten. De jagers zaten voor het ontbijt al in de lucht. Maar eventjes voor negen kwamen er een paar klappen van de Heikant dat je oren ervan zuiden. Een donkere zwarte rookwolk steeg op. Onder de mis (een Hoogmis was het niet) ging het knapperen en knetteren steeds door. Het leek wel schieten maar men denkt dat het nog steeds ontploffingen waren. Veel mensen die niet naar de parochiekerk durfden (wegens opvordering van mannen of wegens de evacuatie)  woonden onze missen vanmorgen bij. In de voormiddag kwamen de tommy’s ons nog verrassen met een zeer sensationeel bombardement. Het schijnt dat de kanaaloever voorbij de Heilige Eik getroffen werd. Overal schuilden de paters en fraters. In de onderste gang werd flink gebeden. De strikvallen of wel de spijkerlinie (loop graven de vijver opzij van de kapel) werden goed gebruikt. Overal hadden de greppel en pas gegraven gaten goede aftrek. Tijdens het diner lieten de Engelsen ons met rust maar even daarna begon het spel weer. Honderden vliegtuigen hebben vanmiddag boven ons huis en omgeving gecirkeld: heel laag ging ze over, weer werd vurig gebeden in de schuilkelder. Pater Somers gaf het goede voorbeeld. Het is een echte oorlog’s toestand. Grote onzekerheid. Moeten we evacueren of niet?  In het dorp hangt op dat alle mannen tussen 18 en 45 jaar morgen op de markt moeten komen om te werken. Enige fraters die onverstoorbaar vanmiddag alles afgekeken hebben beweren parachutisten te hebben waargenomen.

Pater Weerts is erg onder de indruk van het gebeurde. Het is ook verschrikkelijk. Het is ook een verschrikkelijke toestand voor broeder Urbanus en frater van Geffen in het gasthuis. Zij zijn beiden zo bang. Dat zet hem geweldig achteruit. We denken allemaal dat de Tommys het bedrijdingsoffensief hebben ingezet. Het is te hopen. Opgemerkt moet nog worden dat frater Roel tijdens dat ontzaglijk lawaai vanmiddag van door elkaar vliegen en laag duikende toestellen rustig geslapen heeft in die door frater  Hupperts c.s. aangelegde schuilplaats bij de eendenren.

Pater Erkens, die bij de eerste charge nog buiten was zocht dekking achter een betrekkelijk dunne boom wat zijn lichaamsomvang in overweging genomen en vrij moeilijke opgave was.

Het zijn inderdaad parachutisten geweest vanmiddag. De Overste zij het even na het souper. Rustig blijven nu het ondergrondse leger zal zijn werk wel doen met de landingstroepen. Best (twee bruggen) is al door de partizanen bezet. Ook in Liempde en in andere plaatsen in de omtrek hebben landingen plaatsgehad. Pate Overste zei ons voor het avondgebed dat de tanks onderweg zijn. We moeten binnen blijven anders worden we voor partizanen af voor moffen aangezien. Nu de nacht in. Wat zal het worden

 

more
Standaard

Het licht valt uit

Onder het morgen gebed ging opeens een knal en het licht was uit. Toen bad pater U. Reinders uit zijn hoofd verder. Bij het begin van de Heilige Mis rond acht uur begon de artillerie te werken. De projectielen suisden over ons heen. De elektriciteit stopt. Erg kalm was het niet onder de Heilige Mis maar er waren nog stevige knallen waar te nemen. Daar tussen gemitrailleer: kortom de veldslag leek begonnen. Bij het gaan uit de kapel zei pater overste dat we zeer zuinig met water moesten zijn er is immers geen stroom. Gedurende de voormiddag beginnende klassen was natuurlijk geen sprake  ) Hoorden we voortdurend gemitrailleer uit richting Best. Het schijnt dat daar warmpjes gevochten werd. Geen vliegtuig in de lucht tot ±12 uur. Pater Golden is sinds gisteren morgen nog steeds in Best. Toen vanmorgen het licht kapot ging schijnt de brug in Best gesprongen te zijn. Nieuws horen we nu haast niet. Want de radio gaat niet. Vanmiddag is het vliegen weer begonnen net zoals gistermiddag. Best werd beschoten en gebombardeerd. Weer vlogen transportvliegtuigen en zweefvliegtuigen over. Dat zullen wel meer parachutisten geweest zijn. Op verschillende plaatsen in het park werden schuilplaatsen gegraven. De strikvallen zullen overdekt worden. Het schijnt dat de lijn Nijmegen en Eindhoven door de parachutisten bezet is. In tegenovergestelde richting zouden de geallieerde tanks optrekken.

De EHBO hield vanmiddag vergadering. Werd in groepen verdeeld voor de verschillende schuilplaatsen. Onder al het lawaai door hebben pater Gundrie en frader J. Huppert vanmiddag quatre-mains gespeeld een gedichtje van Gezelle gezongen met vleugelbegeleiding. Pater Meijer die ’s avonds bij de boeren naar de radio was gaan luisteren, meldde dat Valkenswaard bezet was. Volgens geruchten was Best ook overgegeven.

more
Standaard

De nacht was rustig

De nacht was rustig. Als we Jan Habraken onze buurman kunnen geloven, zitten er parachutisten in Heerbeeck. Een van de jongens die daar koeien ging melken, zag ze uit springen. Na het morgengebed begon direct de Heilige Mis. Want men kan nooit weten: zodoende hebben we tenminste de huidige communie. Maar deze morgen blijft het vrij rustig. Wat later begon in de buurt weer het mitrailleren. Ook het geschut liet zich meer horen. Langs de Boschdijk zou gevochten worden. Tegen vier uur kwamen meer, net als gisteren die zware kisten over met zweefvliegtuigen achter zich: is prachtig gezicht. Pater Rutten heeft twee helmen (en Belgische en een Franse haakje dicht witgeverfd, voor het rode kruis (EHBO). Pater Polder keerde in de namiddag ook terug. Niet lang daarna is hij echter weer vertrokken naar een zekere Konings waar meerdere geëvacueerde families uit Best verblijven, die graag een priester bij zich hadden. Veel nieuws wist de pater ons niet te vertellen. Een Duitse officier had hem gezegd dat Best hoogstwaarschijnlijk huis voor huis zou verdedigd worden. De bruggen zouden in de geallieerde handen zijn. Ook het grote kruispunt. Vroeger wist je precies hoe alles stond in Tunis en Marokko maar nu het een paar kilometer van je huis te doen is, weet je niet. Pater Tessen zegende vandaag de schuilplaats van  frater ….en frater …. in. Even voor het avondgebed kwamen bombardementsvliegtuigen over: veel lichtkogels bleken reeds te zijn uitgegooid. Naar men meende boven Eindhoven. Toch had pater Meijer ons juist komen vertellen (het avond communiqué) dat Eindhoven sinds gisterenmiddag zou zijn gevallen. Daar denken tot heden nog velen dat het Duitse toestellen waren. Het was nog wel een zwaar bombardement. In de onderste gang waar vrijwel de hele communiteit verzameld was, werd toen het avondgebed gebeden. Hierna bleek het bombardement ook voorbij en konden we dus naar bed. Velen zullen wel met de toog aan geslapen hebben. Niet ver van ons af was een kanon nog even blijven door vuren. Even later kwam kwamen vliegtuigen. 11:30 uur klonk er een grote klap, die enkelen weer naar de schuilkelder joeg. Maar daarna bleef de nacht toch kennelijk tamelijk rustig.

more
Standaard

Campo en Dampo

De voormiddag was abnormaal rustig. We hebben nauwelijks een schot gehoord. Het reglement was weer evenals de vorige dagen: Campo en Dampo. Frater van Cuijk, die in de buurt zijn geëvacueerde familie was gaan opzoeken, bracht een souveniertje van de parachutisten mee: een doosje, waarin voedingsmiddelen gezeten hadden (suiker, kauwgom) het was afkomstig uit Chicago.     ’s Namiddags tegen drie uur begon enige vliegtuig activiteit. Tegen zes uur een prachtige formatie, laag over komende transporvliegtuigen, richting Nijmegen dat door de geallieerden reeds bereikt schijnt te zijn. Het nieuws dat  P. Meyer ons ’s avonds in de Cloitre kwam vertellen was tamelijk schaars. We zijn maar bang dat het grote leger ons voorbij zal trekken, zodat we in zogenaamd Kessel of zak komen te zitten. Dan kan het nog even duren eer we bevrijd zijn. Na het avondgebed beveelt ons pater overste de feesteling van morgen in de gebeden aan.

 

more
Standaard

Feest van pater provinciaal

Feest van pater provinciaal. Veel feestelijkheid kom er dit jaar vanwege de toestand niet. Frater Klijs speelde harmonium onder de communiteitsmis. Er gaan geruchten dat Amerikaanse parachutisten langs het kanaal trekken om zo Oirschot te bereiken. Best schijnt afgesloten te zijn. Pater Polder was vanmorgen in de refter. Hij heeft hier ook mis gelezen; daarmee is de pater weer vertrokken. Van de kant van Oirschot klonk in de voormiddag hevig vuren. Tegen 11:30 uur kwam een hele groep Duitsers uit de richting Best voor ons huis door (Kasteelpad): zouden ze terugtrekken? Voorzichtig nu met uitingen. Plotseling dring het gerucht tot ons door dat de Tommy’s bij Vessem zitten en dat heel spoedig het front hier kan komen. Pater Overste raadde ons na het diner aan een klein koffertje te maken met het aller aller noodzakelijkste, ingeval we onverhoeds en in alle haast vluchten moeten, Want we vertrouwen op het huis en de schuilplaatsen, maar ja het zou kunnen gaan zoals in Best waar de mensen bevel krijgen ogenblikkelijk te vertrekken.

De kerktoren van Oirschot schijnt door granaten getroffen te zijn. Een dode en enige gewonden zouden er reeds onder de burgers te betreuren zijn. Pater Overste zei vanavond dat we, om geen verkeerde indruk te geven, maar niet op onze instrumenten moeten spelen.

more
Standaard

Kanonvuur

Het kanonvuur dat gisteren tegen Oirschot begonnen is gaat nog steeds door: aanhoudend horen we de projectielen fluiten en inslaan. Ja, het valt waarachtig niet mee bevrijd te worden. Pater Weerts moet ook al gezegd hebben “Dat is geen oorlog meer”, inderdaad men krijgt geen overzicht over de toekomst. Dan vechten ze weer hier dan weer daar en ondertussen hoor je dat bij Nijmegen reeds het grote leger zit.  De stemming onder de scholastieken is er natuurlijk ook  naar. We hadden ons die bevrijding heel anders voorgesteld: wat lawaai van tanks over de grote weg met veel vliegtuigen erboven. Maar dat het zo langzaam en ingewikkeld zou verlopen had niemand vermoed. Pater overste zucht ook heel hard en met reden, want het is geen lolletje om in zulke omstandigheden de verantwoordelijkheid te dragen. Vanmiddag werden door pater Rutte de schuilkeldesr in het park gezegend. Het is te begrijpen dat er deser dagen  heel wat gerookt wordt. Daarom heeft de tabakszaak reeds twee maal uitreikingen gedaan. Daar het machien kapot is, kan de tabak niet gesneden worden maar dat is zo’n bezwaar niet we zullen het wel klein krijgen. Voor onze zieke confraters in het gasthuis (broeder Urbanu,s  frater Hacking, frater Lommerse, frater Spobech en van Geffen) is het ook geen lolletje. Pater van Eunen en pater Tessen zijn er vanmorgen nog geweest.  Vanavond profiteerden de paters Hermans en Peeters nog even van de stilte om naar de zieken te gaan. Lang zwijgen de kanonnen  echter niet. Pater Tessen en Eumen waren er vanavond op uitgegaan om nieuws te horen. Jammer dat Grün Polizei reeds daar was. Zodoende moesten zij rechtsomkeer maken. Wel wist G van Eunen nog het een en ander te weten te komen.

more
Standaard

Hevig kanonvuur

Tegen vier uur vanmorgen begon weer eenn hevig kanonvuur dat menig scholastiek zijn bed uit dreef. Opvallend veel fraters waren er vroeg in de kapel voor het morgen gebed. De communiteit mis werd opgedragen voor het behoud van Oirschot. Overigens alles meer zoals de vorige dagen, alleen beginnen we ons met het idee te verzoenen dat het grote leger met de bevrijding nog wel een tijdje kan uitblijven. Om 5:00 uur vanmiddag zagen we in weer een prachtige formatie Amerikaanse vliegtuigen met zweefvliegtuigen overtrekken. Nieuws was er vanavond maar bitter weinig wegens de radiostoringen. Vanmiddag kwamen frater Spobeek en frater Lommerse te voet (langs een binnenweg) terug uit het gasthuis, waar het  hun al te warm werd. In de tuin waar hun keetjes stonden was een projectiel terecht gekomen en een stoel bij frater Spobeek‘s bed had al een knauw meegekregen, zodat de patiënt zijn beurt liever niet bleef afwachten. Ze liggen nu in het recreatiezaaltje van de broeders en voelen zich daar heel wat veiliger.

more
Standaard

Alle missen stampvol

Zondag. Alle missen (6: 30 uur,7 uur, 7:30 uur, 9:15 uur) waren stampvol bezet, want er zitten heel wat geëvacueerde families bij ons in de buurt. Op sommige boerderijen wel 100 man. De meditatie moesten we op kamer houden. Hoogmis was er niet. Pater Rutten, die de laatste mis had sprak de gelovigen een kort opwekkingswoordje toe. Ook epistel en evangelie werden in het Nederlands voorgelezen. De Heilige Mis was voor de vrede en voor Oirschot behoud. Op voorstel van pater overste hielden we vandaag en Bid- en Boetedag. Twee maal een half uur zijn we in groepjes naar de kapel gegaan om daar te bidden voor de vrede en het behoud van Nederland, Oirschot in het bijzonder.

more
Standaard

Besmettelijk

Maandag. Ook vandaag waren er in onze kapel drie heilige missen, bijgewoond door een hele schare van gelovigen. Het regende zeer hevig en de oorlog Luc niet zo heel veel van zich merken, behalve die harde plasser van kanonnen die avond toe nog doen schrikken. ’s Namiddags werden de familie van Tiel bij ons ingekwartierd: een zeer talrijk gezin dat nu op de bibliotheek is ondergebracht. Het schijnt dat alle dorpelingen die achter de kerk wonen moet evacueren. De Duitsers zouden hem beschuldigd hebben van terrorisme haakje (schieten op de Duitsers en wij even naar de Engelse) we hebben ook een roodvonk patiënt gekregen: een jongen van 19 jaar. Waterpersen zou hem oppassen. Hij ligt op de kamer naast de kleermakerij. Pater overste waarschuwde ons dringend daar weg te blijven: het is zeer besmettelijk!

more
Standaard

Weer drie H. Missen

Een betrekkelijk rustige nacht. ’s Morgens waren er weer drie heilige missen. Zo lang als deze volks-missen zullen zijn moeten we enige minuten vóór acht uur de kapel verlaten, anders is er niet genoeg plaats. Ook broeder Urbanus en Frater Hacking werden vanmorgen (±11 uur) door behulpzame confraters uit het gasthuis gedragen. Ze liggen nu in de recreatiezaal van de broeders. De fraters Spobeck en Lommers liggen nu weer op de ziekenkamer. De granaat in slagen komen nu al dichterbij.

more
Standaard

Granaten gierden over het huis

Een zeer onrustige nacht gehad. De granaten gierden over het huis en men kon ’s morgens overal de scherven vinden: onder andere in de serre. Vooral om 2:00 uur was het lawaai zo hevig dat vrijwel de hele communiteit beneden was. Velen durfde niet meer naar boven. Pater Kaptein met enige fraters hebben in de kolenkelder geslapen. Gedurende deze aanval kwam ook nog een scherf in het huis van van der Heijden (naast Driekske) waar een vrouw in de schouder werd gewond en een jongen in de hand. De paters Kaptein en Hermans zijn er ondanks het levensgevaar (scherven en eventuele ontmoeting met Duitsers) op afgegaan om hulp te bieden en gedurende de voormiddag werd gewerkt in de kolenkelder: de kolen werden op een hoop gelegd en een flinke hoeveelheid stro aangevoerd. Het gasthuis heeft vannacht 12 voltreffers gehad: daarom werd ±12 uur frater van Geffen naar ons klooster gebracht. Zijn ziekte is zeer ernstig en besmettelijk. Pater Overste verbood ten strengste alle bezoek. Vervolgens maakte Pater Overste bekend dat de studiezaal zo vlug mogelijk moet ontruimd worden voor zieken uit het gasthuis. Van de bovenste gang (waar de meeste fraters zich toch al niet veilig voelden ‘s-nachts) werden bedden afgehaald. Voor matrassen zullen de zusters zorgen. Het was een hele bedrijvigheid ’s namiddags. Tegen vier kwam de eerste groep zieke oudjes: ik heb mijn wagen volgeladen vol met oude…;. Ook de twee zusters waren meegekomen. Het huis is natuurlijk stampvol en de broeders hebben ontzaggelijk– veel werk. Voortdurend moet brood gebakken worden.

more
Standaard

Rustige nacht

De nacht is tamelijk rustig geweest. Degene die hun kamer verlaten hadden om elders een veilig heenkomen te zoeken waren allen tevreden. Wel was de lucht wat droog of het stro wat hard, maar ja: het is nu eenmaal oorlog. We moeten ons trouwens wel wat beperkingen opleggen vanwege de geëvacueerden. De laatste dagen hoorden wij geen nieuws meer, maar gisteravond heeft de  familie van Cuijk (die gedurende de nachten in de patersalon zullen logeren) ons meer zo’n ding bezorgd, waarmee nieuws te beluisteren valt. Pater Overste wees er ons vanmorgen na het ontbijt op, dat er wat betreft de geëvacueerden, de grootste reserve in acht moeten nemen. Voorts werd gewaarschuwd voor sensatie zucht. De berichten die de radio ons vanmiddag doorgaf, waren niet zo verheugend (nederlaag bij Arnhem). Het schijnt dat de bevrijding hierdoor verlengd en verergerd gaat worden.

Verschillende geëvacueerde huismoeders hebben zich georganiseerd om voor ons de was te doen. Vanmiddag heeft dan ieder (het werd hoog tijd) een hemd en onderbroek plus zakdoeken ingeleverd. Het gevalletje staat nu bij Doris Habraken reeds in de week. Frater Trek heeft zich verdienstelijk gemaakt door met de jongens der gr evacueerde families soldaatje te spelen. Ze noemen hem waarachtig al kapitein. Reeds heeft hij plannen om morgen op de vijver invasietje te gaan spelen.

more
Standaard

Rode kruis vlag uit het venster

De nacht was weer rustig. In de voormiddag is de rode kruis vlag uit het venster van P. Somers’kamer (dus boven de ingang) uitgehangen. Een Duitse soldaat (van het rode kruis) had dit aangeraden, omdat de geallieerden zeker niet hier op zouden schieten. De dag blijft overigens vrij rustig. Aan wat gedreun en afweer raak men zo gewoon, dat zoiets nauwelijks meer in tel is. De fraters Marccurie, Kooijman, van Esch en nog enige anderen zijn begonnen met bedelen bij de omliggende boerderijen voor onze zieken, die natuurlijk grote behoefte hebben aan versterkende middelen.

more
Standaard

Best bevrijd?

Best zou bevrijd zijn. De laatste dagen zijn erg rustig geweest. Wel ging vanmiddag een zware macht bombardement vliegtuigen over. Daar de broeders het zo druk hebben, steken de fraters hun armen ook ijverig  uit de mouwen. Enigen hebben de gangen geveegd en geschropt, de kapel, weer andere zorgen voor de wateraanvoer, wat een hele affaire is. Nu is naast de filter een pomp geplaatst op de filterput, zodat we nu dicht bij kunnen halen.

Het aantal evacués die ons huis betrokken hebben, neemt nog steeds toe. Op de middaggang zijn bezet: de bibliotheek, de tweede … , de daartegenover liggende kamer. Beneden is het heel oude gedeelte in beslag genomen. In het nieuwe huis is de logeerkamer beneden ingenomen door een meisje dat erg T. B. C. is. Enige kamers verder ligt frater van Geffen, weer even verder (naast de kleermakers) een roodvonk patiënt, verpleegd door G. Tesser. In de bidzaal liggen die oudjes uit het gastenhuis die niet meer …. volgen kunnen. Drie zusters zijn belast met de verpleging, geholpen door enige meisjes van het rode kruis Tegen zeven uur moet het zoontje van de smid Louwers verbonden worden en naar het gasthuis gedragen. De jongen was in het been door een scherf getroffen. Na het avondgebed hadden we gedurende enige minuten het schieten zeer dichtbij, want het huis rammelde ervan. De evacués vluchten naar beneden. Blijft toch betrekkelijk rustig. Fr Jenniskens heeft een  scheersalon geopend voor de  evacués.

more