Besmettelijk

Maandag. Ook vandaag waren er in onze kapel drie heilige missen, bijgewoond door een hele schare van gelovigen. Het regende zeer hevig en de oorlog Luc niet zo heel veel van zich merken, behalve die harde plasser van kanonnen die avond toe nog doen schrikken. ’s Namiddags werden de familie van Tiel bij ons ingekwartierd: een zeer talrijk gezin dat nu op de bibliotheek is ondergebracht. Het schijnt dat alle dorpelingen die achter de kerk wonen moet evacueren. De Duitsers zouden hem beschuldigd hebben van terrorisme haakje (schieten op de Duitsers en wij even naar de Engelse) we hebben ook een roodvonk patiënt gekregen: een jongen van 19 jaar. Waterpersen zou hem oppassen. Hij ligt op de kamer naast de kleermakerij. Pater overste waarschuwde ons dringend daar weg te blijven: het is zeer besmettelijk!

Comments are closed.