Best bevrijd?

Best zou bevrijd zijn. De laatste dagen zijn erg rustig geweest. Wel ging vanmiddag een zware macht bombardement vliegtuigen over. Daar de broeders het zo druk hebben, steken de fraters hun armen ook ijverig  uit de mouwen. Enigen hebben de gangen geveegd en geschropt, de kapel, weer andere zorgen voor de wateraanvoer, wat een hele affaire is. Nu is naast de filter een pomp geplaatst op de filterput, zodat we nu dicht bij kunnen halen.

Het aantal evacués die ons huis betrokken hebben, neemt nog steeds toe. Op de middaggang zijn bezet: de bibliotheek, de tweede … , de daartegenover liggende kamer. Beneden is het heel oude gedeelte in beslag genomen. In het nieuwe huis is de logeerkamer beneden ingenomen door een meisje dat erg T. B. C. is. Enige kamers verder ligt frater van Geffen, weer even verder (naast de kleermakers) een roodvonk patiënt, verpleegd door G. Tesser. In de bidzaal liggen die oudjes uit het gastenhuis die niet meer …. volgen kunnen. Drie zusters zijn belast met de verpleging, geholpen door enige meisjes van het rode kruis Tegen zeven uur moet het zoontje van de smid Louwers verbonden worden en naar het gasthuis gedragen. De jongen was in het been door een scherf getroffen. Na het avondgebed hadden we gedurende enige minuten het schieten zeer dichtbij, want het huis rammelde ervan. De evacués vluchten naar beneden. Blijft toch betrekkelijk rustig. Fr Jenniskens heeft een  scheersalon geopend voor de  evacués.

Comments are closed.