1944
september
Standaard

Noodlanding Fieseler Storch

Noodlanding Fieseler Storch, geland bij Kasteleyns op ‘n tip., nu maisveld toen weidegrond. Is later opgehaald. Die dag is Namen in België aangevallen (gerucht). Vliegtuig stond aan de rand van weiland.

more
Standaard

Beschietingen

‘s Morgens beschietingen uit vliegtuigen bij de Wijers en Israel.kerkhof. Bivakeren op de Banisveldsedijk; op het einde hiervan tegen Boxtel is een soort schijnvliegveld. ’s Middags na het eten aanzwellend lawaai. Buiten de bosrand 4 grote slierten vliegtuigen met glijders – nno Arnhem; nno       Nijmegen; no Grave; OzO Son,Best. Gekleurde parachutes te zien boven horizon.

Vliegtuigen en zwevers komen omlaag; 1 valt in de buurt van Oirschot (den Bongerd? ) Vraag heer L. Termeer, die zorgde voor de piloten. In spoordonk bij Viermennekesbrug, (v.d. Schoot – de Pijn). Later na ontdekking door ..

uit evacuatie door hem naar Boxtel(? ) gebracht.

Op Moleneind een brandend  tegen het huis van  Hannes v.d.  Hijden  (dit  is niet juist, ook de datum niett).

Duitsers schieten met revolvers en geweren op vliegtuigen.

more
more
more
Standaard

Exploderende munitie

Op een middag op ‘t einde van deze week zaterdag 23 sept vrachtauto beschoten door Engelse jager in de Gasthuisstraat. Explo derende munitie . Chauffeur dood, viel op claxon die bleef  loeien. Wagen in brand. Munitie explodeert, voedsel, blikken boter enz. verbranden.

more
Standaard

25 september tot 1 oktober 1944

Regelmatig overdag vuur op de toren uit westelijke richting.

Op ‘t eind van de week geëvacueerd naar Spoordonk. Toen was Oirschot praktisch  ontruimd. VVO (voedselvoorziening in oorlogstijd) ook geëvacueerd – hr. Smits, Piet v.d. Ven en Jan v.d. Sanden vanuit kantoor ‘oude naaischool’ in de Koestraat. Broodbonnen aangewezen door functi­ narissen voor bevolking. Spoordonk werd nu ‘ frontdorp’. Komende dagen: winkels uit dorp leeghalen; mensen registreren (tussen 2500 – 3000), in oude school winkel inrichten; men kan op bonnen kopen.

Sliepen ‘s nachts met 100- 150  man in de kelders van de kerk en pastorie  te Spoordonk. Hulppolitie gevormd, gelegaliseerd door de ‘Ortscommandant’. Was een artillerieofficier die op de toren van Spoordonk z’n bureau had. Verleende veel medewerking: ‘Bescheinigungen’ voor: ophalen van koeien, het bezoeken van Oirschot, uitdoen van aardappels enz. Bezoeken werd onmogelijk toen zijn commandant, gelegerd in Villa v/d Berg-Krabbedam te Moergestel eiste, dat de bevolking moest werken voor de Duitsers.

Evacuatie van huizen tussen Spoord.weg en wilhelminakanaal. Inkwartiering van verdere Duitse troepen. Vlees verkopen van dodelijk getroffen koeien en kalveren met Dr Roelvink en VVO. Rode kruis gevestigd op Spoord. weg ten huize van Kees Smits. Jan v. Overdijk en Kees Smetsers transporten van zieke mensen naar Paters Montfortanen, waar ook veel oude bedlegerige mensen waren ondergebracht.

In oude school van Straten véel mensen onder Duits toezicht gelegerd, die moesten werken voor Duitsers langs spoorlijn Best-Boxtel. Frieda Louwers (uit Wenen) heeft toen veel geholpen omdat zij als Weense de Duitse taal machtig was.

Horen in deze weken dat ‘t front opschuift: ten w van Oirschot lijn Middelb eers- Diessen – Hilva­ renbeek; ten oosten van Oirschot de lijn Best-Boxtel.

Op ‘ n morgen loopt er een vreemde man rond:- geruch t en later vraag: moet over het kanaal zijn gekomen, afkomstig uit Den Haag. (Ik meen weggebracht door Gust van Loon ).      p..,.     -./t!;. /’?

Schoenen en sigaretten halen (aurora) in Oisterwijk via Balsfoort. Van Woerkom en anderen ge grepen bij deze tocht. Schut doodgeschoten.

Vlemminx doodgeschoten  bij passeren front.

 

more