Ontruiming

Maastricht en IJsden hebben ze ingenomen zijn in de handen van de Fngelschen

In Oirschot worden plakaten aangeplakt, dat er vele huizen ontruimd zullen worden aan de kant van het kanaal. De menschen brengen geheel den dag alles weg waar ze denken dat het veilig is. Op het eerste teken dat ze zeggen dat ze er uit moeten, hebben ze slechts éên uur tijd en moeten er dan alles inlaten.

De Duitschers hebben geheel de week fietsen bij de menschen opgevorderd, hebben er veel meegenomen maar er zijn er nog veel verborgen, bij de boeren vorderen ze paarden op, ook deze hebben ze hebben ze veel ver van huis gedaan, dat ze ze niet zouden vinden.

Comments are closed.