Hevige inslag

Kwart over 6 opgestaan. In de refter morgengebed en meditatie, half 8 te Communie, getijden, ontbijt.

Sr. Dafrosa is met een Rode-Kruis-auto naar het gasthuis om de gewonden te helpen. Een van onze arbeiders is gewond. Een Duitser wil onze kelder binnen; we hebben hem afgescheept naar onze boerderij.

Het overige van dit verhaal is in de schuilkelder geschreven .

Onder het middagmaal hevige granaatinslagen.

1°. In het dak van de slaapzaal (Alverna) van de postulanten.

2°. Opnieuw de nieuwe slaapzaal van de kinderen.

3°. De kleine slaapzaal langs de straat.

Wij gaan eens in de kelder kijken. Toch was je huiverig om erin te gaan: de gedachte: een voltreffer hierboven en dan bedolven onder het puin, lacht ons niet toe!

De zieken van het Hof betrekken de appel- of aardappelkelder onder de bij­ keuken enz.

Even later een hevige inslag, in de gang tegenover het washuis.

De Heer Schaberg is gewond. Ik stond er geen meter van af, voelde veel stof, puin langs me vliegen, kwam met de          schrik vrij.

Mijnheer de Rector en Schaberg betrekken de droogkelder. Een gedeelte van de zusters in de vleeskelder, verder in de kleine, oude kelder en onder de trap bij Moeders kamertje. Hevige inslagen! Je denkt:”Er schiet  niets  van man en muis over.” Veel zusters denken, dat haar laatste uur geslagen is, bidden angstig gebeden voor de stervenden. Zoiets werkt geweldig op je zenuwen . Ik zit ook nog op de begane grond onder de trap. Bij een rustig ogenblik komt er een boodschap van de Eerwaarde Moeder, of allen in de kelder zijn. Die onder de trap gaan zitten gaan nu grotendeels naar de grote kelder, de rest verdwijnt in het kleine keldertje bij de mantels. Novicen in keldergangen en kolenkelder.

Grote gaten in het dak boven de dormter van de Zeereerwaarde Moeder, in de kapel, in het noviciaat, boven de dormter van Moeder, de glazen novicengang.

Comments are closed.