Bevrijding komt nabij

Vier van de vooraanstaande mannen uit Oirschot moeten bij elkaar komen op eene vergadering te Oirschot bij den opperbevelhebber uit Eindhoven, dat ze er voor moeten zorgen den volgende dag 100 jongen aan te wijzen voor de Duitschers om aan het kanaal te gaan werken.

De vergadering is bepaald. Des morgens zitten de heeren, die aangewezen zijn om te komen, te wachten op den opperbevelhebber uit Eindhoven die het moet uitmaken, of de heeren moeten naar Duitschland of de menschen komen werken. De heeren wachten al twee uren lang er komt niets, ineens komt er bericht hij kan niet komen, het geval is, er zijn honderden vliegmachines aangekomen Engelschen en Amerikanen, waarin wel 1500 man komt uitgesprongen met parachuten, dus de vergadering vervalt, alles is vrij, weer bijzondere hulp van O.L.Heer. Noordbrabant begint te leven de bevrijding komt nabij.

Comments are closed.