Exploderende munitie

Op een middag op ‘t einde van deze week zaterdag 23 sept vrachtauto beschoten door Engelse jager in de Gasthuisstraat. Explo derende munitie . Chauffeur dood, viel op claxon die bleef ¬†loeien. Wagen in brand. Munitie explodeert, voedsel, blikken boter enz. verbranden.

Comments are closed.