1944
september
more
Standaard

Wederom Campo

Het bericht verspreid zich dat de geallieerden dicht bij de Belgische grens zitten. Er is toch wel spanning in onze omgeving. Pater Fessen, die de retraite zal geven animeerde ook.. We kregen de nieuwe plaatsen in de kapel. Dit jaar is alles zo bijzonder vroeg omdat er toch geen eerste gratis opleiding het Meerssen zullen aankomen dit wordt maar wel jammer gevonden.

more
more
more
Standaard

Noodlanding Fieseler Storch

Noodlanding Fieseler Storch, geland bij Kasteleyns op ‘n tip., nu maisveld toen weidegrond. Is later opgehaald. Die dag is Namen in België aangevallen (gerucht). Vliegtuig stond aan de rand van weiland.

more
Standaard

Phosphorbommen

De toestand schijnt verergerd. Waren het eerst kleine afdeelingen, die langs kwamen, nu zijn het heele colonnes, maar nog steeds licht materiaal. Tegen half zes ´s avonds wordt het vliegveld bij Eindhoven aangevallen. Honderd bommenwerpers cirkelen erboven en laten hun bommenregen, ook phoshorbommen, neerkomen. ’t Is alles zeer duidelijk waar te nemen. Grote rookwolken stijgen omhoog. ´t Is een magnifiek, maar angstig gezicht. Overal krioelt het van zware bommenwerpers, ze vliegen kris kras door elkaar. Een regen van scherven komt naar beneden, die een heele muziek maken. ’t Afweergeschut is wel in actie, maar raakt verward in al die doelen. ´t Geheel duurde 3/4 – 1 uur. Wij hadden in Oirschot luchtalarm, maar er is gelukkig niets gebeurd.

more
Afbeelding

Zwaar bombardement vliegveld Eindhoven

Werden we verrast  door een zwaar bombardement op het vliegveld van Eindhoven. Van alle kanten vielen de bommenwerpers op het vliegveld aan, de hele zaak dreunde en duidelijk zagen we de lucht trillen. Maandag kwam het bericht dat de Engelsen Breda bereikt hadden. Het resultaat was vermakelijk. In doodsangst vernietigden de Duitsers hun vliegvelden en het ene munitiedepot na het andere vloog in de lucht.

Nu begon de terugtocht pas voor goed, waarbij de onmogelijkste vehicles werden gebruikt. De wijdingen die op 10 sept in onze kapel zouden plaats hebben en ook het begin van het schooljaar werden uitgesteld.

 

(Bijgevoegd een luchtfoto genomen door de geallieerden van het munitiedepot, waar rond de bunkers ook nog bominslagen zijn te zien.)

 

more
more
Standaard

Vliegveld Welschap

Dagbombardement vliegveld Welschap en de munitiebunkers in de hei door Engelsen met zware bommen (van 10 ton grang slam? ? ? ). Lancasters van een hoogte van plm. 200 m en nog lager op de munitiebunkers. Er werden ook fosforbommen (brandbommen) geworpen.

 

more
more
Standaard

Prins Bernard

Prins Bernard is opperbevelhebber van het leger geworden (binnenlandsch leger)

De Duitschers moeten alles hebben wat ze vragen, de paarden nemen ze zoo maar mee, de fietsen enz. de menschen hebben ze veel verborgen.

more
more
Standaard

Duitschers blazen uitkijktoren op

Doch op 3 September lieten de Duitschers op Banisveld hum uitkijktoren in de lucht vliegen, wel wat te vroeg, want ze moesten hem weer opbouwen, zoo goed als dat kon. Het oorlogsgeweld begon Oirschot te naderen. Ik kreeg inkwartiering van een luitenant Mohr en een wachtpost op de toren. Deze was een Pruis, doch geen Hitleriaan.
Zondag 17 September, moest de commandant van de Duitschers, 100 menschen uit Oirschot hebben om te werken voor de Duitschers, kwamen die niet, dan zouden er 10 gijzelaars onder de voornaamste burgers mee naar Duitschland worden genomen. ’s Middags kreeg ik een telefonische oproep om op een vergadering te komen op het Raadhuis. Ik kwam niet , want de secretaris waarschuwde mij om niet te gaan. Toen ben ik op weg gegaan naar Jan van de Schoot (kerkmeester) en daar een nacht geslapen, omdat ik het niet veilig achtte.

more
Standaard

Hevig bombardement

Eerste retraite dag Zullen we dit jaar de retraite goed kunnen beëindigen. Het zijn momenteel zo’n spannende dagen. De Engelse schijnen reeds in België te zitten Vanmiddag was er hevig bombardement vermoedelijk op de nabije vliegvelden. Het huis daverde, we zochten een goed heenkomen op de onderste gangen. Niet erg bevorderlijk voor de goede sfeer.

more
Standaard

Terugtocht

Grote terugtocht van de Duitsers. In Eindhoven geweest, de bussen lopen niet meer. Brussel bevrijd. Engelsen en Amerikanen hebben de Ned. grens overschreden.

 

more
Standaard

Amerikanen komen!

´t Begint hier met het bericht dat we ´s avonds om half 10 binnen moeten zijn. Groote colonnes passeren, maar nu ook enkelen per fiets of per wagen, kennelijk niet van Duitschen oorsprong. ´t Is ´n vlucht, Brussel is gevallen! Wat worden we optimistisch en wat gaat het snel! We zijn zóó vrij. We behoeven geen maatregelen te nemen, ´t is voorbij vóór we ´t weten. De geruchten komen, dat de Amerikanen onze grens bereikt hebben. ´t Lijkt niet onmogelijk, maar we twijfelen nog, omdat we nog gaaf en licht materiaal terug zien komen. Waar is dan ´t zware en in de strijd geweest zijnde wapen? Gaat het zoo snel, dat ze alles moeten achterlaten? En waar blijven dan de Amerikaanse vliegtuigen? Om 10 uur geeft de radio het verheugende nieuws, dat ze inderdaad de grens gepasseerd zijn. Hoerah, hoerah, we drinken er een borrel op: Wat nu? Omstreeks 12 uur ’s nachts komt infanterie voorbij, zeer luidruchtig, half dronken. Ze worden iets verder door vrachtauto’s meegenomen.

more
Standaard

Bij de Montfortanen

Alvorens zijn morgen conferentie te beginnen gaf Pater Tessen het morgencommuniqué, om zodoende te verhinderen dat het silentium uit nieuwsgierigheid gebroken werd. Hij beloofde zulks iedere morgen te doen. Een kleine verandering werd er vandaag gebracht in het reglement: ontbijt om 8:00 uur diner om 12:00 uur  souper zeven uur.

Een zeer onrustige nacht gehad. Telkens geweldige ontploffingen in de buurt: de Duitsers laten hoogstwaarschijnlijk munitiedepots in de lucht vliegen. Om 12:00 uur vannacht Breda bevrijd. ’s Morgens geweldige ontploffingen. Het brevier moesten we onderbreken want in de kapel werd het te gevaarlijk. Veel ruiten in het oude huis werden gebroken en van 9 tot 10 uur recreatie om wat te bekomen van de schrik

 

more
Standaard

Amerikanen te Maastricht

Amerikanen te Maastricht (nog niet officieel)! De Duitsers maken hier aanstalten tot vertrek. Dag hoor! Loop maar hard! Ze rijden af en aan. Om 6 uur is de laatste wagen vertrokken. Mechelen in Engelse handen.

 

more
more
Standaard

Teleurstelling

De verwachting, dat ze al zoo spoedig in Oirschot zouden zijn, wordt een teleurstelling. Er komt niets, zelfs geen vliegtuigen. Uit richting Tilburg een groote colonne paardenmateriaal, zelfs een veulentje loopt dapper mee. ’t Materiaal ziet er goed uit, de manschappen niet. ’t Gaat zeer ordelijk.

Groote ontploffingen !! Uit de hei reusachtige rookpluimen. In ’t dorp springen ruiten. ’t Munitiedepôt in de hei wordt vernietigd. Even later zware knallen van den anderen kant.

± 12 uur: Ze zijn in Valkenswaard, Luiksgestel, Scherpenheuvel!!! We worden wild van vreugde, maar we temperen, als we bedenken waar de vliegtuigen blijven en hoe ’t mogelijk is, dat er nog zooveel vanuit Best komt, richting Tilburg, dus richting front. De geruchten worden weer tegengesproken.

± 7 uur: we moeten om 8 uur binnen zijn, doch niemand, die ’t zeker weet en we houden er ons niet aan.

± 12 uur: Reusachtig licht met ontzettende knallen en ontploffingen. We tellen 24 tellen tusschen ’t licht en de knal, rekenen dus ± 7 km afstand, dus op ’t vliegveld wordt alles in de lucht geblazen. ’t Duurt ongeveer 3/4 uur, daarna is ’t rustig. Op de weg weer verkeer. De kinderen slapen overal rustig doorheen.

more
Standaard

Hevig lawaai

Omstreeks middernacht werden we weer wakker van het hevig lawaai, voor oorzaak door ontploffingen in de buurt. In grote roze gloed was daarbij telkens aan de horizon waar te nemen. Gelukkig bleef het de rest van de nacht rustig. De communiteitsmis was vanmorgen “Pro tempore belli”.

more
Standaard

Zware ontploffingen

Heel de nacht en deze morgen zware ontploffingen. (Later hoorden we, dat deze  dag Dolle Dinsdag werd genoemd. De wildste geruchten waren in omloop. In Rotterdam beweerden ze: de geallieerden zitten in Dordt; in Den Haag zeiden ze: ze zijn al in Rotterdam en in Haarlem stapte onze Rie (mijn zus) uit de trein en daar stonden de mensen met bloemen onder de mantel de geallieerden al op te wachten.

Ze hebben helaas lang moeten wachten en de bloemetjes zullen wel niet fris gebleven zijn, evenmin als de mensen. Die ontgoocheling van het winterfront tot deMaas is ontzettend geweest.)

Gisterenavond en vannacht in de richting van Gilze-Rijen: grote steekvlam men gevolgd door      ware ontploffingen na +/- een minuut. Wij dachten, dat het ontploffingen van munitiedepots waren, die overal door de Duitsers werden vernield vóór zij terugtrokken.

Vannacht om 12 uur waren de Engelsen in Breda, zei men. Wij leven in een geweldige spanning, afwisselend in hoopvolle vreugde en hevige angst.

Vanmiddag is het zeer stil, geen berichten. Vanaf zondag is er geen post meer gegaan. Woensdag was Mijnh. Th. van Delft uit Tilburg hier; hem gaven we brieven en circulaires mee om te posten, waar hij kon in Tilburg?

De kinderen is geschreven, dat de vakantie tot onbepaalde tijd verlengd is.

De mensen mo ten om 20.00 uur binnen zijn. Om 22.30 uur zijn Duitsers in wagens met paarden ervoor naar de Markt gereden. Mijnheer Poulssen belooft te komen vertellen, als hij iets hoort.

more
Standaard

Lekke band

Om half 9 per fiets naar Someren willen gaan, niet verder gekomen dan de kazerne wegens lekke band. In de bunkers geweest. ‘s Middags met Peter weer naar de bunkers.

more
Standaard

6 sep 1944

v.m. 8 uur: Verscheidene auto-colonnes gaan richting Best, ordonnances rijden heen en weer. Ravitaillering van troepen, maar waar zijn ze ? Uit Best komen benzine-tanks en ook een vrachtwagen met brood. Telefoon met Den Bosch en Haaren verbroken.

± 13 uur: Radio geeft geen nieuws over Holland. We twijfelen of Breda wel werkelijk bevrijd is. Maar ´t geschut komt dichterbij. ´t Wordt duidelijk hoorbaar en alles dreunt. ´t Is niet regelmatig. In de verte vliegtuigen.

± 2 uur: 12 Engelsche jagers, hoogvliegers, verkennen ‘Welschap’, 2 duiken naar beneden, er wordt niets afgeworpen, althans niets te hooren of te zien. Zou ’t zóó grondig vernietigd zijn?

Vanavond om 8 uur binnen zijn. Officiëel.

± 3 uur: Groote colonnes paardenwagens, ook muildieren, onder goede orde, uit richting Best. Berichten over paardenvorderingen. Wat verdwijnen kan, verdwijnt of wordt onklaar gemaakt!! Bij navraag heeft slechts één soldaat op ’t raadhuis om één paard gevraagd. Allerhande voertuigen passeren ons naar Best. Aparte manschappen zonder leiding, van allerlei wapens. Ze gappen en vorderen vervoermiddelen, zelfs kar, man en paard samen.

± 8 uur: Ze vorderen fietsen! Ik weet niet, of ’t waar is. In ieder geval verdwijnen de karretjes. Er zijn inderdaad ook Oirschotsche menschen, die hun fiets moesten afstaan. Ook boeren, die paard en kar moesten geven.

± 10 uur: De ontploffingen worden zwaarder. Komt ’t geschut weer dichterbij of worden bruggen, munitie-depôts etc. tot springen gebracht? Op den weg is ’t vrij rustig. Vliegtuigen hooren we in de verte.

more
Standaard

Rozen hoedjes

Ook deze nacht veel ontploffingen ! We verlangen zeer, iets zekers te horen, maar alle berichten van gisteren worden weer tegengesproken. ‘s Nachts  ziten Moeder+ de oude en bange zusters onder de trap en bidden rozen­ hoedjes en “devotiekes” als bij een stervende.

 

more
Standaard

‘t Regent

’t Regent! We zijn benieuwd wat vandaag brengt. De nacht was rustig, weinig verkeer. Nog steeds kunnen we uit den toestand niet wijs, van beide kanten rijden auto’s en motoren heen en weer. In de verte hooren we nog maar af en toe geschut. We raken overtuigd, dat Breda niet bevrijd is. De regen is overgegaan in een geweldige bui.

± half elf: ’n ontzettende knal! Nog meer ruiten kapot, gelukkig hier niet. Even later zien we jagers boven Eindhoven cirkelen. Langs de weg uit Tilburg een colonne paardenwagens, veel losse gewonde en zieke paarden. Zeer ordelijk, zien er ook vrij goed uit, hebben vermoedelijk rust gehad.

9.30 uur. Frans is gelukkig thuis gekomen [vanaf 2 uur naar Haaren en Den Bosch geweest, red.]. Hij heeft een heele tocht gemaakt. Maar de auto van de gijzelaars is in veiligheid. Er zijn 14 gijzelaars ontvlucht. Bravo!

more
Standaard

Retraite

Teken 10:30 uur daverde ons huis weer opnieuw; veel glasgerinkel. Onverstoord zetten wij echter de retraite voert 12:15 uur namiddag kwam frater Hacking thuis, gebracht door het rode kruis want ook hij hoopt morgen zijn eeuwige professie te doen. ’s Avonds deed de hoogste klas de plechtige toewijding aan Maria: een flink aantal dit jaar.

more
Standaard

Duitsers trekken voorbij

Duitsers trekken in de voormiddag voorbij op wagens en op paarden in de richting van de Markt. Allerlei voertuigen; tilburi’s: vierkante bakjes op twee wielen. Men zegt dat er Mongolen bij zijn. Tijdens deze tocht opeens een hevige knal! Veel ruiten stuk! ‘s Avonds kwamen uit dezelfde richting veel auto’s voorbij. De post is met paard en wagen gebracht.

more
more
Standaard

Rustige nacht

We hebben een zeer rustige nacht gehad, maar de morgen brengt de geruchten weer mee [over executies, aanhoudingen etc.red.]. Op den weg is ’t vrij rustig, naar ’t Zuiden vliegen voortdurend vliegtuigen. We vragen ons af: zijn dat Duitsche of Engelsche jagers? ’s Middag begint wat meer geschut voorbij te komen, vermoedelijke gemotoriseerde artillerie, richting Best. De fiets van Frans wordt door Duitsche soldaten meegenomen. Hij gaat er direct op af en eischt den commandant te spreken. Na een dreigen met Feldgendarmerie en Sicherheitsdienst krijgt hij zijn karretje weer terug.

± half 5. Twee Engelsche jagers vliegen laag over den weg. Een Duitsche vrachtauto stopt precies voor ons huis. In paniek springen er 5 soldaten uit en vliegen aan de overkant van de weg. Na een paar minuten is ’t gevaar voorbij en rijden ze door. Vanaf ’t balcon volgen we de jagers en even later zien we ze draaien en weer over den weg terug komen. Juist passeert een colonne gemotoriseerde artillerie. Zij bemerken de vliegtuigen. ’t Tempo der auto’s vermindert, enkele stoppen, verschrikte aandacht van alle soldaten, er komen verrekijkers voor den dag. Maar de vliegtuigen draaien af en de colonne wordt niet gehinderd.

± 5 uur. Bericht over de radio dat de Amerikanen ’t Albertkanaal over zijn bij Beringen. Nog 50 km van Eindhoven af! We nemen er de kaarten bij en bespreken de mogelijke routes. Zouden we dicht onder ’t front komen te liggen? ’t Is niet helemaal onmogelijk. Maar we moeten ‘t afwachten en alles bijhouden om op ons qui-vive te blijven en we bidden extra, dat O.L.H. ons en ons land moge sparen.

± half 8. Opnieuw 2 jagers in de lucht. Waarachtig, ze duiken en beschieten iets richting Boxtel

more
Standaard

Maria geboorte

Maria geboorte. Vandaag hernieuwden wij allen weer de gelofte terwijl om 9:15 uur de plechtige Hoogmis begon, waar onder onze oudste confraters de eeuwige geloften afleggen in de handen van pater Overste. Tot zijn grote spijt was Pater Provinciaal dit jaar niet kunnen komen. De volgende fraters werden ge profest: Jos Colijn, Willy Bosch, A van der Vleuten, H Wijnen, A Nuysters, J. Vroemen, H. Smit (die nog op III theologie zit) H. van Druten, M. Kuipers, P. Moors, J. Blokker, G. Kortleven, P. Hermans, A. Fransen, B. Van Overdijk, J. Hacking, L.Jansen, Aug. Wintraechen.

’s Middags kwam bericht van het bisdom dat Mgr. zondag aanstaande niet kan komen. Heel begrijpelijk in deze toestand. Ook maakte pater Overste ons vanavond bekend dat we om 8:00 uur niet meer op grote tour mogen, wegens de door de Duitsers afgekondigde uitzonderingstoestand. Op groepen van vijf man wordt geschoten. Het nieuws van Breda bleek vals te zijn.

more
Standaard

Opnieuw Duitsers

Opnieuw Duitsers in de dagscholen, op fietsen en op een wagen gekomen,± 70 personen . Het paard loopt los over de speelplaats; het waren twee paarden, afgenomen van een voerman uit Eindhoven. De man is er bij en hoopt zijn twee paarden terug te krijgen.

Uit ons kweekschoolkeukentje zijn de Duitsers de kachel komen halen om erop te koken

 

more
more
Standaard

Beschieting zwaaikom/haven

In zwaaikom schepen met briketten en aardappelen. In haven 2 schepen met stro. Dat stro werd daar geperst en werd door de duitsers per schip opgehaald. Het diende o.a. ter bescherming van geschutsopstellingen. Land wacht moest dit in Barcelona bewaken tegen sabotage.

Tussen Oirschot en Best lagen 3 à 4 schepen – één ter hoogte van het industrie­ terrein, een net voorbij de zwaaikom richting Best  (Miekoeksebrug voorbij) Van een van deze schepen komt Noordenbosch vermoedelijk. Zijn die schepen ook beschoten?

Beschieting van de zwaaikom en de haven. Beschieting had tegelijkertijd plaats.

more
Standaard

Vliegtuig geronk

± 7 uur. We worden wakker met vliegtuiggeronk en geratel van paard en wagens op de weg. Van vliegtuigen is niets te zien, de lucht is zeer bewolkt. Geen geschut of andere ontploffingen, geen nieuws via de radio.

± half 4 ’t Verkeer op de weg is evenals de andere dagen: af en toe ’n geregelde colonne en doorloopend aparte fietsers en tippelaars en auto’s. In ’t dorp is alles weer gewoon aan ’t werk. De levensmiddelenvoorziening geschiedt met paard en wagen, geëscorteerd door Ned. politie om vorderen van Duitsche soldaten te voorkomen. In de lucht is veel meer activiteit, ’t geronk is niet meer weg, maar we zien er weinig van door de laaghangende bewolking. Van de machines die we zien, zijn geen herkenningsteekenen te onderscheiden, maar we kunnen wel duidelijk de 4 mitrailleurs onderscheiden en daar we voortdurend het angstige in de lucht kijken van de Duitsche militairen zien, weten we, dat daar boven Engelschen zijn. Om half vier ineens heel sterk vliegtuiggeronk. We kijken op en vanuit de eetkamer zien we heel duidelijk een vliegtuig naar beneden duiken. Terwijl we ons afvragen, wat dit betekent, een geweldig gemitrailleer, we kunnen de kogels zien afschieten, en daar ’n tweede toestel, ook mitrailleerende, en weer een derde, zóó tot zeven toestellen toe. Vlak boven ons schieten ze weer omhoog. Wat is het geweest? We hadden geen luchtalarm. Corrie vermoedt iets in ’t dorp, ik in Spoordonk. Even later komt Frans binnenrijden. In de haven zijn een paar schepen bestookt, hij was zelf in de Koestraat! Wonder boven wonder, geen menschenlevens, twee mannen licht gewond. ’t Roode Kruis komt in actie, de transportcolonne rukt uit, brengt 1 gewonde naar ’t Gasthuis, waar de [onleesbaar] juist bezig zijn de Roode Kruis-helpsters hun doop ondergaan.

± 9 uur: We hooren weer geschut. ’t Is weer dichter bij dan de laatste keer.

± 9.30 uur ’n Groote colonne paardenwagens komt voorbij in ’t donker.

more
Standaard

Campo 2

Campo voor de nieuwbakken monfortanen uit Meerssen, die we dit jaar niet zullen kunnen inhalen in ons scholasticaat. Misschien zal de toestand gauw veranderen. Pater Overste verbood  op wandeling te gaan: speciaal verlof nodig. Ondertussen komt het front steeds dichterbij. de middag kwamen meer Engelse jagers, ze schoten op een schip in de haven

Een vrouw werd gewond. Op ±40 km van Eindhoven zitten de geallieerden. We zijn erg benieuwd hoe het in Zuid-Limburg uitziet. Wat zal dat worden al als die aanval op de Siegfried linie losbarst. Iedereen is vol van de gebeurtenissen. Zelfs pater Somers ziet men bezig met de bestudering der kaarten. We zullen maar vertrouwen op onze Lieve vrouw, dat er niet iets ernstigs met ons en de onzen gebeurt. Voor het avondgebed waarschuwde pater overste dat hoogstwaarschijnlijk deze nacht de naburige bruggen in de lucht zullen vliegen. Deuren en vensters moeten wagenwijd tegen elkaar open gezet worden. Natuurlijk was er na het avondgebed ‘n geweldige drukte in huis. Verschillende fraters, die zich in het oude huis niet veilig voelden  gingen in het nieuwe slapen.

more
Standaard

Rustige nacht

Rustige nacht. Oorlogsberichten sijpelen binnen. Vanmiddag om ongeveer 15.00 uur zijn boten in het kanaal met mitrailleurs bestookt uit geallieerde vliegtuigen. Het was zeer goed te zien; een hels lawaai! Ik zat bij Sr.Petra in het lokaal, · samen vluchtten we de gang in naast haar lokaal (bij de kinderkapel). Er ligt een grote kogel op de binnenplaats, – 10 cm. Lang en 2 à 3 cm. middellijn, de vorm van een granaat. Dus: binnenblijven bij zo’n gelegenheden!! Veel Duitse troepen trekken over de Markt, ik weet niet waarheen. Hier in de Koestraat is het heel rustig.

Vanavond tussen 2l.00 uur en 21.30 uur twee harde en langdurige belstoten . Duitsers vragen om de sleutels van de buitenschool, waarvan de nog vrije lokalen worden gevorderd.

more
more
Standaard

Fraters blijven in het park

Vannacht is er niets gebeurd. We hebben dus voor niets in de tocht gelegen. Aanhoudend vliegen formaties van Engelse jagers over, die meer dan eens hun mitrailleurstreinen laten ratelen op of auto’s ergens in de omtrek. Nog steeds wachten we op het ontploffen van de bruggen. Aan het diner werd gezegd dat het om vier uur te verwachten was. De meeste fraters blijven in het park. Maar ook vandaag gebeurde niets.  Pater Overste zei ons vanavond de deur maar dicht te laten. Bij de eerste knal echter zal alles open gegooid moeten worden.

Opmerking: broeder Pernigrin is met het broodkarretje naar Eindhoven gegaan dezer dagen en er zonder terug gekeerd. Opgeëist door de Duitsers.

more
more
Standaard

Nachtelijk verkeer

± 7 uur. We worden wakker met vliegtuiggeronk en geratel van paard en wagens op de weg. Van vliegtuigen is niets te zien, de lucht is zeer bewolkt. Geen geschut of andere ontploffingen, geen nieuws via de radio.

± half 4 ’t Verkeer op de weg is evenals de andere dagen: af en toe ’n geregelde colonne en doorloopend aparte fietsers en tippelaars en auto’s. In ’t dorp is alles weer gewoon aan ’t werk. De levensmiddelenvoorziening geschiedt met paard en wagen, geëscorteerd door Ned. politie om vorderen van Duitsche soldaten te voorkomen. In de lucht is veel meer activiteit, ’t geronk is niet meer weg, maar we zien er weinig van door de laaghangende bewolking. Van de machines die we zien, zijn geen herkenningsteekenen te onderscheiden, maar we kunnen wel duidelijk de 4 mitrailleurs onderscheiden en daar we voortdurend het angstige in de lucht kijken van de Duitsche militairen zien, weten we, dat daar boven Engelschen zijn. Om half vier ineens heel sterk vliegtuiggeronk. We kijken op en vanuit de eetkamer zien we heel duidelijk een vliegtuig naar beneden duiken. Terwijl we ons afvragen, wat dit betekent, een geweldig gemitrailleer, we kunnen de kogels zien afschieten, en daar ’n tweede toestel, ook mitrailleerende, en weer een derde, zóó tot zeven toestellen toe. Vlak boven ons schieten ze weer omhoog. Wat is het geweest? We hadden geen luchtalarm. Corrie vermoedt iets in ’t dorp, ik in Spoordonk. Even later komt Frans binnenrijden. In de haven zijn een paar schepen bestookt, hij was zelf in de Koestraat! Wonder boven wonder, geen menschenlevens, twee mannen licht gewond. ’t Roode Kruis komt in actie, de transportcolonne rukt uit, brengt 1 gewonde naar ’t Gasthuis, waar de [onleesbaar] juist bezig zijn de Roode Kruis-helpsters hun doop ondergaan.

more
more
Standaard

Geschut bij de kanaalbrug

Geschutsopstellingen bij de kanaalbrug en ter hoogte van de Heistraat. Ook pantserkanonnen en mitrailleurs.            Opstelling voordemiddag, later op de dag om 5 uur geschut weer vertrokken.

In Best spoorliin bii station beschoten en gebombardeerd. Een huis in brand (huis van Van Kuyk). 4 doden. Huis heeft gestaan  waar nu Van Roosmalen naaimachines woont. Een huis in vlammen op en 3 zwaar beschadigd.

Ook grote groepen vliegtuigen naar Duitsland (overdag).

more
Standaard

Prachtig najaarsweer

We worden wakker met ’t prachtigste najaarsweer en vergeten bijna, dat ’t oorlog is. De vliegmachines helpen ons gauw uit deze droom! We hebben juist ’t ontbijt op dus

± 9 uur of we hooren de mitrailleurs alweer knallen.

± half elf komt er een patrouille Duitschers in Oirschot om de bruggen te beschermen. Er worden schoppen geleend, o.a. ook bij Arie, om geschut op te stellen en in te graven. De brug wordt ook met dynamiet geladen om te laten springen, en wanneer er vliegtuigen naderen, vliegt alles van de brug af! Maar ze vliegen dóór en de menschen gaan door met hun werk, o.a. de stukken geschut camoufleeren. Frans beplakt onze ramen, voor scherven.

± 1 uur krijgen een boodschap binnen dat er enkele D. bij de auto staan op ’t sportpark. Frans gaat erheen, blijft lang weg.

± 2 uur. komen 2 soldaten de poort binnen. ’t Gerucht was gegaan van fietsen vorderen, maar dikwijls was dit al geweest en mijn eenige maatregel was, de deuren op slot. Maar ik had hierop gerekend! Inderdaad vroegen ze fietsen. Ik antwoordde: één fiets voor de praktijk. Aan ’t bandenspoor zagen ze ook ’t bezit van een motor, dus óf motor óf fiets moest tevoorschijn komen. Ik probeerde tijd te winnen door ’t feit als vrouw alleen zijnde geen vreemde mannen

binnen te laten en vroeg telefonisch hulp van de marechaussée. Deze werd mij toegezegd en intusschen werd geruimd. Na een herhaald telefoongesprek kwam de hulp. Ik opende de garage en daarop volgde huiszoeking, onder dreiging van schieten en handgranaten gooien. Maar alles bleek safe te zijn en de troep marcheerde af, na eerst nog ’n mooie voorstelling gegeven te hebben. Eén van de twee D. ging op ’t berken hek zitten, zakte er prachtig door en dook achterover in de floxen. Intusschen raakte Frans de auto kwijt, d.w.z. hij kreeg een bevestiging dat hij door die en die in beslag was genomen. Na een uurtje kwamen ze hem halen maar hij bleek zoodanig verzekerd te zijn, dat hij deze nacht nog hier moet blijven. Ook de 2 vorderders overnachten in de stal! En wie weet wat morgen brengt, want de radio geeft ’t nieuws dat de spitspatrouilles bij Valkenswaard over de grens zijn geweest. We kunnen ’t dezen keer goed gelooven, want in den omtrek hooren we verschillende groote knallen en zien rookpluimen; bruggen e.d. worden opgeblazen. Ieder oogenblik verwachten we ’t springen van de bruggen over ’t Wilhelminakanaal. Er trekt veel paardenmateriaal voorbij.

± 10 uur We hooren weer duidelijk en veelvuldig ’t gedreun van geschut.

more
Standaard

Ontbijt met een dreun

Vanmorgen om 8:30 uur (onder het ontbijt) ging er een dreun door het huis. Zou dat een brug zijn. In ieder geval liepen we allemaal naar boven om deuren open te zetten. Vandaag moeten er appels geschild worden voor de winter. Pater overste zei dat we ons maar bezig moesten houden. Frater J. Wijnen heeft reeds voorbereidende maatregelen getroffen voor de aanstaande nederfeesten. De vlaggenstokken liggen al gereed. Er zijn ook Duitsers in het dorp gekomen Zelfs in Straten. Het Kanaal zal schijnbaar verdedigd worden. Dit verwekte nogal ongerustheid in het scholasticaat. Verschillende confraters begaven zich ijverig aan het kuilen graven. Voor het geval dat de kanonnen te erg beginnen te blaffen. Na het souper zei pater overste dat de Duitsers meer aan het vertrekken zouden zijn. In ieder geval moesten we niet te veel bij elkaar blijven staan als de Engelse vliegtuigen overtrokken. P. Polder kwam naar het souper de voet uit Eindhoven terug (fietsen durft hij niet: de rijwielen worden zomaar afgenomen op straat).         In het park wordt gewerkt aan schuilplaatsen, vooral frater J. Hubers werkt zeer hard. Het avondgebed moesten we afzonderlijk bidden, want het begon juist zo hard te knallen, dat het in de kapel alles behalve veilig leek. Enige fraters die op de kleine tour in het half duister hun avondgebed baden, kwamen eensklaps halsoverkop terug rennen: Duitsers in het park. Iedereen natuurlijk naar binnen bleken het broeder  Odulf en een boerenknecht te zijn geweest. Tussen negen uur en 9:30 uur vanaf een geweldige slag, die lang bleef nadreunen. De nacht verliep rustig. Zouden morgen de Tommys komen. De Nederlandse grens schijnen ze nu toch werkelijk overschreden te hebben.

more
Standaard

Geen Duitsers in de dagscholen

Geen enkele Duitser in de dagscholen te zien!! We gaan er gauw de banken uit halen. Eerst plaatsten we in elke klas een blauwe tafel en een zitbank, maar deze hebben we er later weer uitgehaald.

Een officier komt vragen, waar zijn manschappen zijn; er is niemand te vinden!

De verdwenen soldaten hebben onze pannen en lepels meegenomen; de kachel lieten ze staan.

We hebben de grote en kleine slaapzaal van de kinderen ontruimd; de bedden brachten we naar de postulanten-dormter , de rest pakten we in de kastjes en brachten ook deze daarheen.

Hevige ontploffingen! Wat is het beste? Ramen en deuren open of dicht?? De een vindt , dat alles dicht het minste        gevaar en schade betekent, de ander zus, de ander zo!!

more
more
Standaard

6 stuks 88 mm geschut

Nieuwe opstellingen van 6 stuks 88 mm geschut en 2 luchtdoelgeschutten een vierlingflak. (zie boekje arnhem blz. 134). Opstelling in de namiddag. Zware artillerie stond bij het slachthuis, ook geschut bij Hoge brug, in de boomgaard van Frans van Kuyck en bij Bressers in De Stad. Op diezelfde dag kwam het bericht dat de burgerbevolking briketten en aard appelen mocht halen op de schepen in de zwaaikom. Duitsers hebben schepen later tot zinken gebracht.

BELANGRIJK : Vanaf 11 sept opblazen van de munitiebunkers in de hei ‘s avonds en ‘s nachts.

more
Standaard

De brug is nog niet gesprongen

De brug is nog niet gesprongen vannacht, maar wel ben ik meerdere keeren wakker geworden van ’t dreunen van geschut. Op de weg is ook meer verkeer geweest dan de andere nachten. En ’t duurt niet lang meer, of we hooren ook weer vliegtuigen. We krijgen inderdaad de overtuiging dat de Amerikanen naderen. In de hei laten ze alle munitie ontploffen, ontzettende knallen af en toe, ’t kost weer heel wat ruiten. Ook de kinderen raken meer aan de ontploffingen gewend.

± 10 uur. Er komt weer een soldaat om een auto, motor of fiets. Hij wil de garage zien en gelukkig is alles schoon leeg, dus hij trekt af. [de auto is eerder die dag meegenomen, red.]

± 1 uur Frans komt van practijk thuis, maar….. loopende! Hij moest zijn motor afgeven op Spoordonk. Al zijn papieren en zijn praten helpen niets. Maar toch zijn het verliezen waar je gauw overheen komt, want je hoort het geschut steeds dichterbij komen en voortdurend cirkelen vliegtuigen. Je voelt de gevaren grooter worden, ook de zorg om allen behouden te blijven en je komt daardoor tot de conclusie: laat die auto, en die motor maar, voor mijn part nog meer erbij, als we zelf maar behouden blijven. Er komen ook weer 6 kanonnen voorbij. Even later hooren wij, dat ze bij de bruggen in stelling worden gebracht, en we zien vanuit huis ook duidelijk de drukte die er op de kanaaldijk is. Dan komt de tijding, dat 50 burgers mee moeten helpen en we zien ook inderdaad burgers verschijnen; maar wat bij luchtalarm niet lukt, lukt nu wel, n.l. de straat is ineens geheel schoon, want ze halen maar gewoon op! De spanning begint weer grooter te worden. Zal er bij Oirschot gevochten worden?

± 5 uur vliegen er weer 5 à 6 vliegtuigen recht boven ’t kanaal; in de richting Tilburg zien we ze duiken en hooren ’t schieten. Het huis dendert van voortdurend geschut. In de kelder hebben we nu ook maatregelen genomen.

more
Standaard

Geweldige knallen op de hei

We hebben Campo om de grote gebeurtenissen af te wachten. De voormiddag nog aanhoudend  geweldige knallen op de hei: een paar ruiten moesten er weer aan geloven. Zouden de geallieerden al dicht bij zijn? De berichten komen zeer schaars. Wat een teleurstelling toen ’s namiddags in plaats van de tommy’s de moffen kwamen. Een auto met vier hoge moffrikanen stopte voor de ingang. Het was na het diner, twee uur. Pater Rutten, Theo wijnen en J. Hermans stonden hen te woord. Ze komen om 5:00 uur terug. Pater Overste was naar het dorp. Het schijnt dat er zeven officieren en 100 man komen. De rest van de dag hebben we niets meer van Duitsers zien opdagen. Maar ja, je kunt nooit weten. Het avondgebed waren we in de cloitre. Pater overste verbood om met of zonder verrekijkers op het platform te gaan staan. Frater Hacking (was nog steeds gewond) werd naar het gasthuis gebracht, hij was te angstig bij ons.

more
Standaard

Rustige nacht, vanmorgen hevige ontploffingen

Rustige nacht gehad – vanmorgen hevige ontploffingen. Men zegt, dat de Oirschotse bruggen over het kanaal met dynamiet zijn geladen. Bij iedere knal meent ieder, dat die bruggen uiteen slaan! De Duitsers gaan er echter met hun wagens over heen en weer.

Vanmorgen de kweekschoolkachel door de Duitsers meegenomen. Ze zeiden, naar de hoge brug (bij Termeer), waar± 30 Duitsers liggen. Over drie dagen kunnen we ze halen. Als ze tijd hebben, zullen zij ze terugbrengen!! Hoe braaf! Geloof jij het??!!

Heel de dag hevige ontploffingen. In het kanaal lagen vier schepen, die zaterdag beschoten zijn. De Duitsers zullen die schepen nu laten zinken. Het ene schip is geladen met aardappelen voor Eindhoven, een ander met brandstoffen: briketten . Heel de dag rijden de Duitsers met sportwagens, kruiwagens etc. om de schepen te lossen. Al wie zich op straat vertoont, wordt gedwongen mee te gaan lossen, ook één onzer knechts.

Deze avond zijn de schepen gezonken. De mensen zeggen, dat er bij de brug en kanonnen en mitrailleurs staan opgesteld. De brug bij de familie De Bresser is al gesprongen en naar de diepte gezakt. De Duitsers vorderen overal paarden, wagens en fietsen. Er heerst een zeer zenuwachtige spanning onder ons.

more
more
more
Standaard

Mitrailleurvuur

 

Vannacht om ongeveer 1 uur werden we eensklaps verrast door geweldig mitrailleurvuur uit vliegtuigen. ’t Is vlakbij geweest. De D. worden zenuwachtiger en laten hun hebben en houwen wat verder van ’t kanaal afbrengen. De vliegtuigen zijn vandaag wat rustiger.

We beginnen ongeduldig te worden. Iedere avond en iedere morgen zijn we dankbaar, dat we er allemaal nog zijn. Opnieuw zijn ze weer om een fiets geweest, maar de deur was op slot.

 

more
Standaard

Campo 3

Ook vandaag weer Campo met ’s namiddags roken. Vannacht om 1:00 uur werden we haast allemaal opgeschrikt door gemitrailleur boven het huis. Het was plots heel druk op de gangen. De rest van de nacht betreft het echter rustig. Ook de dag ging vrij kalm voorbij. De Tommys komen nog steeds niet opdagen. “Ze prutsen zei pater Folder.

 

more
Standaard

Mitrailleurvuur

Vannacht drie keer weer met mitrailleurs geschoten; op en neer rijden met wagens en motors door de Koestraat. Overigens was het rustig.

Vandaag abnormaal rustig. Om± 6 uur hevige dreun, alles schudt en trilt; niemand weet de oorzaak. Vanavond in de verte telkens oplichten en hevige knallen.

 

 

more
more
more
Standaard

Opgestaan met regen

Vannacht heel rustig geweest. We zijn opgestaan met regen en zijn benieuwd of dit van invloed is op de gevechtshandelingen. Nu ’t gevecht zoo lang op zich laat wachten, worden we weer wat optimistischer. We beginnen met maatregelen om onze bevrijders te ontvangen!

Tegen 11 uur klaart het weer op en begint de zon zelfs te schijnen. Af en toe is ‘t, alsof er geen oorlog is, zóó stil is ’t dan rondom. Vliegtuigen zien we heelemaal niet vandaag. Dan hooren we ineens dat tusschen 5.30 en 6 uur de brug bij Termeer zal springen. Eindelijk dan toch, we zaten er al lang op te wachten en als ’t gebeurd is, zijn we er vanaf. Frans blijft op de Soc [sociëteit ? red.] en ik neem zelf weer de nodige maatregelen. De luiken dicht en de ramen en deuren open en allemaal naar de kelder. Daar bidden we en eten ondertusschen onze

boterham op. We hooren 5 ontploffingen, maar de brug is ’t niet, totdat om 7.10 uur ineens met ’n geweldige klap en veel stof de brug zakt. ’t Blijkt niet voldoende geweest te zijn en om 9.15 uur gaat met ‘n 2e geweldige klap de rest. In ’t dorp [sneuvelden] enkele ruiten en verscheidene pannen. ’t Springen der brug is natuurlijk bedoeld voor oponthoud der geall. legers, die dan ook op komst moeten zijn.

more
Standaard

De hele dag vrij, in de middag roken

Nog steeds het zelfde reglement: de hele dag vrij, in de namiddag roken. Het is nu wel rustiger. Pater Overste maakt vanavond bekend dat als alles zo blijft de klassen aanstaande maandag 18 september beginnen. Het avondgebed bidden we reeds enige dagen in de Cloitre. De preek onderwerpen kwamen uit.

more
more
Standaard

Geen nieuws

Niemand weet ons enig nieuws te vertellen! Op de voormiddag: twee militairen aan de schooldeur, die   echter gesloten is. Ze gaan naar de Kweekschool.

Soeur Fidelia ontvangt hen; ze moeten kolen hebben. Soeur Fidelia wijst hen naar de briketten van de  geschonken schepen. “Die branden niet”, beweren ze.

Sr.Fidelia vraagt de kachel terug; nog niet!! Naar de hoofddeur. De burgemeester heeft gezegd, dat er hier vijf zakken kolen voor hen zijn.

Sr.Clementine vraagt een bewijs. Ze gaan het halen. Ze komen terug met een rode wagen (van de Seine-Le Havre ) en zijn nu met vijf man sterk.

Ondertussen komen de Zeereerwaarde Moeder en Sr.Bathilde en ze brengen de lui naar het korfbalveld, waar een grote hoop cokes ligt. De wagen komt. Twee schoppen (waarmee men spit!) krijgen ze en voor de rest moeten ze met de handen de cokes maar in de wagen helpen!

De vorige week hebben we twee varkens geslacht, die ons goed van pas zullen komen. De kelders worden in gereedheid gebracht om er zo nodig enkele dagen in te huizen. Banken, levensmiddelen, kaarsen, verband, W.C. stoelen etc.

De bonnen voor levensmiddelen zijn alle ongeldig verklaard.      In de provincie Noord-Brabant krijgen we nu z.g. noodbonnen voor enkele artikelen.

Deze blijken achteraf ook waardeloos, want ons land is geheel en al uitgeput. Het was overal elders ook zo. Men gaf bonnen , d.w.z. bewijzen, dat men recht had op dit of dat artikel, waarvoor ze geldig waren, in de vastgestelde hoeveelheid te kopen. Maar… kwam men ermee in de winkels, dan was het artikel sinds lang niet meer verstrekt aan de zakenlui en kon men met lege handen vertrekken.

Alle personen- en goederenvervoer staat stil.

Vanmiddag hoorden we, dat een munitietrein in Oisterwijk tot ontploffing was gebracht door de Duitsers. Catharinenberg, een onzer huizen, had ook schade geleden, plafonds waren omlaag gevallen enz.

Een brief ontvangen  van de zusters uit Zaltbommel, die nu in Ammerzoden zijn. Reeds 6  september  moesten zij evacueren, :kregen maar drie uur tijd om zich klaar te maken. Te voet gegaan van Bommel naar Ammerzoden.       Een wagn (van Goesten) en een fiets (Baselaar) kwam haar tegemoet. Ze moesten have en goed achterlaten in Bommel.           ·

Be icht van de luchtbeschermingsdienst ontvangen, dat om 6 uur de brug bij Termeer vernield zal worden. Alle ramen en deuren open! Heel de communiteit onder de trappen en in veilige schuilhoeken. We wachten…; na een kwartier nog niets. We gaan daarom toch Metten lezen. Dan komt er een zacht plofje!…

Maar kwart over 7 komt een harde knal. (Ze hadden de kanonnen nog moeten verplaatsen na 6 uur! Ze vreesden, dat die niet tegen de harde slag konden). Op veel plaatsen in ons huis waren de ramen stuk; ramen van de  kapel stuk en het lood verbogen. In het Koor – onder de Metten – schrok men hevig en iedereen onderbrak het lezen. Een grote roetwolk steeg op. Een uur later wilde Sr.Godeliva en ik in de kweekschool de ramen sluiten, maar onze overbuur Van Hersel, riep ons toe dat niet te doen, omdat de brug nog niet helemaal vernield was. Om 9 uur volgden inderdaad twee grote knallen met roetwolk en veel zand als begeleiders. Daarna sloten wij alle ramen en deuren. Goed en wel  in bed liggend, volgde weer een hevige knal. Verder was de nacht rustig.

more
Standaard

Ontruiming

Bevel tot ontruiming zuidzijde kanaal, koestraat, zuidzijde markt, zuidzijde Rijkesluisstraat en de Molenstraat en Kanaalstraat.

Voor 18 sept moet ontruimd zijn.

more
Standaard

Geschut komt dichterbij

Hoe het ten Zuiden van Oirschot is, weten we niet. Zelf meen ik het geschut vandaag weer dichterbij gehoord te hebben, maar de actie der vliegtuigen was weer zeer gering. De spanning gaat er wat uit, je voelt een stilstand, niettegenstaande de maatregelen dat ’t halve dorp in de omgeving van de brug op ’t eerste bevel moet evacueren. ’t Geeft weer veel last en gesjouw. Wij hoeven ’t niet, vallen juist buiten de strook. Frans wil weeten waarom, ook ten opzichte van onze veiligheid. ’t Leven wordt er niet gemakkelijker op. De distributiedienst geeft noodkaarten uit, de winkels raken zonder voorraad. En de brug op den Heuvel is nog intact. Ook op den weg is niets anders geworden. Aan de brug in Spoordonk is een bom bevestigd geweest; geringe schade aangericht.

more
Standaard

Preken

Vandaag gewoon vakantie reglement. Pater Tesser is sinds gister ook belast met de critiek op de preken. Voor de verschillende klassen zijn datums bepaald waarop de preken bij pater Tesser  ingeleverd moeten worden. Dit alles kregen we te horen gisteravond om 6:00 uur in de studiezaal. Ook zullen de preken 20 minuten moeten duren; anders krijgt men nog gelegenheid een tweede in elkaar te zetten. Voor het souper maakte Pater Overste de val van Maastricht bekend: de eerste bevrijde stad in Nederland. De recreatie werd een kwartier verlengd, waaronder er nog bijzonderheden over het gebeurde vernamen. (Na de radio uitzending van 8:15 uur).

more
Standaard

Ontruiming

Maastricht en IJsden hebben ze ingenomen zijn in de handen van de Fngelschen

In Oirschot worden plakaten aangeplakt, dat er vele huizen ontruimd zullen worden aan de kant van het kanaal. De menschen brengen geheel den dag alles weg waar ze denken dat het veilig is. Op het eerste teken dat ze zeggen dat ze er uit moeten, hebben ze slechts éên uur tijd en moeten er dan alles inlaten.

De Duitschers hebben geheel de week fietsen bij de menschen opgevorderd, hebben er veel meegenomen maar er zijn er nog veel verborgen, bij de boeren vorderen ze paarden op, ook deze hebben ze hebben ze veel ver van huis gedaan, dat ze ze niet zouden vinden.

more
Standaard

Evacuatie

Administratie enz. in de kluis bij de spreekkamer gebracht; microscopen en filmtoestel uit het natuurkundelokaal in de andere kluis. Het is vandaag weer opvallend stil. De Eerwaarde Moeder vervolgt intussen de visitatie. Haar Eerwaarde is uiterst kalm. Deze morgen kwamen de Duitsers vragen om 10 platte en 10 diepe borden+ 10 bekers en een  koffiekan, we gaven een geëmailleerde, maar ze wilden een porseleinen !! Ze moesten óók weer een kachel hebben; de secretaris was erbij. Daar de Eerwaarde Moeder       beweerde, geen kachel meer te hebben, moesten ze de keukenkachel zien. Tot nu toe is het nog goed afgelopen! Volgens berichten, die we opvingen , was er de eerste dagen nog niets te doen, want de   geallieerden waren nog niet over de grenzen, wel enige patrouilles, die weer teruggingen.
De strijdende  legers zijn op de grens ten Zuiden van Valkenswaard. Welke kant zullen ze  uit aangaan?? Bruggen, ook de vernielde, sterk bewaakt, kanonnen erbij. Bij de Duitse troepen zijn nu de S.S.mannen aangesloten (de meest gevreesde en niets ontziende lui).
Vanavond is per bulletin aangekondigd, dat in Oirschot alles ten zuiden van het Wilhelmina-kanaal en ten zuiden van de weg Best-Oirschot-Middelbeers vanaf het sportpark, alsook ten noorden van die weg vanaf onze Montessori­ school (richting  Oostelbeers) gereed moet zijn voor evacuatie. Dus ook onze zusters op het St.Franciscushof! Arme stakkerds! Op het bevel daartoe moeten ze onmiddellijk met het allernoodzakelijkste vertrekken! Maastricht door de geallieerden genomen. Twee Fraters hebben hier overnacht  van 15 op 16 sept. Alle zusters, behalve het Bestuur , vreesden, dat het spionnen zouden zijn! Sommige zusters sloten uit angst heel de nacht de deur van de Cel; maar ze hadden ook elders de deuren  zorgvuldig gesloten, zodat Sr. Immacuata en ik waren ingesloten!!  (2 piloten)

 

more
Standaard

Gedeelte hei geëvacueerd

Een gedeelte van de hei is op 16 sept. geëvacueerd, deels naar deze zijde van het kanaal, deels naar Wintelre e.o.

BELANGRIJK: Munitie in de hei lag bij Jan de Mats, de theetuin, bos van Van Haaren voor het voetbalveld en voorbij het voetbalveld (waar nu kippen­ kooi plus stal staat).

more
Standaard

Dorp wordt geëvacueerd

Weer ’n rustige nacht. Volop spanning, geheel anders dan gisteren. ’t Dorp aan de kanaalzijde van de straat tot aan ’t Sportpark en tot en met Boterwijk is aan ’t evacueren. Van alles komt langs, sommigen verhuizen met hun geheele inboedel. Frans kan niet te weten komen waarom dit gedeelte op ’t eerste teeken weg moet en wij gissen van alles. In ieder geval brengen wij ook weer ’t nodige uit huis en zetten wat klaar, want wanneer ’t zover is, spreken we af, dan gaan de kinderen en ik ook weg en blijven Frans en Nellie thuis.

In Oirschot beschieten ze éénmaal de brug op den Heuvel, die nog steeds in tact is, en iets in Spoordonk, waarop brandalarm volgt. Jan Rijnen zou afbranden. Omstreeks 4 uur waarschuwt men weer, dat ze mannen aan ’t ophalen zijn voor graafwerk etc. De mannen, behoudens de enkelen die bij verrassing gepakt worden, verdwijnen weer. Omstreeks 5 uur weer vliegtuigen, zeer laag overvliegend. ’t Geschut op den kanaaldijk schiet op ze en we verdwijnen in de kelder. Er gebeurt echter verder niets en we zijn er ook weer gauw uit.

’s Avonds om 10 uur, ik ben al naar bed, wordt er gebeld. Frans verdwijnt en ik ga naar beneden. Door het luikje vraag ik, wat er is. Ook op herhaald vragen krijg ik geen antwoord. Ik verken ’t huis rondom, maar zie niets. Ik waarschuw Frans, maar deze vindt het nog te gevaarlijk om tevoorschijn te komen. Na nog wat wachten en kijken komt hij weer terug. In de richting Eindhoven zien we een ontzettend vuur, in richting Beers 6 à 7 schijnwerpers

more
Standaard

Grüne Polizei wil ons huis

Tegen half één werden we vanmiddag onaangenaam verrast door twee Duitsers die beweerden ons huis nodig te hebben voor Grünen Polizei. Na enige gepalaver (een van de twee bleek nog wel schappelijk) vertrokken zij. Vanavond zullen ze misschien terugkomen: dan moeten we er allemaal uit. Intussen proberen ze het elders ” Ter wille van de heren”. In spanning wachten we de gebeurlijkheden af. Er kwam niets. Pater Gundrie bracht uit het dorp de boodschap mij: dat we voorlopig konden blijven, ze zouden het morgen in Best proberen. Vandaag weer vaak gemitrailleer van vliegtuigen. Onder het avondgebed hevige schokken. Grote gloed was waar te nemen vanuit de voorkant van het huis.

more
more
Standaard

100 jongens opgevorderd

Er worden in Oirschot 100 jongens opgevorderd, het gemeente bestuur verbergt zich en wijst niemand aan , de jongens moeten dan aan het kanaal gaan werken voor de Duitschers, dat alles klaar is als  de Engelschen komen, niemand komt er, het is zeer gevaarlijk voor de bommen, die er nu en dan vallen, ze hebben eenige jongens meegenomen die zich op straat durfde vertoonen.

more
Standaard

Alles rijdt af en aan met kruiwagens

Alles rijdt af en aan met kruiwagens, waarop pakken, bedden, kasten enz., die men in veiligheid tracht te brengen. In de verte kanongbebulder. Onze koffers, die op het Hof waren, worden weer hier gebracht en ook alles, wat de zusters op het Hof kunnen missen, wordt hierheen gesjouwd. Onze overburen brengen hun meubels etc. bij ons op de spreekkamers, ook hun huisraad en inmaak; ook in de klas van Sr.Fides o.a. Roefs en van Genuch- ten. Het  huis van van Genuchten wordt lazaret.         ·

Vanmiddag in de dagschool weer inkwartiering: een 43 man. Goed vier uur komt Mijnheer Poulssen vragen, of hij met vrouw en kinderen, bij            bevel van ontruiming, boven in zijn klas mag huizen en slapen. Wij ruimden het lokaal tot 7 uur uit, onder hevig geknal en mitrailleurvuur buiten.

De Duitsers lopen over de straat met het geweer in aanslag om de mensen op te pikken, die dan bij de brug voor hen moeten gaan werken. Ze moesten 80 man hebben; onze knecht Harrie is ook gepakt, maar hij zag kans weg te vluchten. Om 21.30 uur ‘s avonds bericht, dat alle lichten uit moeten, want alle ramen moesten open zijn. (We mochten al sinds 1940 nooit licht aansteken, of de ramen moesten tot het uiterste verduisterd zijn).

De Zeereerwaarde Moeder raadt ons aan niet naar bed te gaan; we wisten niet wat er zou komen. We zaten tot 23.30 uur op de refter of in de schuil­ kelders; er gebeurde niets.

 

more
Standaard

Grote aanval van vliegtuigen

Zondag 17 September, moest de commandant van de Duitschers, 100 menschen uit Oirschot hebben om te werken voor de Duitschers, kwamen die niet, dan zouden er 10 gijzelaars onder de voornaamste burgers mee naar Duitschland worden genomen. ’s Middags kreeg ik een telefonische oproep om op een vergadering te komen op het Raadhuis. Ik kwam niet , want de secretaris waarschuwde mij om niet te gaan. Toen ben ik op weg gegaan naar Jan van de Schoot (kerkmeester) en daar een nacht geslapen, omdat ik het niet veilig achtte.
Zondag 17 September ’s middags om een uur of twee kwam de grote aanval van vliegtuigen. Onder de Hoogmis was er een bomaanval op de Duitsche stellingen in Eindhoven en Oirschot voorafgegaan, het bombardement was geweldig. De  ramen in de kerk schudden van geweld. Die aanval van honderden vliegtuigen was een heerlijk gezicht, zij werden hevig beschoten door de Duitschers, een enkele vliegtuig kwam naar beneden en enkele parachutisten zagen wij er uitspringen. Deze aanval met parachutisten op Brabant, nam de Duitschers ook te Oirschot zoo in beslag, dat zij niet meer dachten aan het ophalen van menschen, laatstaan van gijzelaars

more
more
Standaard

Bombardement

Bombardement in de hei om 9 uur door Mitchels 2-motorige toestellen. Splinterbommen bij protestants kerkhof, bij Raaymakers (53 stuks), op eiland van ‘s Heeren Vijvers en in de bossen rond de bunkers. Alle bossen werden gebombardeerd, niet alleen in Oirschot. Splinterbommen geven een krater van plm. 1.00 m diep. Bom ontploft in duizenden kleine stukjes.

Krater ondiep maar breed.

Landingebn te Son, St Oedenrode, Veghel tussen 12.00 en 2.00 uur.

Er vielen diverse Dakota’s. Er werd geschoten o.a. dor geschut dat stond opgesteld bij café in het Zand.

Tussen de notel en de paters viel een zendinstallatie plus aggregaat aan parachute. Werd meegenomen door Jan en Harrie van Lijsdonk en de onderduiker Evert Akringa en zonen van Cees Roefs uit de Papketel (o.a. Frans Roefs). Zender werd een eind meegenomen en verstopt en toen Scholman gewaar schuwd. Scholman heeft hem getest, hij werkte. Scholman heeft hem meegenomen naar het gasthuis. De drie para’s (van v.d. Moosdijk) hebben hem meegenomen.

Duitse versterkingen kwamen vanuit richting Middelbeers te voet en liepen over de Bestseweg naar Best. Troepen van de Wehrmacht, geen SS. (59  ID, Walter Poppe.)

Dagenlang gevochten door de Amerikanen. Verspreide groepjes die verloren gevallen waren

Verspreide groepjes die verloren gevallen waren. 5 à 6 vliegtuigen vielen ten noorden van de paters.

more
Standaard

Explosies

Nellie komt uit de kerk met het bericht dat vermoedelijk de bel is geweest om te waarschuwen voor ’t laten springen van bommen en munitie. Om ± 9 uur zware explosies met rookwolken uit de hei, vrij dichtbij. In de kerk onder de H.Mis begeeft het een raam; angst en schrik onder de menschen. De explosies blijven een uur duren. Geen vliegtuigen, af en toe in de verte in ’t Z. geschut. Omstreeks 11 uur verschijnen vele bommenwerpers. In de geheele omgeving, ook dichtbij op den kanaaldijk worden bommen geworpen: luchtalarm! We verdwijnen in de kelder, bevelen ons nog eens extra aan Boven aan. ’t Duurt 3/4 uur. In de kerk onder de Hoogmis begeeft het raam het helemaal: paniek onder de menschen, die allemaal onder de banken willen kruipen. Pastoor bidt rozenkrans. Daarna krijgt Frans telefonisch bericht, dat de Duitsche commandant met enkele notabelen om 2 uur een bespreking wenscht. Bij nadere informatie blijkt, dat Maandagmorgen om 7 uur alle mannen van 17-45 jaar op de markt moeten komen met schoppen en zagen. Komen ze niet, dan zijn de notabelen aansprakelijk en zullen naar Duitschland gevoerd worden. Ook zal de evacuatie van ’t dorp, nu in zijn geheel met 300 m. buiten de kom, dus ook wij, besproken worden. Frans en nog meer notabelen besluiten niet te gaan. Het geheele gemeentepersoneel verdwijnt met het bevolkingsregister. Spanning overal. Tegen 2 uur verschijnen een groot aantal vliegtuigen uit

het Z., schuin over ons heen vliegend, zeer laag. We beginnen te tellen, komen aan ± 80, maar zien er nog veel meer komen. Dan begint een heksenketel van ontploffingen: bommen, afweergeschut, kanongebulder, mitrailleurs, geweren, enz., enz. Alles is in werking, veraf en dichtbij op den kanaaldijk. ’t Is vreeselijk, in de hel moet het, daarbij vergeleken, stil zijn. 1½ uur zitten we in de kelder en bidden. Vanuit het kelderraam zien de kinderen, dat vliegtuigen aan een ‘touw’ vooruitgetrokken worden. We weten nog niet, wat dat allemaal beteekent, vermoeden forceren van een bruggenhoofd over ’t kanaal. Maar dan moeten de Amerikanen of Engeslchen toch al dichtbij zijn. Er komen boodschappen van getroffen paarden en koeien. Frans gaat uit, komt terug met het bericht dat massa’s vliegtuigen en parachutisten geland zijn tusschen Rooij, Schijndel, Boxtel. Alleen ’t dorp aan beide zijden tot aan ’t Sportpark moet evacueren, wordt ‘Sperrgebiet’. Goede berichten dus. Op de bespreking waren 5 menschen, die allen ook besloten te verdwijnen. Weer begint het gesjouw van de bevolking. In Oirschot zitten enkele parachutisten uit een aangeschoten vliegtuig. Frans verdwijnt. We verwachten veel van de radioberichten, maar halverwege wordt de elektriciteit uitgeschakeld. We gaan vroeg slapen.

more
Standaard

Formaties zweefvliegtuigen

Landde het eerste Britse luchtleger in Best,Boxtel en St Oedenrode , als onderdeel van de grote operatie tegen Arnhem.  De formaties zweefvliegtuigen vlogen hier zo laag over, dat we duidelijk de sleepkabels tussen transport- en zweefvliegtuig konden zien. Dit duurde tot 20 sept. Intussen raakten we zonder elektriciteit, wat wel enige maanden geduurd heeft. Het gevolg was dat er ook geen water meer was en de bakkerij niet meer werkte.

Langzamerhand begon het leven in het dorp gevaarlijk te worden.

Nu worden de zieken uit het Gasthuis met 3 zusters naar Bijsterveld geëvacueerd en we hijsen dus maar de Roode Kruis vlag. Wegens nachtelijke beschietingen voelen de mensen zich niet meer veilig en ’s-Nachts komen er 80 op het klooster slapen. Bijsterveld wordt in staat van verdediging gebracht; schuilloopgraven en barricades worden aangebracht.

more
Standaard

Een dag om nooit te vergeten!

Een dag om nooit te vergeten. De jagers zaten voor het ontbijt al in de lucht. Maar eventjes voor negen kwamen er een paar klappen van de Heikant dat je oren ervan zuiden. Een donkere zwarte rookwolk steeg op. Onder de mis (een Hoogmis was het niet) ging het knapperen en knetteren steeds door. Het leek wel schieten maar men denkt dat het nog steeds ontploffingen waren. Veel mensen die niet naar de parochiekerk durfden (wegens opvordering van mannen of wegens de evacuatie)  woonden onze missen vanmorgen bij. In de voormiddag kwamen de tommy’s ons nog verrassen met een zeer sensationeel bombardement. Het schijnt dat de kanaaloever voorbij de Heilige Eik getroffen werd. Overal schuilden de paters en fraters. In de onderste gang werd flink gebeden. De strikvallen of wel de spijkerlinie (loop graven de vijver opzij van de kapel) werden goed gebruikt. Overal hadden de greppel en pas gegraven gaten goede aftrek. Tijdens het diner lieten de Engelsen ons met rust maar even daarna begon het spel weer. Honderden vliegtuigen hebben vanmiddag boven ons huis en omgeving gecirkeld: heel laag ging ze over, weer werd vurig gebeden in de schuilkelder. Pater Somers gaf het goede voorbeeld. Het is een echte oorlog’s toestand. Grote onzekerheid. Moeten we evacueren of niet?  In het dorp hangt op dat alle mannen tussen 18 en 45 jaar morgen op de markt moeten komen om te werken. Enige fraters die onverstoorbaar vanmiddag alles afgekeken hebben beweren parachutisten te hebben waargenomen.

Pater Weerts is erg onder de indruk van het gebeurde. Het is ook verschrikkelijk. Het is ook een verschrikkelijke toestand voor broeder Urbanus en frater van Geffen in het gasthuis. Zij zijn beiden zo bang. Dat zet hem geweldig achteruit. We denken allemaal dat de Tommys het bedrijdingsoffensief hebben ingezet. Het is te hopen. Opgemerkt moet nog worden dat frater Roel tijdens dat ontzaglijk lawaai vanmiddag van door elkaar vliegen en laag duikende toestellen rustig geslapen heeft in die door frater  Hupperts c.s. aangelegde schuilplaats bij de eendenren.

Pater Erkens, die bij de eerste charge nog buiten was zocht dekking achter een betrekkelijk dunne boom wat zijn lichaamsomvang in overweging genomen en vrij moeilijke opgave was.

Het zijn inderdaad parachutisten geweest vanmiddag. De Overste zij het even na het souper. Rustig blijven nu het ondergrondse leger zal zijn werk wel doen met de landingstroepen. Best (twee bruggen) is al door de partizanen bezet. Ook in Liempde en in andere plaatsen in de omtrek hebben landingen plaatsgehad. Pate Overste zei ons voor het avondgebed dat de tanks onderweg zijn. We moeten binnen blijven anders worden we voor partizanen af voor moffen aangezien. Nu de nacht in. Wat zal het worden

 

more
Standaard

Zwaar geschut

Tussen 10 en 11.00 uur zwaar geschut. In de kerk de hoogmis aan de gang – bijna·paniek, Daarna geronk van vliegtuigen. Geschut bij kanaal schiet erop.

 

more
Standaard

Bevrijding komt nabij

Vier van de vooraanstaande mannen uit Oirschot moeten bij elkaar komen op eene vergadering te Oirschot bij den opperbevelhebber uit Eindhoven, dat ze er voor moeten zorgen den volgende dag 100 jongen aan te wijzen voor de Duitschers om aan het kanaal te gaan werken.

De vergadering is bepaald. Des morgens zitten de heeren, die aangewezen zijn om te komen, te wachten op den opperbevelhebber uit Eindhoven die het moet uitmaken, of de heeren moeten naar Duitschland of de menschen komen werken. De heeren wachten al twee uren lang er komt niets, ineens komt er bericht hij kan niet komen, het geval is, er zijn honderden vliegmachines aangekomen Engelschen en Amerikanen, waarin wel 1500 man komt uitgesprongen met parachuten, dus de vergadering vervalt, alles is vrij, weer bijzondere hulp van O.L.Heer. Noordbrabant begint te leven de bevrijding komt nabij.

more
Standaard

Beschietingen

‘s Morgens beschietingen uit vliegtuigen bij de Wijers en Israel.kerkhof. Bivakeren op de Banisveldsedijk; op het einde hiervan tegen Boxtel is een soort schijnvliegveld. ’s Middags na het eten aanzwellend lawaai. Buiten de bosrand 4 grote slierten vliegtuigen met glijders – nno Arnhem; nno       Nijmegen; no Grave; OzO Son,Best. Gekleurde parachutes te zien boven horizon.

Vliegtuigen en zwevers komen omlaag; 1 valt in de buurt van Oirschot (den Bongerd? ) Vraag heer L. Termeer, die zorgde voor de piloten. In spoordonk bij Viermennekesbrug, (v.d. Schoot – de Pijn). Later na ontdekking door ..

uit evacuatie door hem naar Boxtel(? ) gebracht.

Op Moleneind een brandend  tegen het huis van  Hannes v.d.  Hijden  (dit  is niet juist, ook de datum niett).

Duitsers schieten met revolvers en geweren op vliegtuigen.

more
Standaard

Hevige beschietingen

Bij het begin van de Hoogmis hevige knallen; een grote gele gloed boven Eindhoven, later grote, hoge stofwolken. In de kapel vallen bij genoemde knallen de kleine ramen naar beneden, de grote stuk en geheel verbogen. Mijnheer de Rector beduidt ons de kapel te verlaten. In de kweekschool en elders zijn ramen en deuren stukgeslagen of ontwricht. De H. Mis stil voort­ gezet; veel gerommel buiten, maar niemand begrijpt de oorzaak. Ik ga kijken, sta voor een Duitser, die door de stukgeslagen voordeur is binnen gekomen.

Hij vraagt om een liter en een weegschaal??

± Half elf overtocht  van veel vliegtuigen; twee keer is het luchtalarm; in de hei worden de Duitse stellingen gebombardeerd; alles dreunt ontzettend. Men draagt de zieken naar beneden. Om 16.00 uur komen de zusters van het Hof. De Rode Kruismannen dragen haar op een brancard naar boven of naar de naaikamer. In allerhaast zijn de cellen in het ziekenkwartier en nog enkele, als de naaikamer ingericht. Iedereen helpt mee!

Verschillende zusters en novicen hebben nu geen cel meer, maar brengen haar strozak in de appelkelder o.a . Sr.Fulgentia en Sr.Norbertha. Wat was het een droeve stoet van het Hof naar hier. Ook de heer Poulssen reed met een ziekenwagentje van het Hof naar het Moederhuis en terug. Ook enkele van de zusters brachten nog wat beddengoed en huisraad over. De beste dekens hebben ze daar moeten laten; die zijn gestolen.

Weldra kwam de bekendmaking, dat heel de Koestraat moest ontruimen v6ör maandag 18 september 12.00 uur tot 300 meter vanaf het kanaal. Wij mogen op eigen risico hier blijven. Het wordt angstig! Wat hangt ons boven het hoofd? Veel zusters filosoferen over het “op eigen risico”, (uiting van angst), maar tenslotte denken we allemaal: gehoorzaamheid! Nu is het werkelijk een offer!

‘s Middags wordt er hevig geschoten en veel vliegtugen komen over. We zitten allemaal in de schuilplaatsen of kelders,’ maar wagen er nu en dan een oogje aan om te kijken! Er moeten veel parachutisten (Engelsen) om­ laag gekomen zijn. Maar waar? Hier nog geen te zien!

Maatglas en weegschaal hebben de Duitsers teruggebracht. Hoe eerlijk! ‘s Avonds zegt de Zeereerwaarde Moeder, dat we deze nacht ons habijt zullen aanhouden. We mogen naar bed gaan of beneden blijven, naar keuze.

Sr.Avelina had geen bed en heeft op mijn bed gelegen en ik in een ligstoel ernaast. Jongens, wat heb ik het die nacht koud gehad! Mijnheer de Rector en de Heer Schaberg sliepen samen onder de trap bij de spreekkamers. Ze  vonden het er niet rustig vanwege het op en neer lopen naar de W.C. vanuit het Noviciaat. Overigens een rustige nacht.

more
Standaard

Bevel tot ontruiming alle woningen

Duits bevel tot ontruiming van alle woningen, gelegen aan de zuidkant van het kanaal en voor twaalf uur. Paniekstemming. Betreft ongeveer 1500 mensen. In dit gebied liggen 15 winkels waaronder 5 bakkers.  Bij Helmus Kemps D47 (thans Straten 18)  bakkerij ingericht voor bakker Smits. Ovencapaciteit 80 stuks

more
Standaard

Versterkingen voor Market Garden

Versterkingen van de luchtbrug, ‘s middags om ‘n uur of 3, 4. In Engeland opgehouden door grondmist.

Een Duitse trekker met geschut wordt door Amerikaanse. jagers beschoten op de weg naar Best bij de afslag naar klompenfabriek v.d. Velden, iets voorbij café Van Haaren, later Walravens.

 

more
Standaard

Weermacht materiaal naar Best

We worden om 7 uur wakker van ’t sleepen van de menschen en van ’t weermacht-materiaal, dat naar Best gaat. ’t Geschut op den kanaaldijk verdwijnt, op één mitrailleur na. ’s Morgens een heftige ontploffing. We zien niets, maar alles dreunt. In de richting van de brug Eindhoven-Best wordt blijkbaar hard gevochten. Nellie gaat om brood en levensmiddelen, ze komt met wat thuis. ’t Dorp is verder uitgestorven. Er vliegen enkele vliegtuigen over, waarop geschut van ’t kanaal nog schiet, maar ’t zijn de laatste stuiptrekkingen. ’t Verdwijnt en wordt in de Boterwijk weer opgesteld. Om ± 12 uur komt Frans thuis en is niet van plan weer weg te gaan. Hij voelt blijkbaar, dat ’t nadert en wil ons niet alleen laten. ’t Schieten en de ontploffingen uit Best worden steeds heviger. Er komt bericht dat de brug onbeschadigd in Engelsche handen is: bloedbad aan beide zijden. Om 5 uur verschijnen er weer massa’s zweefvliegtuigen richting uit Tilburg. We gaan weer naar de kelder. Om 5.30 uur komen er doodvermoeide, loopende soldaten uit Best, enkele zijn verbonden. Hebben ze ’t opgegeven? Ze hebben granaten in de hand, klaar om direct te gooien en kijken schichtig en angstig rond. Dan zien we auto’s met witte vlaggen, vol met gewonden. ’t Is een vreeselijk gezicht, veel bloed, allen even vies, vuil en bang. In ’t Cons. bureau krijgen ze hun verzorging en worden naar Tilburg gebracht met vrachtwagens van de Duitschers zelf. Om 6.45 krijgen we de eerste Tommie te zien: 2 krijgsgevangenen!! Ze zijn blootshoofds en zien er vermoeid uit. Eén ervan ziet ons en glimlacht nog. ’t Zijn mannen van ± 30 jaar, gekleed in donkere khaki overalls met veel zakken, riemen en touw, dikke bruine schoenen, 1 distinctief op de linkermouw. We hebben medelijden met de kerels, trouwens ook met deze zóó totaal verslagen Duitschers. Roode Kruis auto’s rijden voortdurend heen en weer. Steeds komen er nog groepen uit Best, klein geschutmateriaal met zich meedragend. Om 8.30 komt uit het dorp een commando-auto, vóór en achter een motorfiets. De officier achterin laat schuin voor ons huis stoppen, stapt uit en commandeert de doodvermoeide zich voortsleepende Duitschers weer terug. “Zurück, zurück!” buldert hij en ze keren weer om! ’t Is afschuwelijk. Ook worden weer andere versche troepen naar Best vervoerd per fiets, per auto en loopend. We gaan een angstige nacht tegemoet. Om 2 uur kregen we nog telefoon uit Nuenen dat in Son de vlag uithing en dat de Duitschers om 3 uur uit Eindhoven verdwenen moeten zijn.

more
Standaard

Het licht valt uit

Onder het morgen gebed ging opeens een knal en het licht was uit. Toen bad pater U. Reinders uit zijn hoofd verder. Bij het begin van de Heilige Mis rond acht uur begon de artillerie te werken. De projectielen suisden over ons heen. De elektriciteit stopt. Erg kalm was het niet onder de Heilige Mis maar er waren nog stevige knallen waar te nemen. Daar tussen gemitrailleer: kortom de veldslag leek begonnen. Bij het gaan uit de kapel zei pater overste dat we zeer zuinig met water moesten zijn er is immers geen stroom. Gedurende de voormiddag beginnende klassen was natuurlijk geen sprake  ) Hoorden we voortdurend gemitrailleer uit richting Best. Het schijnt dat daar warmpjes gevochten werd. Geen vliegtuig in de lucht tot ±12 uur. Pater Golden is sinds gisteren morgen nog steeds in Best. Toen vanmorgen het licht kapot ging schijnt de brug in Best gesprongen te zijn. Nieuws horen we nu haast niet. Want de radio gaat niet. Vanmiddag is het vliegen weer begonnen net zoals gistermiddag. Best werd beschoten en gebombardeerd. Weer vlogen transportvliegtuigen en zweefvliegtuigen over. Dat zullen wel meer parachutisten geweest zijn. Op verschillende plaatsen in het park werden schuilplaatsen gegraven. De strikvallen zullen overdekt worden. Het schijnt dat de lijn Nijmegen en Eindhoven door de parachutisten bezet is. In tegenovergestelde richting zouden de geallieerde tanks optrekken.

De EHBO hield vanmiddag vergadering. Werd in groepen verdeeld voor de verschillende schuilplaatsen. Onder al het lawaai door hebben pater Gundrie en frader J. Huppert vanmiddag quatre-mains gespeeld een gedichtje van Gezelle gezongen met vleugelbegeleiding. Pater Meijer die ’s avonds bij de boeren naar de radio was gaan luisteren, meldde dat Valkenswaard bezet was. Volgens geruchten was Best ook overgegeven.

more
Standaard

Alle mannen op de Markt

Zondag is er bevel gegeven dat maandagmorgen om 7 uur alle mannen van 17-45 jaar op de markt moeten staan met schop en grote zaag, anders zouden er 20 notabelen als gijzelaars gevangen genomen worden.

 

more
Standaard

Vliegmachinen boven Oirschot

De geallieerden zijn al overal in Brabant verspreid, nog komen er nog meer bij, er komen vliegmachinen over Oirschot met nog een vliegtuig aan een lange ketting aangemaakt waarin tanks en auto’s in gebracht zijn, die ze laag op den grond zetten en het vliegmachine vliegt verder. Ee zijn er al veel in Best waar hevig wordt gevochten veel gewonde Duitschers worden naar Oirschot in het gasthuis gebracht, verbonden, dan nemen ze hen weer meede. De Duitschers weten niet meer waar ze moeten blijven, vluchten naar Oirschot, ze zijn bijna overal ingesloten.

Eindhoven is weer in geallieerde handen, er komen nog steeds honderden vliegtuigen over Oirschot, dalen met munitie  of levensmiddelen in den omtrek van Oirschot en keeren weer terug.

 

more
more
Standaard

Zware maatregelen

Half  6   opgestaan. Om kwart over 6  allemaal te Communie. Geen H.Mis.Om 7 uur moesten alle mannen van Oirschot van 18-45 jaar op de Markt zijn met schop en grote handzaag. Kwamen ze niet, dan zouden de Duitsers zware maatregelen nemen o.a. gijzelaars nemen van de notabelen.

Daarom geen H.Mis, want ook de geestelijken liepen gevaar en onze Rector bang voor zijn hachje en alles wat ermee samenhangt! Van alle mannen is er één opgekomen. Er worden nu overal mensen opgepikt. Een Duitser fietst door onze tuin. De knechts zitten veilig opgeborgen in de serre op de binnenplaats (begijnhof); ze doden de tijd met aardappelen schillen.

In de verte kanongebulder. Mijnheer. de Rector zit zowat heel de dag onder de trap. (Ik denk aan de H. Alexius)’.

Hevig afweergeschut. Graad, een van de knechts, krijgt genoeg van die glazen kast en trekt eruit, gevolgd door de anderen.

Half 7 vanmorgen  is de brug bij Best opgeblazen  en daarmee  is de elektrische kabel stuk. Van nu af geen licht meer. •s Avonds is het nu behelpen met kaarsen en waxine-lichtjes. Moeder heeft er gelukkig een ruime voorraad van. Ook zorgt Moeder in die dagen voor een extra goede voeding. Nu iedere dag vlees (de laatste maanden 3 x per week). Heel de dag is er niemand op straat en Sr.Honorine heeft vakantie, want ook geen bezoekers en boodschappen meer: de bel klingelt niet.

Om ± 5 uur: veel transportvliegtuigen en zweefvliegtuigen aan elkaar gekoppeld, komen over. De kabel is goed te zien. Ze gaan in de richting zuid-oost. De spanning en de verwachting nemen toe. Wanneer zullen we vrij zijn?

Sr.Sebastiana, Sr.Theodorine en Sr.Euphemia hebben in de wei de koeien gevangen en op stal gebracht.

Om 6 uur zijn de politietroepen uit de school vertrokken, maar ze kwamen het soepvlees terughalen. (dit moesten we bewaren), maar het lag al in de pan en was zo niet mee te geven – we hebben toen met aardappelen geruild!

Op de Markt een mengelmoes van Duitse troepen: rijwielen, paardenvolk, vliegeniers enz. Lichtkogels worden vanuit vliegtuigen neergelaten. ‘t Is een mooi gezicht!

 

± 9 uur ‘s avonds harde slagen op deuren in de huizen van de omstaande woningen: de plundering door de Duitsers begint.

more
more
Standaard

Meelvoorraden

Met toestemming Duitsers verboden gebied betreden. Meelvoorraden naar bak adres gebracht. Voorraden Edah winkel naar wed van Esch gebracht. Meelvoorraden van bakker v.d.Sande naar bakker den Ouden. Engels vuur was reeds op Oirschot gericht.

more
more
Standaard

Een nacht zonder vechten

Een nacht zonder vechten. Wittenboer ontdekt dat zijn varken gestolen is. Om half 12 komt Mien Wouters. In haar huis heeft ze inkwartiering, ’t is er een zwijnenstal. Ze stelen van alles en halen alles overhoop, vernielen veel. Ze vertelt, dat de D. ingesloten zijn. Uit de werkelijke gevechtssituatie kunnen we niet wijs. Uit Best komen af en toe loopende vermoeide soldaten. Ze worden in scholen en in enkele particuliere huizen ingekwartierd. ‘t Is verder vrij rustig tot om 4 uur vanuit het Zuiden honderden vliegtuigen met zweefvliegtuigen komen, richting Best. ’t Blijft tot 6 uur voortduren. We missen geweldig de radioberichten. 1

Zweefvliegtuig wordt geraakt en boven Oirschot losgelaten. We vernemen later dat het op een weiland op Moleneind gedaald is. Om 6.30 uur krijgen we bevel alle ramen te sluiten en dan komen even later de juist opgerukte troepen uit Best weer terug. Frans meent, dat het nu uit is.

Om half 10 wordt op de deur geklopt. Scholman [dokter, red.] komt zeer vermoeid uit Best. Hij ook vermoedt een Duitsch bombardement op Eindhoven. ´t Zweefvliegtuig dat op Moleneinde daalde, is geladen met munitie en 7 Amerikanen, ´t werd tot ontploffing gebracht. We zien ´t goed branden en ook Eindhoven.

Bij v.d.Spijker is een verbandpost. Om 10 uur opnieuw gebons op de deur. ´t Zijn Duitschers. Ze willen in een onbewoond huis een wachtpost maken. Nu ze zien, dat dit bewoond is, gaan ze verder. Ze trekken bij Bert Heerkens in. En we gaan slapen, in afwachting van de komende dingen.

more
Standaard

De nacht was rustig

De nacht was rustig. Als we Jan Habraken onze buurman kunnen geloven, zitten er parachutisten in Heerbeeck. Een van de jongens die daar koeien ging melken, zag ze uit springen. Na het morgengebed begon direct de Heilige Mis. Want men kan nooit weten: zodoende hebben we tenminste de huidige communie. Maar deze morgen blijft het vrij rustig. Wat later begon in de buurt weer het mitrailleren. Ook het geschut liet zich meer horen. Langs de Boschdijk zou gevochten worden. Tegen vier uur kwamen meer, net als gisteren die zware kisten over met zweefvliegtuigen achter zich: is prachtig gezicht. Pater Rutten heeft twee helmen (en Belgische en een Franse haakje dicht witgeverfd, voor het rode kruis (EHBO). Pater Polder keerde in de namiddag ook terug. Niet lang daarna is hij echter weer vertrokken naar een zekere Konings waar meerdere geëvacueerde families uit Best verblijven, die graag een priester bij zich hadden. Veel nieuws wist de pater ons niet te vertellen. Een Duitse officier had hem gezegd dat Best hoogstwaarschijnlijk huis voor huis zou verdedigd worden. De bruggen zouden in de geallieerde handen zijn. Ook het grote kruispunt. Vroeger wist je precies hoe alles stond in Tunis en Marokko maar nu het een paar kilometer van je huis te doen is, weet je niet. Pater Tessen zegende vandaag de schuilplaats van  frater ….en frater …. in. Even voor het avondgebed kwamen bombardementsvliegtuigen over: veel lichtkogels bleken reeds te zijn uitgegooid. Naar men meende boven Eindhoven. Toch had pater Meijer ons juist komen vertellen (het avond communiqué) dat Eindhoven sinds gisterenmiddag zou zijn gevallen. Daar denken tot heden nog velen dat het Duitse toestellen waren. Het was nog wel een zwaar bombardement. In de onderste gang waar vrijwel de hele communiteit verzameld was, werd toen het avondgebed gebeden. Hierna bleek het bombardement ook voorbij en konden we dus naar bed. Velen zullen wel met de toog aan geslapen hebben. Niet ver van ons af was een kanon nog even blijven door vuren. Even later kwam kwamen vliegtuigen. 11:30 uur klonk er een grote klap, die enkelen weer naar de schuilkelder joeg. Maar daarna bleef de nacht toch kennelijk tamelijk rustig.

more
Standaard

Veele dooden

In Best is hevig gevochten zeer veele dooden en gewonden, ze worden onderweg naar Oirschot gebracht, verbonden en weer meegenomen, het kruispunt is in de handen der Engelschen gevallen, vele huizen zijn plat geschoten

more
Standaard

Een rustige nacht gehad

Een rustige nacht gehad. Een gedeelte van de zusters is naar bed geweest, andere sliepen beneden in de schuilplaatsen. ± 7 Uur te Communie geweest. Vanmorgen om 6 uur belde een Duitser aan de hoofddeur. Hij vroeg om te drinken. Het bleek een deserteur te zijn. Hij had ontzettende dorst.

Alle “belzusters” waren er mee begaan, zelfs Mijnheer . de Rector ging eens kijken. Die man zei o.a.: “Nog één dag en dan zijn de Engelsen hier!” (Hij was sterk onder de indruk van het vele materieel dat per vliegtuig overkwam). Verder had de Duitse propaganda hem voorgelogen, dat de Engelsen allen, die zich overgaven, dood zouden schieten. Heer Rector heeft  hem duidelijk gemaakt, wat hij doen moest. Hij was radeloos van angst

en had niets dan “Schnaps”. te drinken. Heeft het vanmorgen weggegooid, alsook zijn   geweer. Hij had een brief bij zich, waaruit bleek, dat hij katholiek was, a ook een gebed tot de H. Maagd.

De Duitsers zijn op de boerderij en in het vluchtelingenkamp (Montessori­ school). In het laatste zijn alle deuren opengebroken en ze zagen en hakken alles wat ze kunnen vinden kort en klein. Ze brengen de keukenwagen mee.

Wij geven water en takkenbossen om te stoken . Enkele zusters blijven op de boerderij om een oogje in het zeil te houden. Deze middag hebben we een  kip (overblijfsel van de Duitsers) in de Engelse tuin naast de Kweekschool gevangen . In de buitenschool is het zeer vies; de Duitsers hebben hun behoefte in het stro gedaan! De zusters ruimen het op!!

Sr.Clementine is met enkele zusters naar het Hof geweest: alles is daar in orde. De Moeder van het Hof en een paar zusters blijven er vandaag.

In het gasthuis hebben ze vandaag gewonden gekregen, ook een Amerikaan. Volgens een gerucht zijn de bevrijdingstroepen (gekomen als parachutist bij St. Oedenrode) gisteren in Best teruggeslagen. Zo moet het niet! Dan schiet het niet op! Daar zijn veel huizen vernield of verbrand.

Ook loop het gerucht, dat Eindhoven en Rotterdam bevrijd zijn; de Moerdijkbrug is bezet door de partizanen. Later wordt een en ander weer tegengesproken. (Achteraf blijkt, dat Eindhoven bevrijd is – de Moerdijkbrug werkelijk enige tijd in handen van de ondergrondse strijdkrachten is geweest, maar de Duitsers die in Dordt waren, hebben hem heroverd; slechts 1/ 10 deel van die manschappen keerde terug, zó hard is er gevochten)!

De politietroepen zijn weer terug in de Montessori-school. Ze moeten vlees en erwten terug hebben. Vanmiddag moeten ze vlees en 2 pannen eten hebben en vanavond erwtensoep! Ze hebben maar te bestellen! In de verte kanongebulder, dat korterbij komt.

±  15.00 uur.   Mien Wouters (woont hier kort bij) mag haar schamele rest goed in de kweekschool brengen; al het overige is gestolen.

De Duitsers gaan in de school kijken, ze zien de jaloezieën aan de voorkant. Een komt in de kweekschool; ik verwijs hem naar de hoofddeur van het klooster. Even later komt de Zeereerwaarde Moeder en Sr.Clementine met 5 Duitsers terug: Ze hebben het Hoofdaktelokaal en het meesteressenlokaal gezien ( Montessori huist erin); ze hebben verduistering nodig. Het rectoraat moet binnen het uur ontruimen. De Heer Schaberg laat er alles in. Rector laat er zoveel mogelijk uithalen, o.a. inhoud van de wijnkelder! De Duitsers staan erbij!! De buitenschool wordt ook ingepikt.

Het grote reservoir van de waterleiding is leeg (doordat de elektrische leiding onklaar is). De pomp van de keuken geeft geen water. We moeten nu heel zuinig met het water zijn. Gebruikt water dient als door spoeling W.C. Met het waswater twee dagen doen, minder vaak kopjes opwassen.

De nieuwe bewoners van het rectoraat eisen 10 waskommen, 10 platte en diepe borden, 10 lepels, vorken en messen, 10 paar lakens en kussenslopen, 4 emmers, verder kandelaars en kaarsen.

Onder het avondgebed heel zwaar geschut, alles davert. Wij naar de schuilplaatsen. De zieken naar beneden. Het hoest en rochelt in de gang (Hof).

Ik heb die nacht in de appelkelder in een ligstoel doorgebracht. De kelder was goed bevallen, de stoel minder. Ik dacht, dat er middernacht een kraan werd opengezet, maar iemand maakte gebruik van een zekere “stoel”!!.

Een hevige bom, geronk van vliegtuigen. We staan kwart voor 6 op, bidden om 11 uur kroontje en lang gebed, om 16.00 rozenhoedje, 17.15 uur Metten en meditatie, 20.15 avondgebed en naar bed of zo. (geen elektrisch licht).

more
Standaard

Evacuatie

Meer mensen gaan Oirschot uit. Aantal is intussen gestegen tot 3000. Vinden allen een onderkomen in de wijken C,D,E en F. Organisatie wordt verlegd en enkele personen zijn bereid te helpen.

more
Standaard

Engelse jagers

Engelse jagers werpen benzinetanks af. Dat deden ze, ze kwamen op reserve (die tanks dus) naar hier en wierpen de tanks af om sneller te zijn en wendbaarder om te vechten en duiken en mitrailleren in de Sonse hei bij Best.

more
Standaard

Britse tanks in Best

Ik heb aan een stuk geslapen en niets gehoord. Frans heeft veel paardenmateriaal Bestwaarts horen gaan. Om 8 uur wordt ons verteld dat de Britsche tanks in Best zijn en dat Eindhoven gisteren is bevrijd. En dan verwondert het ons, dat het zoo rustig is. Om 11 uur ziet Nellie een gewonde soldaat uit Best, aangevoerd per motor, bij Janus Vogels, waar inkwartiering is, afgeleverd worden. Frans verteld even later dat het een half ingevroren varken was! Er is een patiënt voor hem in Spoordonk. Hij krijgt een briefje en een fiets in leen van de Duitschers, om er heen te gaan. Even na 12 uur hooren we vliegtuigen waarop door het geschut dat in de Boterwijk staat, geschoten wordt. Dit wordt om half 4 herhaald. Om half zes vliegen honderden bommenwerpers en jagers door elkaar vanuit het Zuiden over ons heen, richting Best. ´t Is een veel en veel massaler vertoon van vliegen dan op 10 Mei 1940, waaraan ´t je toch onwillekeurig herinnert. ´t Geschut in de Boterwijk zwijgt.

 

more
Standaard

Campo en Dampo

De voormiddag was abnormaal rustig. We hebben nauwelijks een schot gehoord. Het reglement was weer evenals de vorige dagen: Campo en Dampo. Frater van Cuijk, die in de buurt zijn geëvacueerde familie was gaan opzoeken, bracht een souveniertje van de parachutisten mee: een doosje, waarin voedingsmiddelen gezeten hadden (suiker, kauwgom) het was afkomstig uit Chicago.     ’s Namiddags tegen drie uur begon enige vliegtuig activiteit. Tegen zes uur een prachtige formatie, laag over komende transporvliegtuigen, richting Nijmegen dat door de geallieerden reeds bereikt schijnt te zijn. Het nieuws dat  P. Meyer ons ’s avonds in de Cloitre kwam vertellen was tamelijk schaars. We zijn maar bang dat het grote leger ons voorbij zal trekken, zodat we in zogenaamd Kessel of zak komen te zitten. Dan kan het nog even duren eer we bevrijd zijn. Na het avondgebed beveelt ons pater overste de feesteling van morgen in de gebeden aan.

 

more
Standaard

Quatertemperwoensdag

De morgen is tot nog toe (half 9) buitengewoon rustig. Kwart voor 7 te Communie. Daarna H.Mis. Dat was een verrassing ! We konden haar nog niet in      het missaal volgen, daarvoor was het te donker. Vandaag, Quatertemperwoensdag. Tot nog toe heel de dag mogen praten, vandaag zwijgen uit boete!

Wel gewone recreaties. Alles helpt elkaar.

De bewoners van het rectoraat komen van alles te kort:  wijnglazen (om de rest van de wijn van de Rector op te maken), kopjes, schoteltjes, bordjes, soepterrien, enz. Ze hebben koffie gezet in de lampetkan van de Heer Schaberg! Uit de omliggende ontruimde huizen is veel gestolen of stuk geslagen. Verder een rustige dag, vroeg naar bed. Sr.Bathilde

heeft enkele strozakken in de appelkelder gebracht, ook die van mij. Ik voel me er erg veilig!

 

more
Standaard

Nijpende gistpositie

Nijpende gistpositie. Rantsoenering. Elektriciteit afgesneden. Twee windmolens en watermolen nog in bedrijf. Windmolen van van Kessel mag  na vandaag niet meer werken. Graanvoorraad Verbruggen ligt nog in verboden gebied. Ondanks granaten en  met toestemming  Duitsers   ongeveer alle voorraad naar de molen gebracht. Het enigste vervoermiddel is de ossenkar  van Driekske Bullens. Paarden en wagens zijn “ondergedoken”.

more
Standaard

Engelsen beschieten Oirschot

Engelsen beschieten Oirschot vanuit richting Wintelre. Eerste treffer op de toren. Vele huizen gaan ten zuiden van het kanaal in vlammen op, o.a. Van Lijsdonk, Veldhuizen , Kastelijns, Alemans (t ). zie archief Oirschot verwoeste boerderijen en burgerhuizen).

De eerste dagen is toren en dorp beschoten met brisantgranaten (dus geen houwitsers) later wel houwitsers. ??

Lange afstandsjagers (Thunderbolts) werpen benzinetanks af. H. Mis bij een boerderij in Straten (bij der Kinderen?)  Vier benzinetanks (zie ook aantekeningen Jan Smits) Hein van Heerebeek getroffen

more
Standaard

‘s Nacht wordt niet gevochten

´s Nachts wordt niet gevochten. Alhoewel we ´t front dichtbij hebben over ´t kanaal in Best tusschen Oirschot, is ´t toch rustig. Van ons huis willen ze een bureau maken, maar vijf kinderen en een zieke vrouw doen veel!

Tegen 10 uur hooren we aan de andere kant van ´t kanaal een geweldig lawaai. Ik denk eerst aan Duitsche auto´s met kettingwielen, maar verwerp het, omdat het nog meer lawaai geeft; bovendien hoor ik er vliegtuiggeronk bij, maar de lucht is zeer nevelig en ik zie niets. Doch even later wordt er vanuit Oirschot in die richting geschoten. En jawel hoor, ´t schieten wordt van de overzijde beantwoord!! Duidelijk horen we de kogels inslaan en fluiten. Op ´t dak, op ´t balcon, in de verwarming van de eetkamer, waar ´t meteen een ruïne is van ’t zwarte water. We vliegen allen de kelder in, waar we menen veilig te zijn. ’t Duurt ongeveer een half uur en dan is ’t weer stil en kunnen we weer naar boven. Eerst eens bekijken, wat er is aangericht! In de groote kamer een kogel en in de apotheek een kogel dwars door ’t plafond heen. ’t Is dus flink raak geweest en we hebben midden in de vuurlinie gezeten. In ’t dak tellen we nog enkele kogelgaten; in totaal hebben we 11 kogels door ons huis gehad. Toch nog maar geringe schade. Maar we zijn onze kachel kwijt; die kunnen we niet meer gebruiken, nu al ’t water uit de buizen weg is. We behelpen ons maar met een petroleumtoestel, zoolang onze voorraad petroleum ‘t uithoudt. En opnieuw gaan we pakken en zooveel mogelijk klaarzetten om in uiterste nood nog te kunnen meenemen. Intusschen is ’t in Best rustig en komen soldaten uit Best naar Oirschot.

Blijkbaar is er iets in aantocht over ’t Eindhovensche pad. Vandaar kwam ’t heen en weer schieten en langs den dijk komen groepjes soldaten te liggen. Vanaf half twaalf is ’t vrij rustig. Af en toe hooren we schieten, vooral ook op verkennende vliegtuigen, maar we raken er aan gewend. Tot om ± 4 uur er vliegtuigen komen, die enkele bommen op de Duitsche stellingen – of zoo kun je ’t eigenlijk niet eens noemen- afgooien. Hooren en zien vergaat en we nemen onze toevlucht weer in de kelder, waar we steeds opnieuw ’t Lieve Vrouwke om bescherming vragen. De kogels vallen weer opnieuw in onze richting, al zijn ’t er niet zooveel als ’s morgens. ’t Duurt ook niet lang, of ’t gevaar is weer geweken en komen weer omhoog. Maar we blijven in de keuken, waar we nu geheel woonen en de kinderen spelen. We krijgen

bericht, dat in ’t dorp ‘n man doodelijk getroffen is en verschillende anderen licht gewond. Dan zijn we toch weer extra dankbaar, dat wij nog allemaal behouden bleven. In de toren moeten de Duitschers beschut hebben opgesteld en de toren moet ook getroffen zijn door Engelsch geschut. Verder berichten dat de Amerikanen reeds met tanks over de Waal bij Nijmegen zijn. ’t Gaat dus goed, al maken wij hier af en toe angstige oogenblikken mee. We gaan weer bijtijds naar bed in volkomen rust.

more
Standaard

Feest van pater provinciaal

Feest van pater provinciaal. Veel feestelijkheid kom er dit jaar vanwege de toestand niet. Frater Klijs speelde harmonium onder de communiteitsmis. Er gaan geruchten dat Amerikaanse parachutisten langs het kanaal trekken om zo Oirschot te bereiken. Best schijnt afgesloten te zijn. Pater Polder was vanmorgen in de refter. Hij heeft hier ook mis gelezen; daarmee is de pater weer vertrokken. Van de kant van Oirschot klonk in de voormiddag hevig vuren. Tegen 11:30 uur kwam een hele groep Duitsers uit de richting Best voor ons huis door (Kasteelpad): zouden ze terugtrekken? Voorzichtig nu met uitingen. Plotseling dring het gerucht tot ons door dat de Tommy’s bij Vessem zitten en dat heel spoedig het front hier kan komen. Pater Overste raadde ons na het diner aan een klein koffertje te maken met het aller aller noodzakelijkste, ingeval we onverhoeds en in alle haast vluchten moeten, Want we vertrouwen op het huis en de schuilplaatsen, maar ja het zou kunnen gaan zoals in Best waar de mensen bevel krijgen ogenblikkelijk te vertrekken.

De kerktoren van Oirschot schijnt door granaten getroffen te zijn. Een dode en enige gewonden zouden er reeds onder de burgers te betreuren zijn. Pater Overste zei vanavond dat we, om geen verkeerde indruk te geven, maar niet op onze instrumenten moeten spelen.

more
Standaard

Vuur op Oirschot gericht

Bericht dat we waarschijnlijk onder vuur komen te liggen. De Engelsen moeten al op de Beerseweg zijn. Goed half vijf horen we dichtbij granaten neerkomen. Het vuur is op Oirschot gericht.

Granaatinslag bij buurman Hems.

De nacht 21-22 is onrustig. Veel granaatvuur

more
Standaard

Engelschen hebben op den kerk geschoten

10 uur: er wordt dicht bij Oirschot hevig geschoten, we hebben met 13 personen uit de buurt in den kelder gezeten, samen ‘s middags gegeten om 1 uur werd het stiller. Op straat mocht men niet komen.

In ons huis is een granaat gevallen op den zolder, daar alles stuk, hij ging door den zolder naar beneden in de kamer, ook daar alles stuk ook in de keuken, daar stonden we nog, eenige waren al in den kelder. In de keuken kreeg Hein van Heerbeek een stuk scherf tegen zijn hoofd, die was op slag dood. Ons Marie en Betje, Marie en Frans de Croon stonden er ook nog, die zijn er met de schrik wonderlijk afgekomen, ze zijn door onzen tuin vlug naar de pastorie geloopen.

Mijnheer van Gestel heeft Hein nog de H.Olie toegediend maar hij was reeds dood, ze hebben hem ,met de brancard naar het Gasthuis gebracht en is daar gezonken en later op het kerkhof begraven.

Begrafenissen werden er in de kerk niet meer gedaan.            ·

De Engelschen hebben erg op den toren geschoten, omdat er Duitschers op zaten te verkennen van alle kanten zijn er gaten in, ook in de kerk           is een stuk van het dak, de kerk was bijna in brand geraakt maar op tijd geblust.

more
Standaard

Duitsers aan de deur

Een rustige nacht. Midden in de nacht komen aan de voordeur twee Duitsers met de opmerking: “Och, wonen hier nog mensen!” Wat was de bedoeling??

Ze vroegen de weg naar Middelbeers, ook vroegen ze om een geestelijke.

Deze is niet ontboden, verder om koffie en eten. Dit laatste kon Sr. Honorine midden in de nacht niet bekomen. Ze dropen weer af. De hele dag komen de Duitsers van alles halen. Buiten schieten ze vaak en zwaar. Op de voormiddag is het biechthoren bij de Zeereerw. Heer Pastoor. Er wordt veel geschoten.

Onder het middageten komen de Duitsers drie spreekkamers opeisen en het torentje rechts vóór in de kapel. Het wordt helaas een uitkijkpost. Het schieten met zwaar geschut en mitrailleurs is niet van de lucht.

Om 15.30 uur worden de citories met Ons Heer uit de kapel gebracht en in de kluis geplaatst. Om ongeveer 16.30 uur zaten we aan tafel: een hevige granaatontploffing, op verschillende plaatsen bij ons ingeslagen. Het rookt!

1o  Een groot gat in het dak van de nieuwe slaapzaal van de kinderen. Het plafond is als doorzeefd, een radiator van de warmwaterverwarming stukgeslagen (bij cel van Sr. Immaculata), waardoor het water met kracht naar buiten stroomt; een zware kruitdamp hangt er. Gaten in het plafond en de vloer daaronder: studieklas  Ulo en vooral handenarbeidatelier stroomt vol water. Er wordt haastig gedweild en geschept. Harrie (knecht) ontboden om de kranen van de verwarming zó te bewerken, dat het water beneden wegstroomt. Ze laten niet het water onder het keukentje van de kweekschool en de gymzaal weglopen. Veel scherven liggen er.

2o  Een groot gat in het dak van de gymzaal, ook een radiator stuk, puin, kruitdamp, overstroming enz.

3o Een groot gat in de ringmuur om de tuin bij het kerkhof van het dorp.

4o Een groot gat in het muurtje bij de bijkeuken; de cokes ligt overal verspreid.

Verder op allerlei plaatsen scherven, ruiten stuk enz.

‘s Avonds hebben we gezamenlijk in de schuilplaatsen de          Metten gebeden in Onze Vaders, meditatie gehouden. Daarna avondmaal in de refter en avondgebed.

Onder de Metten,op de refter, werd de Zeereerwaarde Moeder geroepen. Een Duitser stond in de waranda. Hij vroeg, of de Zeereerwaarde Moeder de Krieg niet kon beëindigen. Hij kwam om wat troost!

Ze schieten nog zwaar. Dit zijn de eerste schoten van de geallieerden en het zal blijken, dat het niet de laatste zijn.       . Niemand mag boven gaan slapen; ik ga weer naar onze strozak in de appelkelder, met habijt en schoenen (die hebben we nu allemaal aan), voile op, scapulier aan!

Het krekeltje sjierpt aanhoudend – ‘t is er rumoeriger, doordat er meerdere zusters komen. Sr.Arnolda slaapt naast me en kruipt vier maal in een nacht over mijn hoofd heen en weer terug om naar de W.C. te gaan (een “stoel”).

more
Standaard

Dropping benzinetanks

Geen wind. Gemalen voorraad is op. Engelse jagers gooien vier benzinetanks uit boven wijk D. Bij Roefs staat een maalmolen met benzinemotor. Zijn weer even gered.

 

more
more
Standaard

Onrustige nacht

We hebben onze eerste onrustige nacht gehad en 1½ uur in de kelder doorgebracht. Vóór 1 uur was ‘t, op enkele schoten na, vrij rustig geweest. Maar toen kwamen de projectielen gierend over ons heen en sloegen dichtbij in. Zoo vlug we konden brachten we de slapende kinderen de kelder in. Zoo goed mogelijk trachtten we daar een ligplaats te krijgen, maar ’t bleek zeer slecht te gaan. We hebben ’t er, zoo lang ’t hoog noodig bleek, in uitgehouden, maar toen zijn we toch maar weer naar bed gegaan. De rust was echter van korten duur, want om 5 uur begon aan den overkant van ’t kanaal een verwoed mitrailleur en artilleriegevecht, in de richting van Wintelre. ’t Bleef echter aan dien kant van ’t kanaal, waar we op verschillende plaatsen ook flinke branden zagen. Om half acht worden we weer ons bed uitgeschoten, de projectielen vlogen weer over ons heen. Frans merkte gauw, wat de bedoeling was. Onze prachtige toren! De stukken vlogen er al af. De Duitschers bleken een uitkijkpost in de toren te hebben en deze moet er nu aan ten slachtoffer vallen. ’t Is vreeselijk, vreeselijk! En intusschen maken ze aan onze kant van ’t kanaal weer allerlei stellingen, gericht over ’t kanaal heen. Ze worden dus blijkbaar ook aan den overkant verwacht. Niettemin wordt het er voor ons in Oirschot niet mooier op, want vanuit Best komt ook nog steeds geschut, en we moesten ook weer een half uur naar de kelder, omdat we midden in ’t vuur liggen. Frans vindt ’t niet meer verantwoord, dat ik met de kinderen en Nellie nog langer in deze hel blijf. Hij gaat naar Wilh. Kemps en spreekt af, dat ze ons met een stootkar, om nog wat bedden goed mee te kunnen nemen, komen halen. ’t Is even een slag voor me, waar ik overheen moet. ’t Ergste is dat Frans niet meegaat en thuis blijft. Maar als je de situatie aan alle kanten bekijkt, dan is deze toch de beste oplossing. Om 2 uur nemen we afscheid, bevelen huis en haard nog eens extra aan ’t Lieve Vrouwke en we starten.

Na een veiligen overtocht, waarbij zelfs een enkele maal een granaat over ons heen vliegt, komen we om ± 3 uur bij Kemps aan (nu Straten 18, red.), waar we hartelijk verwelkomt worden, ook door de fam. Smits en Tante Jaantje met haar 2 Zeeuwse évacués, die reeds vanaf Zondag hun bivac hier hebben opgeslagen. Met een groot hart, goede wil en Brabantsche gastvrijheid is hier veel mogelijk, want ook Hertha (hun hond, red.) is met ons, als een trouwe geleider, meegegaan. Inderdaad is ’t hier veel rustiger. We hooren wel ’t schieten van allerlei geschut in allerlei richtingen, maar je krijgt een veiliger gevoel, nu je niet meer zóó dicht onder de vuurlinie zit. Maar ook hier wordt de rust gestoord. Om 7 uur komen een paar Duitschers kwartier maken voor 80 man, 40 paarden en 20 karren. Er is niet vanaf te komen. ’t Brengt weer een enorm extra werk mee: schuren moeten ontruimd worden en alles goed opgeborgen. Er blijven voorloopig 3 man, de anderen zullen nog komen. Om 10 uur komen er 4 soldaten bij: zware baarden, zwarte gezichten en handen, doodvermoeid en zeker 2 gewond, een schot in de kuit. Met warm water en een noodverband is de man weer geholpen. Ze eten wat korsten brood en vertrekken weer. ’t Is afschuwelijk! Blijkbaar waren deze verdwaald, of knijpen ze eruit? Om 11 uur, na een gezamenlijk avondgebed gaan we naar bed.

more
Standaard

Kanonvuur

Het kanonvuur dat gisteren tegen Oirschot begonnen is gaat nog steeds door: aanhoudend horen we de projectielen fluiten en inslaan. Ja, het valt waarachtig niet mee bevrijd te worden. Pater Weerts moet ook al gezegd hebben “Dat is geen oorlog meer”, inderdaad men krijgt geen overzicht over de toekomst. Dan vechten ze weer hier dan weer daar en ondertussen hoor je dat bij Nijmegen reeds het grote leger zit.  De stemming onder de scholastieken is er natuurlijk ook  naar. We hadden ons die bevrijding heel anders voorgesteld: wat lawaai van tanks over de grote weg met veel vliegtuigen erboven. Maar dat het zo langzaam en ingewikkeld zou verlopen had niemand vermoed. Pater overste zucht ook heel hard en met reden, want het is geen lolletje om in zulke omstandigheden de verantwoordelijkheid te dragen. Vanmiddag werden door pater Rutte de schuilkeldesr in het park gezegend. Het is te begrijpen dat er deser dagen  heel wat gerookt wordt. Daarom heeft de tabakszaak reeds twee maal uitreikingen gedaan. Daar het machien kapot is, kan de tabak niet gesneden worden maar dat is zo’n bezwaar niet we zullen het wel klein krijgen. Voor onze zieke confraters in het gasthuis (broeder Urbanu,s  frater Hacking, frater Lommerse, frater Spobech en van Geffen) is het ook geen lolletje. Pater van Eunen en pater Tessen zijn er vanmorgen nog geweest.  Vanavond profiteerden de paters Hermans en Peeters nog even van de stilte om naar de zieken te gaan. Lang zwijgen de kanonnen  echter niet. Pater Tessen en Eumen waren er vanavond op uitgegaan om nieuws te horen. Jammer dat Grün Polizei reeds daar was. Zodoende moesten zij rechtsomkeer maken. Wel wist G van Eunen nog het een en ander te weten te komen.

more
Standaard

Hele nacht granaatvuur

Raam in recreatie wordt uit elkaar geslagen, 5 van de 6 ruiten stuk. In keuken hele raam met lijst en al naar buiten gedrukt. En ook nog een celraam.

Alleen veilig in kelder met zandzakken ervoor (wordt gedaan door Schoenmakers en zonen. ,_

Hele nacht granaatvuur

more
Standaard

Hevige inslag

Kwart over 6 opgestaan. In de refter morgengebed en meditatie, half 8 te Communie, getijden, ontbijt.

Sr. Dafrosa is met een Rode-Kruis-auto naar het gasthuis om de gewonden te helpen. Een van onze arbeiders is gewond. Een Duitser wil onze kelder binnen; we hebben hem afgescheept naar onze boerderij.

Het overige van dit verhaal is in de schuilkelder geschreven .

Onder het middagmaal hevige granaatinslagen.

1°. In het dak van de slaapzaal (Alverna) van de postulanten.

2°. Opnieuw de nieuwe slaapzaal van de kinderen.

3°. De kleine slaapzaal langs de straat.

Wij gaan eens in de kelder kijken. Toch was je huiverig om erin te gaan: de gedachte: een voltreffer hierboven en dan bedolven onder het puin, lacht ons niet toe!

De zieken van het Hof betrekken de appel- of aardappelkelder onder de bij­ keuken enz.

Even later een hevige inslag, in de gang tegenover het washuis.

De Heer Schaberg is gewond. Ik stond er geen meter van af, voelde veel stof, puin langs me vliegen, kwam met de          schrik vrij.

Mijnheer de Rector en Schaberg betrekken de droogkelder. Een gedeelte van de zusters in de vleeskelder, verder in de kleine, oude kelder en onder de trap bij Moeders kamertje. Hevige inslagen! Je denkt:”Er schiet  niets  van man en muis over.” Veel zusters denken, dat haar laatste uur geslagen is, bidden angstig gebeden voor de stervenden. Zoiets werkt geweldig op je zenuwen . Ik zit ook nog op de begane grond onder de trap. Bij een rustig ogenblik komt er een boodschap van de Eerwaarde Moeder, of allen in de kelder zijn. Die onder de trap gaan zitten gaan nu grotendeels naar de grote kelder, de rest verdwijnt in het kleine keldertje bij de mantels. Novicen in keldergangen en kolenkelder.

Grote gaten in het dak boven de dormter van de Zeereerwaarde Moeder, in de kapel, in het noviciaat, boven de dormter van Moeder, de glazen novicengang.

more
Standaard

Volop wind

Weer volop wind. Verbruggen draait weer. Duitsers laten hem nog steeds ongemoeid. Hij maalt van vroeg tot laat en vormt een voorraad. In wijk C en E  nog enkele bakkerijen ingericht. Volledige evacuatie van Best. Alles zit opgehoopt in Aarle wat grenst aan onze wijk D. Bestorming van onze bakkers. Zij en wij doen wat mogelijk is .

more
Standaard

Airlift op Grave

Regen weer in de voormiddag . Airlift op Grave om 5 uur. Schieten bij Van Hoof met geweren op Dakota’s . Sleepkabel in boomgaard
Zwever landt op Lennisheuvel.

more
Standaard

Weer een zeer onrustige nacht

Alhoewel we hier niet in een kelder moeten kruipen, blijkt het ook weer een zeer onrustige nacht te zijn. Op de eerste plaats de ongewone slaapplaatsen, wat bij de kinderen zeer goed merkbaar is. Dan om 2 uur komen de verwachte gasten. ’t Geeft veel lawaai, al heerscht er discipline. Orders zijn uitgevaardigd: stilte, omdat er kinderen zijn, niet rooken en geen water, dan alleen voor de paarden, wegens watergebrek, wat hier in de omgeving dan ook zeer nijpend is. Na 3 uur is ’t weer stil, doch om 5 uur weer een helsch lawaai van

schieten, allemaal in de richting van ’t dorp. Wat moet er toch veel kapot zijn; ’t duurt ruim een uur lang. Als we opstaan, zien we volop Duitschers rond ’t huis; 45 hebben er geslapen, 4 paarden en 4 karren. Ze ruïneren in korte oogenblikken den geheelen hof. Ze zijn als opgejaagd wild, want tegen 10 uur schijnt er een minder prettige tijding binnen te komen. Vliegensvlug moet alles ingepakt en ingespannen worden. Ze staan klaar voor vertrek, ook die in de verdere omgeving, maar ’t vertrek gaat toch niet door. En in ’t dorp blijven ze de toren beschieten en het Duitsche geschut, dat in de Boterwijk staat. Om 2 uur vertrekt Nellie naar ’t dorp. Dan om 5 uur verschijnen Engelse jagers boven ’t dorp. We hooren schieten en bommen vallen en even later zien we een zware rook tusschen de kerk en de molen. En dan komen zwermen vliegtuigen met zweefvliegtuigen over, zwermen en nog eens zwermen. Enkele worden blijkbaar niet ver geland. Wat moet dat toch gaan worden? De Duitschers komen hier helemaal ingesloten. Nellie komt gelukkig goed uit ’t dorp terug, maar brengt slechte en goede berichten mee. De slechte zijn, dat er op ’t sportpark naast ons huis een kanon opgesteld wordt en de bediening ervan met de commandant in de stal van ons huis wordt ingekwartierd. ’t Is niet fraai. Ik geef nog maar weinig kans dat we er enigszins behoorlijk afkomen op deze manier. Frans blijft nog steeds thuis, doch kleedt zich niet meer uit en blijft voortaan in de kelder slapen. Met het eten behelpt hij zich en scharrelt hier en daar wat in de buurt met Arie samen op. Wat ’n leven, wat ’n chaos! ’n Goed bericht is, dat de Engelschen geprobeerd hebben bij de Bast met bootjes over ’t kanaal te komen, wat jammer genoeg mislukt is. Intusschen wordt onze toren nog steeds beschoten, hij begeeft het nog niet. Juist voor Vriens zijn huis is door een Engelse jager een Duitsche munitieauto in brand geschoten. Alleen de Duitschers zijn erbij verongelukt; bij Vriens veel huisschade, zij waren in de kelder. Wij zagen het van Kemps uit gebeuren; wisten natuurlijk niet, wat er geraakt was, maar zagen zware rookwolken opstijgen. Eenige zijn er in de schuilkelder geweest. Verdere berichten ontbreken totaal; wij weten van geen andere oorlog af. Maar ’t is hier verschrikkelijk genoeg. ’t Ergste is, dat er af en toe een verdwaald projectiel in de Piekenhoek terecht komt. Daar bevinden zich zeer veel Bestsche geëvacueerden op de boerderijen, bij eenige van 80-150 toe. ‘t Heeft reeds verschillende slachtoffers gevraagd (4 dood) en ook zwaar en licht gewonden. De toestand is daar verschrikkelijk. Veel honger en dorst, veel kinderen ziek; vrouwen die bevallen moeten en niets meer bezitten; vrouwen juist bevallen, die alweer rondtobben. En in den avond begint het nog te regenen ook. Hoe moet dat in die volgepropte lekkende schuren? En dat duurt nu al bijna een week! O.L.H. geef toch uitkomst a.u.b.! Tegen 7 uur ’s avonds rijdt er op ‘ons’ erf een volle munitiewagen binnen. De schrik bevangt ons, we praten met de menschen, maar ’t helpt niets: hij blijft! We krijgen juist een verhaal, dat er bij Mieke v.Krieken in Spoordonk naast het huis ook een munitiewagen stond. Deze werd door een toevallig overvliegende granaat precies getroffen. Van ’t huis is niet veel meer over, maar ze leven gelukkig nog. Dan wordt ‘s avonds de zeug van Kees Roefs gevorderd en meteen geslacht. Hij krijgt wel uitbetaald en na lang bedelen ook een stukje vleesch. Je hebt niets en niets te zeggen. Ze staan direct klaar met het geweer; ’t is een ware terreur. En zij voelen ook heel goed, dat zij onze vijand zijn. We gaan laat naar bed.

more
Standaard

Hevig kanonvuur

Tegen vier uur vanmorgen begon weer eenn hevig kanonvuur dat menig scholastiek zijn bed uit dreef. Opvallend veel fraters waren er vroeg in de kapel voor het morgen gebed. De communiteit mis werd opgedragen voor het behoud van Oirschot. Overigens alles meer zoals de vorige dagen, alleen beginnen we ons met het idee te verzoenen dat het grote leger met de bevrijding nog wel een tijdje kan uitblijven. Om 5:00 uur vanmiddag zagen we in weer een prachtige formatie Amerikaanse vliegtuigen met zweefvliegtuigen overtrekken. Nieuws was er vanavond maar bitter weinig wegens de radiostoringen. Vanmiddag kwamen frater Spobeek en frater Lommerse te voet (langs een binnenweg) terug uit het gasthuis, waar het  hun al te warm werd. In de tuin waar hun keetjes stonden was een projectiel terecht gekomen en een stoel bij frater Spobeek‘s bed had al een knauw meegekregen, zodat de patiënt zijn beurt liever niet bleef afwachten. Ze liggen nu in het recreatiezaaltje van de broeders en voelen zich daar heel wat veiliger.

more
more
Standaard

Exploderende munitie

Op een middag op ‘t einde van deze week zaterdag 23 sept vrachtauto beschoten door Engelse jager in de Gasthuisstraat. Explo derende munitie . Chauffeur dood, viel op claxon die bleef  loeien. Wagen in brand. Munitie explodeert, voedsel, blikken boter enz. verbranden.

more
Standaard

In de kelder

Allemaal de nacht in de kelder op een stoel doorgebracht . (Het Hof heeft bedden, wisselen af). Om 4 uur ‘s morgens weer een hevige beschieting. We hebben veel angst, maar ook veel vertrouwen. O.L.Heer, Maria en de Heiligen moeten ons helpen!

Voormiddag rustig. Vanmiddag hevig geschutvuur; duidelijk twee soorten te horen. Bij de hevige knallen opnieuw gaten in kapel (een onontplofte granaat ligt er; Sr.Apolline en Sr.Clementine gaan telkens kijken), bij de bakkerij (granaat in de grond), in de boerderij. Gisteren drie torentjes van de kapel beschoten . Vannacht ook het vierde. De Duitsers hadden hun uitkijkpost daar.

Nu is het ‘s avonds 19.15 uur. We zien geweldig op tegen de nacht. Eten, drinken, W.C.: alles in de kelder. (Dit laatste voor sommige , hoor!)

De glazen gang van de Kweekschool heeft een paar voltreffers; door de muur van de gang voor de recreatiezaal van de Ulo heen geschoten. Veel puin en stukken!

more
Standaard

Totale ontruiming

Totale ontruiming van dorpscentrum. Enkele minuten tijd is maar gegeven. Men kan practisch niets meenemen. Ongeveer 6000 mensen zitten nu in genoemde wijken en Spoordonk. Begonnen met levering van varkens voor de slacht.

more
Standaard

Bij de Paters vier H. Missen

In de kapel van de Paters zijn er vier H.Missen, echter zonder verplichting om mee te hooren, maar wij gaan allemaal. Behalve een artillerie-duel dicht bij Oirschot is ‘t ’s nachts tamelijk rustig geweest. Op weg naar de H.Mis hooren we de granaten over de spoorlijn gieren en inslaan. In beide dorpen is ’t vrij rustig en men weet verder weinig nieuws. Onder de H.Mis hooren we in Oirschot een geweldig duel tusschen twee stukken geschut. We hooren van ’t een zoowel als van ’t ander afschieten, gieren en inslaan. Ze kunnen elkaar niet kapot maken en geven ’t niet op. Toch wordt het na langen tijd weer minder en dan rustig. Wat een tegenstelling! In de kapel alles zoo vredig, geheel gericht op Boven en daarbuiten is alles er op ingericht om zooveel mogelijk dood en ongeluk te brengen. Ikzelf biecht en communiceer en vraag dringend om uitkomst. Indien mogelijk zal er een Pater naar ’t dorp gaan om aan onze buurt zijn geestelijken hulp aan te bieden. ’t Is anders weer Oirschot kermis. Dank zij de aanwezigheid van de fam. Smits merken we er in huis nog wel iets van. ‘s Middags gaat Nellie weer naar ‘t dorp. Intusschen wordt er wat verder van Oirschot af hard gevochten en krijgt ook de toren weer wat treffers. Op sommige oogenblikken is ’t geschut niet van de lucht af. Onze munitiewagen wordt wat dieper weg in de boogaard gezet, wat minder dicht bij huis gelukkig. Maar dan vertellen menschen, die van richting Heerebeek komen, dat er nog veel meer menschen en paardenmateriaal wordt ingekwartierd! ’t Komt uit Boxtel en Oisterwijk. En vanuit ’t dorp hooren we, dat de Engelschen verder langs ’t kanaal naar Tilburg gaan, ze zijn ongeveer in Diessen. We beginnen de plannen wat te doorzien. Men zal de Duitschers hier volkomen insluiten!! En wat zullen die doen? Doorvechten tot de laatste man en ten koste van een opeengehoopte massa vluchtelingen, of zich overgeven? En hoe moet die massa hier gevoed worden? Lieve Vrouwke, laat ons niet in de steek! Nellie komt weer gezond terug met veel bagage nog uit het huis. Frans maakt het gelukkig goed met zijn inkwartiering. ‘t Kanon heeft nog niet geschoten; de commandant is zelfs bang, dat iemand te weten komt dat er daar een staat opgesteld! Toen ze langs Van der Vleuten op de Bestscheweg kwam, sloeg juist achter dat huis een granaat in. In ’t dorp is al heel veel stuk, er wonen nog maar weinig menschen, en deze zitten dag en nacht in de kelder. Tegen den avond komt een van de soldaten triomphantelijk binnen met een verlaten Duitsche auto. Direct wordt de auto onherkenbaar gemaakt. Een uurtje later komt een S.S.-Dokter zijn wagen zoeken en vindt deze achter het huis! ’t Spant er even geweldig, doch de dokter komt er niet achter, wie zijn wagen meenam. We gaan vanavond wat bijtijds naar bed.

more
Standaard

Alle missen stampvol

Zondag. Alle missen (6: 30 uur,7 uur, 7:30 uur, 9:15 uur) waren stampvol bezet, want er zitten heel wat geëvacueerde families bij ons in de buurt. Op sommige boerderijen wel 100 man. De meditatie moesten we op kamer houden. Hoogmis was er niet. Pater Rutten, die de laatste mis had sprak de gelovigen een kort opwekkingswoordje toe. Ook epistel en evangelie werden in het Nederlands voorgelezen. De Heilige Mis was voor de vrede en voor Oirschot behoud. Op voorstel van pater overste hielden we vandaag en Bid- en Boetedag. Twee maal een half uur zijn we in groepjes naar de kapel gegaan om daar te bidden voor de vrede en het behoud van Nederland, Oirschot in het bijzonder.

more
more
Standaard

Hevig geschut over en weer

Vannacht om 1 uur hevig geschut over en weer. De morgen is rustig. Deze nacht nieuwe inslagen in de kapel.

Vanmiddag opnieuw zwaar gevuurd over en weer. Het houdt weer op. Middageten gegeten met twee van één bord. Rector even bij ons op bezoek geweest. Rest van de middag is rustig . Nog steeds duurt de beschieting van ons huis voort. Het is allemaal het werk van de Engelsen, die zeker denken, dat dit een Duitse vesting is. Ongeveer 6 uur, bij de boterham was het weer bar! De knechts waren even naar het dorp en kwamen hijgend terug, (door het raam ergens binnengeklommen ; dit kan goed, want bijna overal zijn de ruiten er uit.) Ze vertelden: De Engelsen zitten in een kring rondom ons : Best­Vessem-de Beersen-Hilvarenbeek. In Best wordt nog hard gevochten. De zusters daar zaten al een week in de schuilkelder (goed, dat we niet wisten, hoelang het hier nog zou duren!). Het pakhuis, tegenover het gemeentehuis in Best was iedere dag in andere handen. Een front van ‘s-Bosch tot Vessem, verder bij Arnhem, waar het minder goed     gaat. Gaat het hier dan  goed… of niet???.

Zo weten we weer wat.

Een munitiewagen van de Duitsers is bij de boterfabriek in de lucht gevlogen. Ook een in Spoordonk.

De Duitsers hebben een man doodgeschoten, vader van vijf kinderen en +/- 15 personen meegenomen naar Tilburg.

Gisteren (zaterdag) en vandaag (zondag) geen H.Mis en geen H.Cornmunie. De voedselvoorziening van Oirschot gaat een partij koeien en varkens slachten zonder bon, lage prijs. wij mogen er ook in delen. Ze weten nog niet, hoe ze het vlees hier krijgen. De mensen vinden het zo erg, dat we hier nog met 200 mensen zijn en ons huis boven ons hoofd verwoest wordt. Bij de boeren verderop is alles rustig, geen gevaar tot nog toe.

Het is nu 19.30 uur. W”e gaan ons klaar maken voor de nacht.

Inrichting in de schuilkelder:

  1. Appelkelder: Het Hof van Solms.
  2. Vleeskelder: Hoofdbestuur, een gedeelte van de geprofeste zusters, een gedeelte van de Novicen en mijn persoontje.
  3. In de keldergang en cokeskelder: de rest en de postulanten.
  4. In de oude kelder: oudere geprofeste zusters en enkele anderen.
  5. Droogkelder: Rector, Schaberg en de knechts.
  6. In de stoomkelder: Gelegenheid om jezelf te wassen, want we moeten steeds de kleren aanhouden, kunnen niet “verhullen”, slapen, zitten en eten op dezelfde stoel.

We staan elkaar voor enkele uren een gemakkelijke stoel af. Mijn strozak ligt in de kelder; een zieke novice ligt erop. Zelf heb ik er nooit gebruik van gemaakt. Hij werd gebruikt voor de zieke van één dag’. Eten gebeurde uit de hand, of het bord in je hand. Bekers, waaruit we dronken, werden hier en daar op de vleeskuip gezet.

Er heerst een goede geest- allen zijn zeer opofferend voor elkander. De Duitse kanonnen staan rond ons huis.

Voor de Duitsers is ons huis hun dekking – voor de Engelsen het mikpunt. Een staat er bij de boerderij, een achter het huis bij Brekelmans, verder nog achter de tuinmuur en bij de brug,

Vandaag bidden we Veni C eator + 7 Weesgegroeten, opdat de H.Geest aan de “Engeltjes” duidelijk zal maken, dat het hier geen Duitse vesting is.

De Zeereerwaarde Moeder heeft gisteren beloofd:

Als we ongedeerd vrijkomen, uit dankbaarheid iedere week een jaar lang:

  1. H.Mis ter Ere van O.L.Vrouw v.d. H.Eik in onze kapel.
  2. H. Mis ter er-e van St.Jozef, opsturen aan “St.Jozef zorg”.
  3. Iedere zondag de hele Rozenkrans met het gebed van O.L.Vr. van Fatima.
  4. Voor vrijwilligers: iedere dag de Rozenkrans.

Daar we kort bij de wijn zitten, heeft de Zeereerwaarde Moeder ons ook een glas wijn beloofd, maar slechts éénmaal, dus niet iedere week!! (Later vervuld!)

Vaak hebben we gebeden: Door het teken des kruises, bevrijd ons van onze vijanden, Heer, onze God!

De laatste dagen lopen de Duitsers overal door het huis. Zo goed als alle ramen zijn stuk. Rond het huis lopen Duitsers, die nu en dan schieten.

De brug op de Heuvel is opgeblazen. Alle ruiten op de zuid-westkant stuk; daar hadden nog geen beschietingen plaats gehad.            Bij de recreatiezaal en refter van de Ulo staat veel onder water.

more
more
Standaard

25 september tot 1 oktober 1944

Regelmatig overdag vuur op de toren uit westelijke richting.

Op ‘t eind van de week geëvacueerd naar Spoordonk. Toen was Oirschot praktisch  ontruimd. VVO (voedselvoorziening in oorlogstijd) ook geëvacueerd – hr. Smits, Piet v.d. Ven en Jan v.d. Sanden vanuit kantoor ‘oude naaischool’ in de Koestraat. Broodbonnen aangewezen door functi­ narissen voor bevolking. Spoordonk werd nu ‘ frontdorp’. Komende dagen: winkels uit dorp leeghalen; mensen registreren (tussen 2500 – 3000), in oude school winkel inrichten; men kan op bonnen kopen.

Sliepen ‘s nachts met 100- 150  man in de kelders van de kerk en pastorie  te Spoordonk. Hulppolitie gevormd, gelegaliseerd door de ‘Ortscommandant’. Was een artillerieofficier die op de toren van Spoordonk z’n bureau had. Verleende veel medewerking: ‘Bescheinigungen’ voor: ophalen van koeien, het bezoeken van Oirschot, uitdoen van aardappels enz. Bezoeken werd onmogelijk toen zijn commandant, gelegerd in Villa v/d Berg-Krabbedam te Moergestel eiste, dat de bevolking moest werken voor de Duitsers.

Evacuatie van huizen tussen Spoord.weg en wilhelminakanaal. Inkwartiering van verdere Duitse troepen. Vlees verkopen van dodelijk getroffen koeien en kalveren met Dr Roelvink en VVO. Rode kruis gevestigd op Spoord. weg ten huize van Kees Smits. Jan v. Overdijk en Kees Smetsers transporten van zieke mensen naar Paters Montfortanen, waar ook veel oude bedlegerige mensen waren ondergebracht.

In oude school van Straten véel mensen onder Duits toezicht gelegerd, die moesten werken voor Duitsers langs spoorlijn Best-Boxtel. Frieda Louwers (uit Wenen) heeft toen veel geholpen omdat zij als Weense de Duitse taal machtig was.

Horen in deze weken dat ‘t front opschuift: ten w van Oirschot lijn Middelb eers- Diessen – Hilva­ renbeek; ten oosten van Oirschot de lijn Best-Boxtel.

Op ‘ n morgen loopt er een vreemde man rond:- geruch t en later vraag: moet over het kanaal zijn gekomen, afkomstig uit Den Haag. (Ik meen weggebracht door Gust van Loon ).      p..,.     -./t!;. /’?

Schoenen en sigaretten halen (aurora) in Oisterwijk via Balsfoort. Van Woerkom en anderen ge grepen bij deze tocht. Schut doodgeschoten.

Vlemminx doodgeschoten  bij passeren front.

 

more
more
more
Standaard

Slecht weer

Vannacht zijn enkele granaten over ons heen gegaan, ik kon niet meer uitmaken van en naar welke richting ’t kwam en gaat. Maar ze slaan niet dichtbij in, dus ik blijf liggen. Al vroeg krijgen we een bericht uit ’t dorp, dat het daar vannacht ontzettend geweest is, maar bij Frans is alles toch nog goed. Van den oorlog krijgen we geen hoogte meer. Volgens mij houdt de Engelschman met zijn geschut de Duitscher hier vast, maar is niet van plan Best en Oirschot te nemen.

Vandaag is ’t weer zeer slecht, zware regenbuien af en toe. Maar wanneer ’t even droog is, dan schieten de vliegtuigen, vooral jagers, vooral laag, zelfs zeer laag door de lucht. Ze verkennen hier de geheele omgeving. Oppassen dus, want ze zien drommels goed, dat er hier ook Duitschers met wagens en paarden zijn. Hoe zou ’t met onze eigen paarden zijn? Ik weet er niets meer van en ’t gaat aan mijn hart. Maar je krijgt het gevoel steeds meer, dat alles minder waarde krijgt, als je maar de hoofden bij elkaar kunt houden. En dat zal nu ook grote zorg gaan worden, want wat zal er gebeuren, wanneer de vliegmachines gaan beginnen? In ’t dorp hooren we nog steeds de granaten inslaan. Dan komt om 4 uur ’t bericht, dat het dorp op zich geheel ontruimt moet worden, binnen de 5 minuten. Frans blijft nog. Maar we zien de menschen weer sleepende langskomen, bijna nergens is meer plaats. Ze zien er ontdaan uit, ook al van de vele slapeloze nachten, die deze menschen in hun kelders doorbrachten. En ook worden even verder de écvacués er weer uitgestuurd, omdat er Duitschers worden ingekwartierd! Een boerderij van Der Kinderen moet geheel ontruimd worden, de een zegt voor lazaret, de ander vanwege de munitie. Maar ’t is weer vreeselijk, vreeselijk. Hoe zal ’t voor ons nog afloopen? Nellie is niet meer naar ’t dorp geweest.

 

more
Standaard

Besmettelijk

Maandag. Ook vandaag waren er in onze kapel drie heilige missen, bijgewoond door een hele schare van gelovigen. Het regende zeer hevig en de oorlog Luc niet zo heel veel van zich merken, behalve die harde plasser van kanonnen die avond toe nog doen schrikken. ’s Namiddags werden de familie van Tiel bij ons ingekwartierd: een zeer talrijk gezin dat nu op de bibliotheek is ondergebracht. Het schijnt dat alle dorpelingen die achter de kerk wonen moet evacueren. De Duitsers zouden hem beschuldigd hebben van terrorisme haakje (schieten op de Duitsers en wij even naar de Engelse) we hebben ook een roodvonk patiënt gekregen: een jongen van 19 jaar. Waterpersen zou hem oppassen. Hij ligt op de kamer naast de kleermakerij. Pater overste waarschuwde ons dringend daar weg te blijven: het is zeer besmettelijk!

more
Standaard

Voltreffers

Scherf door ruiten. Pastoor en Kapelaan an Lierop komen nog mis lezen. Weer granaatinslag bij buurman Hems,

Rustige nacht. Pastorie heeft meerdere voltreffers gehad.

more
Standaard

Evacuatie

Half drie n.m. werd er gezegd aan eene kant van de straat allen uit de huizen om drie uur. We gingen allen uit den kelder, deden van alles op een handwagentje en reden naar ons Mina, daar hebben we allen geslapen. De andere menschen die bij ons waren zijn allen naar boerenmenschen gegaan, ‘s Anderendaags mochten we weer naar huis gaan.

more
Standaard

Vannacht onrustig

Vannacht onrustig. Om 24.00 uur, 1.00 uur en 3.QO.uur veel geschoten met zwaar geschut. Geen H.Mis of H.Communie.

De voormiddag is zeer kalm. Het been van de Heer Schaberg doet veel pijn, is erg stijf.

Half 12 hevige beschieting van de grote dorpstoren. De knechts zagen de grote steenbrokken eraf vliegen. Maar de toren staat er nog!

Veel ramen zijn gisteren met platen en latten dichtgespijkerd, daar er telkens Duitsers doorkomen.

Lekken in de gang van de Kweekschool, tegenover het godsdienstlokaal. Het water loopt er door naar beneden. (Een voltreffer in dak en voormuur). Grote klas en lokalen nog intakt. Duitsers op de boerderij vroegen om melk. Graad zei: “Ga je gang!”, wijzend op de koeien. Ze vertrokken weer onverrichterzake. Over drie of vier dagen zou de Krieg uit zijn, dachten ze.

Eindhoven, Eersel, Oerle, Best (?) bevrijd, men kan de Engelsen iedere dag verwachten.

Nu en dan zien we, dat een dode soldat (Duitser) op brancard wordt weggedragen (begraven in de akker).

Vandaag is de commandant van de Duitsers nergens te vinden. Gewond? Weg? 16.30 uur. In de kelder zijn we aan het voorlezen uit het boek: “Nadat   ik Christen was”, van Jörgensen. Opeens een stem aan het luik in de vleeskelder:”Hallo! Hier dokter Scholman! Ik heb gehoord, dat hier een gewonde is. Waar kan die zijn? Eigenlijk kwam Z.Ed. alleen maar kijken, hoe het nog met de   zusters was.

Tussen al de bedrijven door heeft de Zeereerwaarde Moeder met het oog gericht op de wijnflessen ons een glas wijn beloofd, als we ongedeerd uit de kelder komen!

Ik snak ernaar, om van kelderrat weer een bovenaards wezen te worden! Het regent erg; alles ligt stuk en kapot en open en wordt drijfnat.

De plafonds vallen af, geheel doorweekt, bedden erg nat – nu en dan nemen ze het water op, maar het helpt niets.

De kom yan het dorp moet vandaag binnen enkele uren (vóór 15.00 uur) ontruimen in de stromende regen. Gasthuis mag blijven. .

Voltreffers op de dorpskerk. ‘n Begin van brand is er geblust.

De Duitse troepen hebben opdracht, hier in Nederland zoveel mogelijk te stelen. Er heersen treurige toestanden, soms 140 mensen op één boerderij!

Best is nog steeds in handen van de Duitsers.  Engelse patrouilles voor het kanaal schieten op een 500 meter afstand van ons. Wij krijgen de indruk dat het nog lang zal duren. Het moet de Engelsen aan het verstand

gebracht worden, dat het zó niet moet. De dokter is tot Best geweest, om te horen hoe het met zijn collega’s was, heeft nog gewonden geholpen, die “niet goed verbonden” waren. Alles bij elkaar ziet het er nog niet zo rooskleurig uit. Kanonnen komen op de Markt. De dokter heeft al 26 voltreffers op ons huis geteld.

more
more
Standaard

Pantserafweergeschut

H. Mis bij de paters Montfortanen. slecht weer. De Duitsers schieten bij Vondevoort met pantserafweergeschut, gemonteerd op een boerenkar. een brencarrier bij Van Ostade aan de Eindhovensedijk in brand

In de nacht van 26 – 27 sept. zwaar artillerievuur op Oirschot, toren markt en gasthuis.

In het kanaal staat nog maar 1 meter water (wateroppervlakte van het kanaal is 32 meter. Toen nog maar een waterspiegel van 5 à 10 meter.

De sluis in de Haghorst was of beschoten of vernield bij het springen van de brug in Haghorst.

In Straten jongens opgepikt om stellingen te graven in Straten, richting Best. Het kunnen ook Bestse jongens die geëvacueerd waren geweest zijn

Het kan een gerucht zijn geweest.

more
Standaard

De Duitschers hebben blijkbaar feest

Een nacht zoals we er al vele doormaakten. Tusschen de ontploffingen door wordt er toch nog wat geslapen. ’t Regent verschrikkelijk, maar ’t hindert de verkenners in de lucht weinig, dan vliegen ze maar wat lager. Gelukkig, dat er hier nog niets mee gebeurd is. Af en toe zien we ze toch duiken en hooren we ze schieten. We zijn toch weer vol vertrouwen op O.L.Vrouw. Frans laat de Broeder van ’t klooster de beste wenschen met een stuk rundvlees brengen. Hij vertelt, dat er 3 granaten op ’t Sportpark ontploft zijn, en weer wat schade in huis is aangericht. ’t Zal toch wel een geruststelling voor Frans zijn, dat hij zijn vrouw en kinderen zóó dicht bij weet! De Duitschers hebben blijkbaar feest, er moet volop appeltaart en cake gebakken worden en er zijn kisten en kisten druiven aangekomen. Iedere afdeeling krijgt nog een flesch snaps en een kistje sigaren. Later vertellen ze, dat dit alles voor de soldaten aan ´t front is. Ik vraag me af, waar nu eigenlijk het front is? ’t Heete gevecht hooren we in de buurt van Tilburg. In Best vechten af en toe misschien enkele patrouilles, die echter nog steeds niet verder komen dan de Bestsche overweg. En in Oirschot is het meest artilleriegeschut heen en weer. Nellie gaat ‘s middags weer naar Frans. Als ik de kinderen maar over durfde laten, dan ging ik zelf eens naar hem toe. Maar ik vind de verantwoordelijkheid te groot, om die op een ander te schuiven. Tegen 5 uur hooren we ineens een vreeselijk gegier en ’t inslaan van een granaat. Ik voel de druk en zie ’t stof; ’t is dus verbazend dichtbij. Terwijl ik bij de kinderen op de kamer ben, zie ik aan ’t stof waar hij is ingeslagen, vlak bij huis in den akker. Ik neem 2 kinderen mee naar de kelder. De andere twee zaten al juist in de schuilkelder vanwege ’t zeer lage en heftige vliegen. ’t Blijft een kwartier rustig, waarin iedereen weer aan zijn bezigheden is gegaan, ook de pukken zijn op hun gewone plaats. Dan hooren we weer gegier en inslaan nog erger, nog dichterbij. Ik haal de kinderen weer allemaal bij elkaar en vlucht naar de kelder. En terwijl ik nog in de kelder ben met de kinderen uitgezonderd Han, die mij ontgaan is, komt er weer een granaat gieren en inslaan, zóó hard als de vorige, die is weer dichtbij. Enkele seconden later komen er enkele, ook Han, bleek en ontdaan de kelder ingehold. Ze gingen kijken naar de reeds gevallen granaten, en waren halverwege, toen de derde insloeg, n.l. ook in den hof juist op de plaats van de tweede. Takken, van de boomen gerukt, wijzen goed de plaats en de 3 soldaten, die er vlakbij stonden, hebben ondanks hun snelle platliggen niet kunnen voorkomen dat zij alle drie zeer lichte verwondingen, maar vrij flinke kleerscheuren kregen. Volgens de soldaten zijn het Tommys granaten, maar enkele, waaronder ikzelf ook, zijn van meening dat het van ’n Duitsch geschut is, dat van morgen verderop moest worden ingegraven en dat nu geprobeerd is. Temeer daar even later vreemde soldaten en officieren binnenkomen met kaarten. Er wordt gesproken en gewezen en zij vertrekken weer. Niettemin zijn wij er gelukkig heelhuids afgekomen; enkele kleine scherfjes gingen door en langs de in de nabijheid liggende wasch. Dank U, Lieve Heer! Tegen dat we naar bed gaan meen ik ver weg ’t gerammel van tanks te hooren. In ieder geval is er ’n oorverdoovend artillerie-duel boven Oirschot aan den gang. Anderen zijn van meening, dat dit getrappel is van paarden met wagens! ’t Verschil is nogal groot. Toch moet ik de mijne prijsgeven, want na eenigen tijd komen er inderdaad paarden met wagens langs den weg. En ook duidelijk hoor ik, dat het geschut dat in het dorp inslaat, afgeschoten wordt over ’t kanaal. Wordt zóó mijn verbeelding door den toestand beïnvloed? Ik moet op mezelf passen. We gaan naar bed onder ’t inslaan van granaten in ’t dorp. Enkelen blijven nog wat op, doch tenslotte verdwijnen allen.

more
Standaard

Weer drie H. Missen

Een betrekkelijk rustige nacht. ’s Morgens waren er weer drie heilige missen. Zo lang als deze volks-missen zullen zijn moeten we enige minuten vóór acht uur de kapel verlaten, anders is er niet genoeg plaats. Ook broeder Urbanus en Frater Hacking werden vanmorgen (±11 uur) door behulpzame confraters uit het gasthuis gedragen. Ze liggen nu in de recreatiezaal van de broeders. De fraters Spobeck en Lommers liggen nu weer op de ziekenkamer. De granaat in slagen komen nu al dichterbij.

more
more
Standaard

2 Duitschers bij ons aan de deur

Er komen 2 Duitschers bij ons aan de deur, slaan het glas langs de deur er uit om de deur te kunnen openmaken, vragen of we er niet uit moeten, we zegden neen, gelukkig vertrekken ze weer. In vele huizen die leeg zijn halen ze weg wat ze willen hebben. De menschen verbergen wat ze kunnen. Er werd veel geschoten het geheele dorp door dan hier dan daar ook geheele nachten, bijna geen huis dat niet ergens stuk is in het dorp. Mijnheer Pastoor en de Kapelaans zijn bij boerenmenschen de eene hier de andere daar. Er wordt ook H.Mis gedaan in  een schuur waar alle menschen uit denomtrek naar de H.Mis kunnen gaan, ook meeste menschen uit het dorp zijn bij de boerenmenschen.

more
Standaard

Rustige nacht

Rustige nacht. Alleen heel in de verte wat geschut. Sommigen van ons krijgen het te kwaad, vooral door gebrek aan rust. Benen en voeten worden dik van dag en nacht zitten. Het werkt geweldig op je zenuwen; je wordt er prikkelbaar van.

Om kwart over 8 te Communie geweest, gaande lang Heer Rector, die in de deur van de droogkelder stond. Het was in alle opzichten een geestelijke verkwikking. Na het ontbijt zijn ze gaan bakken; toen begon het schieten weer. “Rook uit de schoorsteen!, dus was daar de vijand!”, zo redeneert de Engelsman.Vooral op de boerderij vlogen veel scherven rond. Juist een brief van het Gasthuis ontvangen Er wordt daar geslacht. Het vlees wordt verdeeld onder Gasthuis, Carmel en ons. Keuze in rund- of varkensvlees. Twee leken-verpleegsters hebben de brief gebracht. Nog een aparte brief voor de ZeereerwaardeMoeder; daarin stond o.a., dat Sr.Herma gisterenavond overleden was. Ze was al een paar dagen niet goed, doch het liet zich aanvankelijk niet zo ernstig aanzien.

Vannacht zijn de Duitsers o.a. in het keukentje van de kweekschool geweest, om ongeveer 24.45 uur. Naar de kweekschool geweest om de brandbare stoffen uit de scheikundekast te halen. Wat een verwoesting overal!! “Die spullen” hebben we in de grond gegraven in het buitenhok van de kippen. In de refter van de Ulo zat een Duitser piano te spelen.

Hij ontving ons heel beleefd, alsof wij de gasten waren en hij de gastheer en speelde rustig door!

Goed en wel terug uit de Kweek begon de beschieting weer. Dr.Hagemeijer

Is hier geweest om het been van de Heer Schaberg te behandelen. Ook zijn huis heeft voltreffers. Het kanon, dat eerst bij de boerderij stond, staat nu achter de ringmuur.

more
Standaard

Artillerievuur op Oirschot

Artillerievuur op Oirschot en ook richting de Molen de Korenaar. Vanaf die dag wordt de toren beschoten met houwitsers (Steenovenweg o.a.) Een houwitser is een 25 ponder. De granaat van een houwitser ontploft als ie ‘n doel raakt. Bij de Flak ontploft de granaat ook zonder iets te raken luchtdoelgeschut afstellen op welke hoogte men de granaat wil laten ontploffen (brisantgranaten)

more
Standaard

Nog geen alarm bij de Duitschers

Ik lig met Nellie en de kinderen aan de mooiste kant van ’t huis, doch ook aan de meest kwetsbare en daarom bepraat ik, welke hulp in geval van nood geboden kan worden. Maar dat we er vannacht opnieuw goed van af zijn gekoomen, is niet tegen te spreken. Voortdurend sloegen de granaten in, 3 maal zeer dicht in de nabijheid. Ik ben niet op geweest, hoewel zeer op mijn qui-vive om bij ’t eerste onheil te kunnen handelen. Men is hier van meening, dat het onverantwoordelijk is geweest, dat we op bed gebleven zijn. ’t Is angstig geweest inderdaad, hoewel bidden en nog eens bidden veel rust gaf. Maar vermindert het gevaar, wanneer ik met 4 slapende kinderen opblijf? Zoolang ’t bij de dicht bij ons liggende Duitschers nog geen alarm is, maak ik met de kinderen nog geen paniekstemming. ’t Is daarom niet uitgesloten, dat ik misschien ooit te laat kom, maar bidden geeft vertrouwen en dan zal ik ’t beschouwen als O.L.Heer’s wil. Bespaar me dan zelfverwijten, Lieve Heer. We vernemen al gauw, dat het deze nacht in ’t dorp ontzettend is geweest en er opnieuw heel veel beschadigd is. Frans liet goede berichten overbrengen. De telefooncentrale bij ’t postkantoor is door de Duitschers opgeblazen. Bij Mar. Scheepens op de Bestscheweg is voor ’t huis weer ’n munitieauto in brand geschoten, gelukkig zonder verdere ongelukken. In Best, d.w.z. onder de

geëvacueerden op de Piekenhoek, zijn weer 4 slachtoffers van een inslaande granaat: 1 vrouw en 3 kinderen. En van ’t front vernemen we, dat de Engelschen bij Millingen over de Duitsche grens gegaan zijn, dat het Engelsche hoofdleger bij Reusel en Arendonk is. We geven ons zelf dus nog weinig bevrijdingskansen. Intusschen vliegen weer massa’s verkenners heen en weer. ’t Vliegveld bij Eindhoven zou weer in gebruik zijn genomen, door de geheele bevolking is dat in 3 dagen tijd klaargemaakt. Af en toe horen we artilleriegeschut. De soldaten bij ons repareeren en probeeren een mitrailleur onder geweldig veel lawaai. De kinderen wennen al heel goed aan de knallen en blijven rustig. ’t Is voor Moeder Kemps wel eens een puzzle om 22 hongerige monden en magen te vullen. Maar we hebben ’t best onder haar vleugels. ’s Middags komt Frans bij ons kijken. Wij zijn blij elkaar en de kinderen weer te zien. Hij geeft ons moed met te zeggen, dat het zoo nog wel een maand kan blijven ! Maar nieuws heeft hij ook niet. In ieder geval schijnt onder de troep, die op ’t Sportpark en in huis is, discipline en orde te zijn. Tot nu toe vermist hij nog niets. Na enkel uurtjes gaat hij weer; ’t was een zeer welkome afwisseling. ’t Is bijna geen oorlog meer!! Schieten hooren we alleen nog maar veraf in de richting Boxtel en Tilburg. Alleen de vliegtuigen getuigen nog van groote activiteit. ’s Avonds meenen enkelen, dat er tanks over de weg Best-Boxtel rijden. Als ik ga luisteren, hooren we niets meer.

more
Standaard

Granaten gierden over het huis

Een zeer onrustige nacht gehad. De granaten gierden over het huis en men kon ’s morgens overal de scherven vinden: onder andere in de serre. Vooral om 2:00 uur was het lawaai zo hevig dat vrijwel de hele communiteit beneden was. Velen durfde niet meer naar boven. Pater Kaptein met enige fraters hebben in de kolenkelder geslapen. Gedurende deze aanval kwam ook nog een scherf in het huis van van der Heijden (naast Driekske) waar een vrouw in de schouder werd gewond en een jongen in de hand. De paters Kaptein en Hermans zijn er ondanks het levensgevaar (scherven en eventuele ontmoeting met Duitsers) op afgegaan om hulp te bieden en gedurende de voormiddag werd gewerkt in de kolenkelder: de kolen werden op een hoop gelegd en een flinke hoeveelheid stro aangevoerd. Het gasthuis heeft vannacht 12 voltreffers gehad: daarom werd ±12 uur frater van Geffen naar ons klooster gebracht. Zijn ziekte is zeer ernstig en besmettelijk. Pater Overste verbood ten strengste alle bezoek. Vervolgens maakte Pater Overste bekend dat de studiezaal zo vlug mogelijk moet ontruimd worden voor zieken uit het gasthuis. Van de bovenste gang (waar de meeste fraters zich toch al niet veilig voelden ‘s-nachts) werden bedden afgehaald. Voor matrassen zullen de zusters zorgen. Het was een hele bedrijvigheid ’s namiddags. Tegen vier kwam de eerste groep zieke oudjes: ik heb mijn wagen volgeladen vol met oude…;. Ook de twee zusters waren meegekomen. Het huis is natuurlijk stampvol en de broeders hebben ontzaggelijk– veel werk. Voortdurend moet brood gebakken worden.

more
more
Standaard

27-28-29 en 30 september

Gesproken wordt over een totale evacuatie van alle wijken. Bevolking wordt zeer zenuwachtig. Aanwijzing van broodbonnen. Bakkers opnieuw bevoorraad Alle pakhuizen nu helemaal leeg gehaald

 

more
Standaard

Aardappelen schillen

Na de jongens worden nu ook meisjes opgepikt voor het schillen van aardappelen.

Duitsers trekken terug uit  Best en maken stellingen in Straten die door opgepikte  boerenjongens (Willem  van Hout e.a.) moeten  worden gegraven.

more
Standaard

Stille nacht

Vannacht is ’t zóó stil geweest als in geen weken. Ik heb geen enkele ontploffing gehoord. In de verte moet wel mitrailleurgeschut geweest zijn. Maar we zijn juist op, of in de richting Boxtel-Liempde begint een geweldig artillerie-duel, gesteund van vliegtuigen. Later vernemen we, dat er nu in Olland gevochten wordt. ’t Gaat hard. Om 11 uur ga ik een paard met longontsteking inspuiten. Op de terugweg bemerken we aan drie kanten vuren! Er wordt gevuurd over Oirschot heen in de richting Boxtel. Dan vallen er granaten in de Notel; blijkbaar wordt de weg onder vuur gehouden. En ’t derde vuren is onder Liempde. We hooren de granaten langs ons gieren en gooien ons plat op de grond. ’t Gaat langs ons heen, nog op flinken afstand. Tevens wordt er in die richting door enkele jagers iets onder schot genomen. We zien ze achter elkaar duiken, schieten en stijgen; ze blijven cirkelen en herhalen hun vuren, totdat we een zware, zwarte rookwolk zien opstijgen. Dan vliegen ze terug en wij gaan ook naar huis. Intusschen zijn er berichten binnen, dat Schijndel vrij is, maar plat geschoten is. Rooij is ook vrij en verder een lijn die van Eindhoven over Rooij-Grave naar Nijmegen loopt. Op de weg onder Oirschot is opnieuw een auto in de lucht gesprongen. De boosdoener schijnt de Tommy te zijn. Hij zou ’s nachts over ‘t kanaal komen om op de weg landmijnen te leggen. ’t Kanaal zou bijna droog zijn, in ieder geval doorwaadbaar. Hoewel ’t mij wat phantastisch klinkt, laat ik het maar zoo. Moeder Kemps is nog niet in orde: hartkloppingen. Onze paarden maken het gelukkig nog goed. In Best zouden reeds 23 burger slachtoffers zijn. In Oirschot nog steeds één, hoewel de gevallen met scherfwonden steeds grooter worden. Vanmiddag is er weer grondvuur in de Notel, het kost 3 slachtoffers aan gewonden. In aansluiting hierop wordt de toren weer onder vuur genomen. We kunnen ’t van ‘t Huufke af zien. Groote stof- en rookwolken komen er uit en we zien de granaten midden in de toren ontploffen. Maar nog steeds staat hij er.

In de richting Liempde is nog voortdurend vuren. Dan komen tegen 6 uur opnieuw geallieerden bij ons aan. De spoorbaan moet binnen de 3 km ontruimd zijn. Nogmaals moeten deze menschen een ander onderdak zoeken. En wanneer is ’t einde daar? We beginnen weer hoop te krijgen, als tegen den avond eenige paarden en wagens gaan vertrekken. Maar de Duitsers vertellen zelf, dat ze naar een andere Dienststelle in Tilburg en Dordrecht overgaan, waar ze met minder materiaal zitten. Dus nog steeds is er ’n commando en ’t is ook geen op zichzelf opereerende troep, die hier bezig is. Weg onze hoop!

more
Standaard

Rustige nacht

De nacht is tamelijk rustig geweest. Degene die hun kamer verlaten hadden om elders een veilig heenkomen te zoeken waren allen tevreden. Wel was de lucht wat droog of het stro wat hard, maar ja: het is nu eenmaal oorlog. We moeten ons trouwens wel wat beperkingen opleggen vanwege de geëvacueerden. De laatste dagen hoorden wij geen nieuws meer, maar gisteravond heeft de  familie van Cuijk (die gedurende de nachten in de patersalon zullen logeren) ons meer zo’n ding bezorgd, waarmee nieuws te beluisteren valt. Pater Overste wees er ons vanmorgen na het ontbijt op, dat er wat betreft de geëvacueerden, de grootste reserve in acht moeten nemen. Voorts werd gewaarschuwd voor sensatie zucht. De berichten die de radio ons vanmiddag doorgaf, waren niet zo verheugend (nederlaag bij Arnhem). Het schijnt dat de bevrijding hierdoor verlengd en verergerd gaat worden.

Verschillende geëvacueerde huismoeders hebben zich georganiseerd om voor ons de was te doen. Vanmiddag heeft dan ieder (het werd hoog tijd) een hemd en onderbroek plus zakdoeken ingeleverd. Het gevalletje staat nu bij Doris Habraken reeds in de week. Frater Trek heeft zich verdienstelijk gemaakt door met de jongens der gr evacueerde families soldaatje te spelen. Ze noemen hem waarachtig al kapitein. Reeds heeft hij plannen om morgen op de vijver invasietje te gaan spelen.

more
more
Standaard

Hevige beschieting

Vannacht hevige beschieting: zijbeuk van O.L.vrouw in de kapel verschillende voltreffers, ook een in de Franciscuskamer (kweek).

Deze morgen om kwart voor 8 te Communie, daarna H.Mis in de keldergang, tegenoverde stoomkelder. Dit was de eerste H.Mis sinds vrijdag. Wat waardeert men nu de H:Mis en de H.Communie.

We vrezen, dat heel de kapel, klooster en kweekschool weggeschoten zullen worden. Het staat de oorlogvoerenden in de weg. God alleen kan uitkomst geven. Het zijn zware dagen, de stemming is down, hoewel iedereen het voor een ander wil verbergen. In het donker, tijdens het gebed, valt er hier en daar menig traantje. Het vraagt ook zoveel van je uithoudingsvermogen! De angst voor het onzekere neemt toe. We zoeken wat afleiding in voorlezen van een mooi boek.

Heel de morgen kanongebulder en overtrekken van vliegtuigen. Uit de kapel worden missaals en breviers gehaald, vooral Sr.Clementine .z . g . maakt zich verdienstelijk. Haareerwaarde zou alles willen redden, maar begint in te zien, dat ze het nergens veilig kan opbergen. Wat gisteren nog gespaard was, is vandaag verwoest. Tussendoor bidden we veel en vurig en met veel aandrang. O.L.Heer stelt ons vertrouwen zwaar op de proef. Ondanks ons gevoel willen we toch op Hem blijven hopen!

Deze middag weer voltreffers op de kapel en boven de ramen van het priesterkoor. Het Franciscusbeeld is van de Communiebank afgevallen, ongeschonden! Een stuk van de geel-bruin-boog er boven is eruit geschoten, door een bank heen, achter in de kapel.

Bericht van het Gasthuis: Sr.Herma wordt daar in een apart gezegend graf (voorlopig) begraven.

Vannacht 12 voltreffers op het Gasthuis: zusters en zieken ongedeerd Alle ruiten van het huis stuk; kapel beschadigd. Men heeft 12 moeilijk vervoerbare zieken met een paar zusters naar de Paters Montfortanen gebracht; ook van ons gaan er een paar zusters heen om te helpen. Sommige zusters worden ziek en erg moe. Daarom een paar matrassen en

kussens op de grond om hen te kunnen laten rusten. Ze wisselen elkaar ‘s nachts af.

Kanongebulder en mitrailleurgeratel is deze middag niet van de lucht. Vanavond zeer hevig: het voorste deel van de boerderij stuk, het trappenhuis van het Noviciaat, door de buitenmuur van de Kweekschool, overloop bij de Ulo, in Ie en 2e Ulo gaten in het plafond.

 

28 september

 

Een rustige nacht. In de verte zwaar geschut – deze morgen H.Mis en H.Communie. Om de andere dag wassen we ons een beetje in de stoomkelder. Ook wordt er iedere dag de was gedaan (vandaag broeken, morgen bandjes , enz.) De telefoondraad rond het huis is weggenomen, zover we kunnen zien. Dr.Scholman geweest. Er zou een sluis stuk geschoten zijn, het water in het kanaal 2,5 _m. gezakt.

Alle beelden zijn uit de kapel gehaald, idem de kerkboeken, harmoriuums, Kruisweg enz. Bij de Heer Rector in de kelder lopen de muizen over de verwarmingsbuizen!

Sr.Prisca is bedroefd, zou zo graag naar Brasil willen en wanneer kan dat nu? Wij willen ook wel!

more
more
Standaard

Han is jarig

Han is jarig: 7 jaar! Manneke, volgend jaar beter, maar de herinnering aan deze verjaardag moet voor je geheele leven blijvend zijn: Hollander in hart en nieren! Ik ben bijtijds op, om met hem en Tineke naar de Paters naar de H.Mis te gaan, maar nog juist zie ik

de laatste auto’s ’t erf afrijden. Hoerah, ze zijn vertrokken! Maar eigenlijk is ’t maar ’n verhuizing, want nu zijn er Hedel en de Krukkert weer goed mee. Enkele boerderijen blijven hier echter nog door de Duitschers bezet. Tijdens de H.Mis hooren we een kort, maar heftig mitrailleurgevecht, dichtbij. ’s Middags komt Frans feliciteren en de fam. Smits en Kemps tracteert ons op appelbeignets, Hans gekozen lekkernijtje! ’t Is heerlijk. We gaan nog even naar ’t paard bij Habraken kijken en zien tusschen hun en ons een licht geschut, zeer verdekt opgesteld staan. ’t Is anders betrekkelijk rustig aan onze kant. Af en toe hooren we ’t geschut van over ’t kanaal in ’t dorp of ernaast knallen, maar ’t kan ons hier nog niet bereiken. In ’t dorp moeten Jef Timmer en nog enkele anderen hun huis uit, terwijl ’t geschut op ’t Sportpark met bemanning ineens verdwenen is. Menschen uit Spoordonk vertellen dat er in Tilburg hongersnood is en denken ’t ergste van den toestand, nu al ’t materiaal aan dien kant van ’t dorp is terecht gekomen. ’t Lijkt inderdaad een terugtrekking, maar dan toch maar een van 1 ½ – 2 km. In de lucht is nu vlak boven ons ook minder activiteit, zonder te kunnen zeggen, dat het op de een of andere plaats heel erg is. In ’t dorp komen ook minder granaten terecht, hoewel ’t daar natuurlijk nog steeds levensgevaarlijk blijft. ’t Gasthuis brengt zijn liggende patiënten naar de Paters over.

more
Standaard

Rode kruis vlag uit het venster

De nacht was weer rustig. In de voormiddag is de rode kruis vlag uit het venster van P. Somers’kamer (dus boven de ingang) uitgehangen. Een Duitse soldaat (van het rode kruis) had dit aangeraden, omdat de geallieerden zeker niet hier op zouden schieten. De dag blijft overigens vrij rustig. Aan wat gedreun en afweer raak men zo gewoon, dat zoiets nauwelijks meer in tel is. De fraters Marccurie, Kooijman, van Esch en nog enige anderen zijn begonnen met bedelen bij de omliggende boerderijen voor onze zieken, die natuurlijk grote behoefte hebben aan versterkende middelen.

more
Standaard

H. Michael bevrijd ons van onze vijanden

H.Michaêl, bevrijd ons van onze vijanden!

Een rustige nacht en voormiddag. Weer H.Mis en H.Communie. De knechts komen ook in de H.Mis. Bernard dient als misdienaar.

Vanmorgen is molenaar van Loon geweest. Hij was bang, dat wij niet meer te eten hadden en bracht wat puddingpoeder. De knechts wilden naar het Hof gaan, om te zien hoe alles er uitzag. De voorkant van onze kapel erg geschonden. Het beeld van O.L.Vrouw (boven in de nis aan de buitenkant) lag in gruzelementen voor het huis. Toen ze er stonden te kijken, werd er op hen geschoten en ze kozen het hazepad; ze waren dus gauw terug!

Een kijkje op de Kweek wezen nemen, nogal goed; rectoraat onbeschadigd b.v. de ramen. De Montessorischool heeft een voltreffer .

De voeding is nog zeer goed. Zojuist is er weer gebakken: 60 broden voor twee dagen. De toren heeft al grote gaten.

Om ongeveer 13.00 uur twee Duitse soldaten aan de deur, die in de kelder willen. Ze dachten, dat het een openbare kelder was. Ze kwamen uit Frankrijk. Onze kelder was voor 200 zusters o.a. T.B.C.lijdsters! Ze zijn naar de omliggende huizen gegaan.

Ieder zoekt zijn eigen verpozing: een boek, een breikous, enz. De verveling is voortaan groot. Nu het wat rustiger wordt, gaan we weer eens wat oplopen. Sr.Honorine en Sr.Euphemia zijn naar het Hof geweest. De Duitsers zaten erin. De buitenkant is gaaf.

Op de grote speelplaats zijn de gestolen sleutels van de Kweekschool ge­ vonden. Alle ruiten in de buitenschool zijn zo ongeveer stuk.

Vandaag 300 pond rundvlees ontvangen tégen normale prijs, gebracht door· het Rode Kruis, een Pater Montfortaan en onze Bernard.

We zijn nu een week in de kelder. Ik had niet gedacht, dat we het er zo lang in zouden volhouden. Mocht het toch gauw tot een einde komen!

Na de middag veel geschoten: granaten van alle kanten.

more
Standaard

Geschut

Tussen Oostelbeers en De Baest werd na de bevrijding van Middelbeers nog dagenlang (10? ) gevochten . Navragen bij Schilders in Beers.

Belangrijk. Vermoedelijk is het geschut op de steenovenweg de 27e daar neergezet. Eerder schoten ze vanaf richting Wintelre en ook wel richting Acht

 

more
Standaard

Rustig slapen

We slapen tegenwoordig rustig. ’t Is of de oorlog met al zijn verschrikkingen op een klein afstandje langs ons heen is gegaan. Maar we moeten benijd worden, er moet dus iets gebeuren en we houden ons vóór, dat we eigenlijk nog niets meemaakten. Volgens schattingen zou er nu in Hilvarenbeek flink gevochten worden. Ik vraag me af – als dat zo is – is dat dan ’t leger, dat reeds in Oirschot aan ’t kanaal kwam, of is het een leger dat uit België aanrukt? De radio schijnt gezegd te hebben: nog 8 km van Den Bosch af. Niet onmogelijk, aan het schieten te hooren tenminste, maar ’t is vandaag dien kant uit veel rustiger. Af en toe komt een geschut hier dichtbij in actie, hooren en zien vergaat dan. We raken getraind in het plat neervallen, wat we automatisch doen, zoo gauw we iets dichtbij ons hooren. Vanmorgen lag ik met de drie kinderen midden in de brandnetels in een sloot! Maar ’t ging netjes langs ons heen. Om 2 uur hooren we in de verte, richting Tilburg, een flink bombardement. Even later komen massa’s bommenwerpers hoog over. Zo komen uit het Zuiden en vliegen Noord-Oost. Om 6 uur wordt onze prachtige toren weer onder vuur genomen. ’t Is heviger dan eergisteren. We zien stof- en rookwolken aan alle kanten en af en toe gesteente naar beneden vallen. Hoe zal hij eruitzien en wat zal er nog van overblijven?

more
Standaard

Best bevrijd?

Best zou bevrijd zijn. De laatste dagen zijn erg rustig geweest. Wel ging vanmiddag een zware macht bombardement vliegtuigen over. Daar de broeders het zo druk hebben, steken de fraters hun armen ook ijverig  uit de mouwen. Enigen hebben de gangen geveegd en geschropt, de kapel, weer andere zorgen voor de wateraanvoer, wat een hele affaire is. Nu is naast de filter een pomp geplaatst op de filterput, zodat we nu dicht bij kunnen halen.

Het aantal evacués die ons huis betrokken hebben, neemt nog steeds toe. Op de middaggang zijn bezet: de bibliotheek, de tweede … , de daartegenover liggende kamer. Beneden is het heel oude gedeelte in beslag genomen. In het nieuwe huis is de logeerkamer beneden ingenomen door een meisje dat erg T. B. C. is. Enige kamers verder ligt frater van Geffen, weer even verder (naast de kleermakers) een roodvonk patiënt, verpleegd door G. Tesser. In de bidzaal liggen die oudjes uit het gastenhuis die niet meer …. volgen kunnen. Drie zusters zijn belast met de verpleging, geholpen door enige meisjes van het rode kruis Tegen zeven uur moet het zoontje van de smid Louwers verbonden worden en naar het gasthuis gedragen. De jongen was in het been door een scherf getroffen. Na het avondgebed hadden we gedurende enige minuten het schieten zeer dichtbij, want het huis rammelde ervan. De evacués vluchten naar beneden. Blijft toch betrekkelijk rustig. Fr Jenniskens heeft een  scheersalon geopend voor de  evacués.

more
more
Standaard

Treurige ontdekking

Een rustige nacht, H.Mis en H.Communie in de Kelder. Treurige ontdekking in de Kweekschool. Wat een vandalisme!! In natuurkundelokaal – kamertje – studieklas, klas van Sr.Electa: alle doosjes opengemaakt, de inhoud

over de vloer tot in de gang toe. Dropjes, pepermunt, hoesttabletten met trommels en al meegenomen. Ook scharen en mesjes v.d. biologie, gedeelten van de instrumenten “georganiseerd” gestolen. Het is verschrikkelijk. Veel stuk getrapt. Wij hebben er nog wat uitgehaald. Boeken laten ze ongemoeid. De eikenhouten kast in de recreatiezaal ingeslagen. Andere eikenhouten kasten opengebroken. De bibliotheekkast ingeslagen.

Geruchten: Bladel bevrijd. Ook Best. De Duitsers zouden uiterst bang van de naderende Tommys zijn. We zouden er goed vóórstaan! Weinig geschoten tot 16.30 uur. Nu weer wel. Vanavond de petroleumlampen aangemaakt, Die Dr.Scholman ons bezorgd heeft. Kleren, breekwaar enz. van de familie Schaberg uit het Rectoraat gehaald. De officieren zijn weg, de kleren van Mijnheer Schaberg zelf zijn meegenomen.

Vanmiddag een broeder Montfortaan geweest. Langs het kerkhof komende, werd hij gewenkt door de schilder Kruysen (72) en een Duits officier. Kruysen moest door de Duitser doodgeschoten worden, omdat hij volgens zijn zeggen twee Duitsers had doodgeschoten. De broeder moest getuige zijn.

Blijkbaar hadden beide een glaasje te veel op, maar het is toen niet gebeurd.

more