Oorlogsnieuws

Na een rustige nacht worden we vroeg in de morgen gewekt door een zeer heftig artillerievuur en werkelijk niet zóó ver weg. ’t Is Eerste Vrijdag en we gaan allemaal naar de H.Mis. Daarna gaat Frans op oorlogsnieuws uit. Als hij terug komt weten we dat de Tommies 2 km van Breda en 5 km van Tilburg af zijn. Van deze omgeving werd niets gemeld officiëel, maar inwoners vertellen, dat Boxtel gevallen is en nu om Esch, dus dichtbij, gevochten wordt. We kunnen ’t niet gelooven. (..) We vernemen, dat er om de Dungensche brug gevochten wordt. In ieder geval is er in die richting een doorloopend artillerievuur en zijn de vliegtuigen zéér actief. Deze dag kenmerkt zich bijzonder door een geweldige activiteit, zoowel in de lucht als op ’t land, maar ’t is nog behoorlijk van Helvoirt verwijderd. In den middag komt er een ontelbaar aantal bommenwerpers overvliegen ; we zien ze heen en terug vliegen, ± 2 uur tusschentijd. En in dien tijd doen een viertal jagertjes zéér kortbij een aanval op een zeker doel, we vermoeden den rijksweg. We ondergaan een herinnering aan zoovele aanvallen. ’t Blijkt later, dat het gericht was op een aantal auto’s, die reeds 14 dagen langs de weg liggen en niet verder konden! En dan gaat het licht weer aan. Hemel, wat een weelde. Na ’t souper zitten we zelfs bij Pastoor op zijn kamer onze voeten te warmen bij ’t electrisch kacheltje. ’t Is een genot! En we voelen ons behaaglijk en ook moe na een flinken waschdag. Want eindelijk konden we ons nu eens verschonen en flink wasschen. Niet te laat zoeken we ons bed op, maar bespreken eerst ’t nieuws van den Philips zender.

Comments are closed.