Feest van pater provinciaal

Feest van pater provinciaal. Veel feestelijkheid kom er dit jaar vanwege de toestand niet. Frater Klijs speelde harmonium onder de communiteitsmis. Er gaan geruchten dat Amerikaanse parachutisten langs het kanaal trekken om zo Oirschot te bereiken. Best schijnt afgesloten te zijn. Pater Polder was vanmorgen in de refter. Hij heeft hier ook mis gelezen; daarmee is de pater weer vertrokken. Van de kant van Oirschot klonk in de voormiddag hevig vuren. Tegen 11:30 uur kwam een hele groep Duitsers uit de richting Best voor ons huis door (Kasteelpad): zouden ze terugtrekken? Voorzichtig nu met uitingen. Plotseling dring het gerucht tot ons door dat de Tommy’s bij Vessem zitten en dat heel spoedig het front hier kan komen. Pater Overste raadde ons na het diner aan een klein koffertje te maken met het aller aller noodzakelijkste, ingeval we onverhoeds en in alle haast vluchten moeten, Want we vertrouwen op het huis en de schuilplaatsen, maar ja het zou kunnen gaan zoals in Best waar de mensen bevel krijgen ogenblikkelijk te vertrekken.

De kerktoren van Oirschot schijnt door granaten getroffen te zijn. Een dode en enige gewonden zouden er reeds onder de burgers te betreuren zijn. Pater Overste zei vanavond dat we, om geen verkeerde indruk te geven, maar niet op onze instrumenten moeten spelen.

Comments are closed.