Zusters slapen onder het zangkoor

De Zusters Carmelitessen gingen Zondag’s 22 Oct weer terug naar de pastorie en namen haar intrek in de zaal, maar sliepen ’s nachts nog in de kerk onder het zangkoor.

Comments are closed.