Zondag “Da Pacem”

Zondag “Da Pacem”. De missen waren voor de gelovigen om 7, 8 en 10 uur. Wij hebben de mis van zeven uur en negen uur (korte Hoogmis met één heer). Gisteren was voor de parochianen ook gelegenheid om te biechten geweest van 4 tot 7 uur. De biechtstoel is in een zijkapelletje. Zo goed en zo kwaad dit ging hielden we vandaag ook Recollectie tot vier uur. Na het diner waarschuwde ons pater overste, zeer voorzichtig te zijn in onze uitlatingen. Het schijnt dat er spionnen in het dorp zitten. Even voor tweeën reed een Duitse rode kruis auto voor, om enige bedden met matrassen te halen. Een uur later werden pater overste en Pater Tessen bij twee gewonde Duitsers geroepen bij de boerderij van de Biggelaar. Toen Pater Overste even in een greppel dook om zich te dekken tegen juist aansuizende granaten, viel hij met zijn hand in een gla scherf. Een lichte verwonding.

Om 5:00 uur was lof met Rozenhoedje voor het volk. Enige fraters waren aangewezen om te zingen. Om 6:30 uur was het gewone lof voor de communiteit.

We hebben nu 20 zieken in huis, 73 evacués ,75 paters broeders en fraters.

Comments are closed.