Vanmorgen een Duitser hier

 Deze morgen een Duitser hier, die zegt, dat ze ons niet meer kunnen “beschermen!”  (nog steeds die hoogmoedswaanzin bij een bijna verslagen volk !).

Alle kogels, die ons zullen treffen zullen Engelse kogels zijn! Ze moesten ons helaas verlaten! Wij denken er enigszins anders over!! Aan het ontbijt aankondiging, dat de bruggen opgeblazen worden. Ze deden hier, of dat niets was, want een Duitser had gezegd, dat het gebouw daardoor niet zou beschadigd worden, wel wat ruitenschade!! Het is er nog geen 25 meter vanaf! Weldra komt het bevel: binnen 10 minuten in de kelder!

Hevige knallen! Het is, of alles boven ons hoofd in puin valt! Dit moet herhaald worden, want de betonnen brug is niet volledig genoeg vernield. Zo tot 2 à 3 keer. Schouder aan schouder staan we in de kelder!

Vandaag bekend, dat Oirschot bevrijd is! We waren te angstig om blij te zijn; we namen het voor kennisgeving aan, hoopten, dat het waar was en wij ook spoedig aan de beurt waren!

Om 13.30 uur beschieting! Ik heb in de gang gestaan; eerst om 15.45·u ben ik de kelder in gegaan, toen werd het heviger.

Juist op tijd!

Uren aan één stuk beschieting van de toren en het klooster. Het was vreselijk angstig . Op een gegeven moment komt er nog een Duitser door de kelder met het smoesje, berichten te moeten overbrengen  van de brug  naar de toren. Hij was op de naaikamer, lag op zijn knieën door het raam te .gluren.

Vlak vóór de kelderopening opeens een donkerrode vlam,± 15 cm. hoog, ging op de stenen gauw uit! Zou die Duitser met een handgranaat gegooid hebben om brand te veroorzaken?

Ondertussen gaat de beschieting door! Geroep: De boerderij staat in brand! Het is niet te blussen! De knechts hebben het vee losgemaakt en weggedreven, de wei in; ze hebben gered, wat te redden was! De oude schoolbouw en ook de nieuwe staat in brand! Het is goed te zien, dat de Duitsers dit gedaan hebben door brandende voorwerpen door de ramen te werpen. In de nieuwe schoolbouw is het gauw geblust. In de oude gaat het moeilijker met emmers water en de glazenspuit! De novicen en jonge zusters en Rode Kruis maken zich zeer verdienstelijk.

Rond de Moergestelse weg en de brug veel branden, aangestoken door de Duitsers.(“De Engelsen hadden nog geen schot gelost, toen ze onze boerderij al zagen branden”, zeiden ze. Of het waar is?

Bij de Stroom staan Engelse tanks. Toen alles stevig brandde, hield het vuren op. De tanks waren weer terug naar Moergestel.

Pastoor en Dokter geroepen voor een bediening op de Moergestelse weg. Ze zijn niet teruggekomen.

Comments are closed.