Ontbijt met een dreun

Vanmorgen om 8:30 uur (onder het ontbijt) ging er een dreun door het huis. Zou dat een brug zijn. In ieder geval liepen we allemaal naar boven om deuren open te zetten. Vandaag moeten er appels geschild worden voor de winter. Pater overste zei dat we ons maar bezig moesten houden. Frater J. Wijnen heeft reeds voorbereidende maatregelen getroffen voor de aanstaande nederfeesten. De vlaggenstokken liggen al gereed. Er zijn ook Duitsers in het dorp gekomen Zelfs in Straten. Het Kanaal zal schijnbaar verdedigd worden. Dit verwekte nogal ongerustheid in het scholasticaat. Verschillende confraters begaven zich ijverig aan het kuilen graven. Voor het geval dat de kanonnen te erg beginnen te blaffen. Na het souper zei pater overste dat de Duitsers meer aan het vertrekken zouden zijn. In ieder geval moesten we niet te veel bij elkaar blijven staan als de Engelse vliegtuigen overtrokken. P. Polder kwam naar het souper de voet uit Eindhoven terug (fietsen durft hij niet: de rijwielen worden zomaar afgenomen op straat).         In het park wordt gewerkt aan schuilplaatsen, vooral frater J. Hubers werkt zeer hard. Het avondgebed moesten we afzonderlijk bidden, want het begon juist zo hard te knallen, dat het in de kapel alles behalve veilig leek. Enige fraters die op de kleine tour in het half duister hun avondgebed baden, kwamen eensklaps halsoverkop terug rennen: Duitsers in het park. Iedereen natuurlijk naar binnen bleken het broeder  Odulf en een boerenknecht te zijn geweest. Tussen negen uur en 9:30 uur vanaf een geweldige slag, die lang bleef nadreunen. De nacht verliep rustig. Zouden morgen de Tommys komen. De Nederlandse grens schijnen ze nu toch werkelijk overschreden te hebben.

Comments are closed.