Maria geboorte

Maria geboorte. Vandaag hernieuwden wij allen weer de gelofte terwijl om 9:15 uur de plechtige Hoogmis begon, waar onder onze oudste confraters de eeuwige geloften afleggen in de handen van pater Overste. Tot zijn grote spijt was Pater Provinciaal dit jaar niet kunnen komen. De volgende fraters werden ge profest: Jos Colijn, Willy Bosch, A van der Vleuten, H Wijnen, A Nuysters, J. Vroemen, H. Smit (die nog op III theologie zit) H. van Druten, M. Kuipers, P. Moors, J. Blokker, G. Kortleven, P. Hermans, A. Fransen, B. Van Overdijk, J. Hacking, L.Jansen, Aug. Wintraechen.

’s Middags kwam bericht van het bisdom dat Mgr. zondag aanstaande niet kan komen. Heel begrijpelijk in deze toestand. Ook maakte pater Overste ons vanavond bekend dat we om 8:00 uur niet meer op grote tour mogen, wegens de door de Duitsers afgekondigde uitzonderingstoestand. Op groepen van vijf man wordt geschoten. Het nieuws van Breda bleek vals te zijn.

Comments are closed.