Fraters blijven in het park

Vannacht is er niets gebeurd. We hebben dus voor niets in de tocht gelegen. Aanhoudend vliegen formaties van Engelse jagers over, die meer dan eens hun mitrailleurstreinen laten ratelen op of auto’s ergens in de omtrek. Nog steeds wachten we op het ontploffen van de bruggen. Aan het diner werd gezegd dat het om vier uur te verwachten was. De meeste fraters blijven in het park. Maar ook vandaag gebeurde niets.  Pater Overste zei ons vanavond de deur maar dicht te laten. Bij de eerste knal echter zal alles open gegooid moeten worden.

Opmerking: broeder Pernigrin is met het broodkarretje naar Eindhoven gegaan dezer dagen en er zonder terug gekeerd. Opgeëist door de Duitsers.

Comments are closed.