Standaard

De menschen uit Spoordonk

De menschen uit Spoordonk zijn er ook uit gemoeten aan de kant van het kanaal, aan den anderen kant mogen ze nog blijven wonen.

In sommige huizen zijn wel 60 – 100 menschen bij een

Op het klooster is een granaat gevallen, eene Zuster is gedood (A.Rijnen)

more
more
more
Standaard

Duitsers met grooten spoed vertrokken

Alle zieken uit het groote klooster moeten naar Tilburg vervoerd worden. Dit is niet meer gebeurd.

‘s Morgens zijn met grooten spoed de Duitschers vertrokken op weg naar Oisterwijk, hebben onderweg boomen afgezaagd en dwars over de weg gelegd, alle bruggen zijn gesprongen om de weg te versperren.

more
Standaard

Onderdirecteur boterfabriek

Dekkers den onderdirecteur van het boterfabriek is over het kanaal gezwommen, naar de Engelschen gaan zeggen, dat de Duitschers weg waren, dat is een groot geluk geweest voor Oirschot en Spoordonk want het was bepaald om geheel Oirschot plat te schieten dien dag toen werd alles veranderd. Om 4 uur komen al Engelsche wagens van Best en rijden naar Oisterwijk.

 

more
more
Standaard

NSB ‘ers

Nog geheel den dag zware tanks, voetvolk en auto’s gereden, tanks met geheele ijzeren bruggen en booten. 200 Duitsche krijgsgevangenen gemaakt. De N.S.B.ers zijn vastgezet , moeten puin ruimen in het dorp.

more
more
Standaard

Veel schade!

we zijn naar huis gegaan, in ons huis zag het er erg uit, met de granaat veel kapot, toen we eruit waren was er veel gestolen en alles overhoop gegooid, goed dat we veel verborgen hadden in den grond in kisten want alle goede dingen hadden de Duitschers en slechte burgers gestolen tot zelfs geiten, varkens, kippen, wollen dekens enz. enz. toen we thuis kwamen hadden de Engelschen in ons huis geslapen.

De kerk kan niet meer gebruikt worden, de klokken die de Duitschers moesten hebben zijn weg. We hebben vier zondagen in het Gasthuis de H.Mis gehoord, toen is het Bondsgebouw of Parochiehuis weer in

 

more