Zouden de ondergrondsche strijders hun teeken gehad hebben?

In de omgeving zijn 46 telefoonkabels doorgesneden. We bemerken niets van represaillemaatregelen. Nog steeds terugtrekkende troepenbewegingen, ook manschappen worden met auto’s vervoerd, alles richting Best.

Comments are closed.