Totale ontruiming

Totale ontruiming van dorpscentrum. Enkele minuten tijd is maar gegeven. Men kan practisch niets meenemen. Ongeveer 6000 mensen zitten nu in genoemde wijken en Spoordonk. Begonnen met levering van varkens voor de slacht.

Comments are closed.