Rustige nacht

Rustige nacht. Alleen heel in de verte wat geschut. Sommigen van ons krijgen het te kwaad, vooral door gebrek aan rust. Benen en voeten worden dik van dag en nacht zitten. Het werkt geweldig op je zenuwen; je wordt er prikkelbaar van.

Om kwart over 8 te Communie geweest, gaande lang Heer Rector, die in de deur van de droogkelder stond. Het was in alle opzichten een geestelijke verkwikking. Na het ontbijt zijn ze gaan bakken; toen begon het schieten weer. “Rook uit de schoorsteen!, dus was daar de vijand!”, zo redeneert de Engelsman.Vooral op de boerderij vlogen veel scherven rond. Juist een brief van het Gasthuis ontvangen Er wordt daar geslacht. Het vlees wordt verdeeld onder Gasthuis, Carmel en ons. Keuze in rund- of varkensvlees. Twee leken-verpleegsters hebben de brief gebracht. Nog een aparte brief voor de ZeereerwaardeMoeder; daarin stond o.a., dat Sr.Herma gisterenavond overleden was. Ze was al een paar dagen niet goed, doch het liet zich aanvankelijk niet zo ernstig aanzien.

Vannacht zijn de Duitsers o.a. in het keukentje van de kweekschool geweest, om ongeveer 24.45 uur. Naar de kweekschool geweest om de brandbare stoffen uit de scheikundekast te halen. Wat een verwoesting overal!! “Die spullen” hebben we in de grond gegraven in het buitenhok van de kippen. In de refter van de Ulo zat een Duitser piano te spelen.

Hij ontving ons heel beleefd, alsof wij de gasten waren en hij de gastheer en speelde rustig door!

Goed en wel terug uit de Kweek begon de beschieting weer. Dr.Hagemeijer

Is hier geweest om het been van de Heer Schaberg te behandelen. Ook zijn huis heeft voltreffers. Het kanon, dat eerst bij de boerderij stond, staat nu achter de ringmuur.

Comments are closed.