Prins Bernard

Prins Bernard is opperbevelhebber van het leger geworden (binnenlandsch leger)

De Duitschers moeten alles hebben wat ze vragen, de paarden nemen ze zoo maar mee, de fietsen enz. de menschen hebben ze veel verborgen.

Comments are closed.