Opgestaan met regen

Vannacht heel rustig geweest. We zijn opgestaan met regen en zijn benieuwd of dit van invloed is op de gevechtshandelingen. Nu ’t gevecht zoo lang op zich laat wachten, worden we weer wat optimistischer. We beginnen met maatregelen om onze bevrijders te ontvangen!

Tegen 11 uur klaart het weer op en begint de zon zelfs te schijnen. Af en toe is ‘t, alsof er geen oorlog is, zóó stil is ’t dan rondom. Vliegtuigen zien we heelemaal niet vandaag. Dan hooren we ineens dat tusschen 5.30 en 6 uur de brug bij Termeer zal springen. Eindelijk dan toch, we zaten er al lang op te wachten en als ’t gebeurd is, zijn we er vanaf. Frans blijft op de Soc [sociëteit ? red.] en ik neem zelf weer de nodige maatregelen. De luiken dicht en de ramen en deuren open en allemaal naar de kelder. Daar bidden we en eten ondertusschen onze

boterham op. We hooren 5 ontploffingen, maar de brug is ’t niet, totdat om 7.10 uur ineens met ’n geweldige klap en veel stof de brug zakt. ’t Blijkt niet voldoende geweest te zijn en om 9.15 uur gaat met ‘n 2e geweldige klap de rest. In ’t dorp [sneuvelden] enkele ruiten en verscheidene pannen. ’t Springen der brug is natuurlijk bedoeld voor oponthoud der geall. legers, die dan ook op komst moeten zijn.

Comments are closed.