Grote aanval van vliegtuigen

Zondag 17 September, moest de commandant van de Duitschers, 100 menschen uit Oirschot hebben om te werken voor de Duitschers, kwamen die niet, dan zouden er 10 gijzelaars onder de voornaamste burgers mee naar Duitschland worden genomen. ’s Middags kreeg ik een telefonische oproep om op een vergadering te komen op het Raadhuis. Ik kwam niet , want de secretaris waarschuwde mij om niet te gaan. Toen ben ik op weg gegaan naar Jan van de Schoot (kerkmeester) en daar een nacht geslapen, omdat ik het niet veilig achtte.
Zondag 17 September ’s middags om een uur of twee kwam de grote aanval van vliegtuigen. Onder de Hoogmis was er een bomaanval op de Duitsche stellingen in Eindhoven en Oirschot voorafgegaan, het bombardement was geweldig. De  ramen in de kerk schudden van geweld. Die aanval van honderden vliegtuigen was een heerlijk gezicht, zij werden hevig beschoten door de Duitschers, een enkele vliegtuig kwam naar beneden en enkele parachutisten zagen wij er uitspringen. Deze aanval met parachutisten op Brabant, nam de Duitschers ook te Oirschot zoo in beslag, dat zij niet meer dachten aan het ophalen van menschen, laatstaan van gijzelaars

Comments are closed.