Engelschen hebben op den kerk geschoten

10 uur: er wordt dicht bij Oirschot hevig geschoten, we hebben met 13 personen uit de buurt in den kelder gezeten, samen ‘s middags gegeten om 1 uur werd het stiller. Op straat mocht men niet komen.

In ons huis is een granaat gevallen op den zolder, daar alles stuk, hij ging door den zolder naar beneden in de kamer, ook daar alles stuk ook in de keuken, daar stonden we nog, eenige waren al in den kelder. In de keuken kreeg Hein van Heerbeek een stuk scherf tegen zijn hoofd, die was op slag dood. Ons Marie en Betje, Marie en Frans de Croon stonden er ook nog, die zijn er met de schrik wonderlijk afgekomen, ze zijn door onzen tuin vlug naar de pastorie geloopen.

Mijnheer van Gestel heeft Hein nog de H.Olie toegediend maar hij was reeds dood, ze hebben hem ,met de brancard naar het Gasthuis gebracht en is daar gezonken en later op het kerkhof begraven.

Begrafenissen werden er in de kerk niet meer gedaan.            ·

De Engelschen hebben erg op den toren geschoten, omdat er Duitschers op zaten te verkennen van alle kanten zijn er gaten in, ook in de kerk           is een stuk van het dak, de kerk was bijna in brand geraakt maar op tijd geblust.

Comments are closed.