Een rustige nacht gehad

Een rustige nacht gehad. Een gedeelte van de zusters is naar bed geweest, andere sliepen beneden in de schuilplaatsen. ± 7 Uur te Communie geweest. Vanmorgen om 6 uur belde een Duitser aan de hoofddeur. Hij vroeg om te drinken. Het bleek een deserteur te zijn. Hij had ontzettende dorst.

Alle “belzusters” waren er mee begaan, zelfs Mijnheer . de Rector ging eens kijken. Die man zei o.a.: “Nog één dag en dan zijn de Engelsen hier!” (Hij was sterk onder de indruk van het vele materieel dat per vliegtuig overkwam). Verder had de Duitse propaganda hem voorgelogen, dat de Engelsen allen, die zich overgaven, dood zouden schieten. Heer Rector heeft  hem duidelijk gemaakt, wat hij doen moest. Hij was radeloos van angst

en had niets dan “Schnaps”. te drinken. Heeft het vanmorgen weggegooid, alsook zijn   geweer. Hij had een brief bij zich, waaruit bleek, dat hij katholiek was, a ook een gebed tot de H. Maagd.

De Duitsers zijn op de boerderij en in het vluchtelingenkamp (Montessori­ school). In het laatste zijn alle deuren opengebroken en ze zagen en hakken alles wat ze kunnen vinden kort en klein. Ze brengen de keukenwagen mee.

Wij geven water en takkenbossen om te stoken . Enkele zusters blijven op de boerderij om een oogje in het zeil te houden. Deze middag hebben we een  kip (overblijfsel van de Duitsers) in de Engelse tuin naast de Kweekschool gevangen . In de buitenschool is het zeer vies; de Duitsers hebben hun behoefte in het stro gedaan! De zusters ruimen het op!!

Sr.Clementine is met enkele zusters naar het Hof geweest: alles is daar in orde. De Moeder van het Hof en een paar zusters blijven er vandaag.

In het gasthuis hebben ze vandaag gewonden gekregen, ook een Amerikaan. Volgens een gerucht zijn de bevrijdingstroepen (gekomen als parachutist bij St. Oedenrode) gisteren in Best teruggeslagen. Zo moet het niet! Dan schiet het niet op! Daar zijn veel huizen vernield of verbrand.

Ook loop het gerucht, dat Eindhoven en Rotterdam bevrijd zijn; de Moerdijkbrug is bezet door de partizanen. Later wordt een en ander weer tegengesproken. (Achteraf blijkt, dat Eindhoven bevrijd is – de Moerdijkbrug werkelijk enige tijd in handen van de ondergrondse strijdkrachten is geweest, maar de Duitsers die in Dordt waren, hebben hem heroverd; slechts 1/ 10 deel van die manschappen keerde terug, zó hard is er gevochten)!

De politietroepen zijn weer terug in de Montessori-school. Ze moeten vlees en erwten terug hebben. Vanmiddag moeten ze vlees en 2 pannen eten hebben en vanavond erwtensoep! Ze hebben maar te bestellen! In de verte kanongebulder, dat korterbij komt.

±  15.00 uur.   Mien Wouters (woont hier kort bij) mag haar schamele rest goed in de kweekschool brengen; al het overige is gestolen.

De Duitsers gaan in de school kijken, ze zien de jaloezieën aan de voorkant. Een komt in de kweekschool; ik verwijs hem naar de hoofddeur van het klooster. Even later komt de Zeereerwaarde Moeder en Sr.Clementine met 5 Duitsers terug: Ze hebben het Hoofdaktelokaal en het meesteressenlokaal gezien ( Montessori huist erin); ze hebben verduistering nodig. Het rectoraat moet binnen het uur ontruimen. De Heer Schaberg laat er alles in. Rector laat er zoveel mogelijk uithalen, o.a. inhoud van de wijnkelder! De Duitsers staan erbij!! De buitenschool wordt ook ingepikt.

Het grote reservoir van de waterleiding is leeg (doordat de elektrische leiding onklaar is). De pomp van de keuken geeft geen water. We moeten nu heel zuinig met het water zijn. Gebruikt water dient als door spoeling W.C. Met het waswater twee dagen doen, minder vaak kopjes opwassen.

De nieuwe bewoners van het rectoraat eisen 10 waskommen, 10 platte en diepe borden, 10 lepels, vorken en messen, 10 paar lakens en kussenslopen, 4 emmers, verder kandelaars en kaarsen.

Onder het avondgebed heel zwaar geschut, alles davert. Wij naar de schuilplaatsen. De zieken naar beneden. Het hoest en rochelt in de gang (Hof).

Ik heb die nacht in de appelkelder in een ligstoel doorgebracht. De kelder was goed bevallen, de stoel minder. Ik dacht, dat er middernacht een kraan werd opengezet, maar iemand maakte gebruik van een zekere “stoel”!!.

Een hevige bom, geronk van vliegtuigen. We staan kwart voor 6 op, bidden om 11 uur kroontje en lang gebed, om 16.00 rozenhoedje, 17.15 uur Metten en meditatie, 20.15 avondgebed en naar bed of zo. (geen elektrisch licht).

Comments are closed.