Een nacht zonder vechten

Een nacht zonder vechten. Wittenboer ontdekt dat zijn varken gestolen is. Om half 12 komt Mien Wouters. In haar huis heeft ze inkwartiering, ’t is er een zwijnenstal. Ze stelen van alles en halen alles overhoop, vernielen veel. Ze vertelt, dat de D. ingesloten zijn. Uit de werkelijke gevechtssituatie kunnen we niet wijs. Uit Best komen af en toe loopende vermoeide soldaten. Ze worden in scholen en in enkele particuliere huizen ingekwartierd. ‘t Is verder vrij rustig tot om 4 uur vanuit het Zuiden honderden vliegtuigen met zweefvliegtuigen komen, richting Best. ’t Blijft tot 6 uur voortduren. We missen geweldig de radioberichten. 1

Zweefvliegtuig wordt geraakt en boven Oirschot losgelaten. We vernemen later dat het op een weiland op Moleneind gedaald is. Om 6.30 uur krijgen we bevel alle ramen te sluiten en dan komen even later de juist opgerukte troepen uit Best weer terug. Frans meent, dat het nu uit is.

Om half 10 wordt op de deur geklopt. Scholman [dokter, red.] komt zeer vermoeid uit Best. Hij ook vermoedt een Duitsch bombardement op Eindhoven. ´t Zweefvliegtuig dat op Moleneinde daalde, is geladen met munitie en 7 Amerikanen, ´t werd tot ontploffing gebracht. We zien ´t goed branden en ook Eindhoven.

Bij v.d.Spijker is een verbandpost. Om 10 uur opnieuw gebons op de deur. ´t Zijn Duitschers. Ze willen in een onbewoond huis een wachtpost maken. Nu ze zien, dat dit bewoond is, gaan ze verder. Ze trekken bij Bert Heerkens in. En we gaan slapen, in afwachting van de komende dingen.

Comments are closed.